ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדן בן עזרא-כהן נגד דורון ווקרמן :

03 ספטמבר 2019
לפני: כבוד השופט אלעד שביון
נציג ציבור עובדים מר משה בן דוד
נציג ציבור מעסיקים מר אבי אילון

התובעת:
עדן בן עזרא-כהן
ע"י ב"כ עו"ד אמיר סלע
-
הנתבעים:
1. דורון ווקרמן
ע"י ב"כ יעקב לובקה
2. מדינת ישראל
ע"י פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי)

החלטה

בפנינו בקשת הנתבע 1 לסילוק התביעה כנגדו על הסף.

1. התובעת הגישה כנגד הנתבעים תביעה במסגרתה עתרה לפיצוי בסך של 200,000 ₪ בגין היעדר שימוע, אי ביצוע הפרשות לקרן פנסיה, פיצוי בגין פיטורים במהלך חופשת הלידה ופיצויי פיטורים. לגבי הנתבעת 2 (להלן – המדינה) טענה התובעת, כי היא גרמה להפרת חוזה, הפרה חובה חקוקה ופעלה בניגוד להתחייבותה השלטונית.

2. הנתבע 1 (להלן – הנתבע) הגיש בקשה למחיקת התביעה כנגדו על הסף תוך שטען, כי ניתן אישור ע"י הממונה על חוק עבודת נשים (להלן – הממונה) לפיטורים והוכח מעבר לכל ספק, כי ההיריון לא היווה גורם בהחלטת הפיטורים וכי עילת הפיטורים הייתה משבר אמון שלא איפשר את המשך העסקתה של התובעת.

לגרסת התובעת אין מקום למחוק את התביעה ולו לנוכח הודאת הנתבע לפיה לא נפתחה קופת גמל על שם התובעת. מעבר לאמור היה על הנתבע לזמן את התובעת לשימוע נוסף. התובעת ציינה, כי היא פוטרה במהלך חופשת הלידה ופיטורי עובדת בתקופה האמורה הינם הפרת דין חמורה. ההליך בו נקטה הממונה היה כה רשלני שהיה על הנתבע להבין זאת. לאור האמור יש לדחות את הבקשה.

במסגרת תשובה מטעם הנתבע הוא שב על טענותיו כאמור בבקשה. בנוסף ציין הנתבע, כי הוא פעל בהתאם לאישור הממונה ואין זה מתפקידו לבקר את הממונה על החלטתה. הנתבע ציין, כי הבקשה למתן היתר לפיטורי התובעת הוגשה ונדונה עוד בטרם התובעת ילדה. החלטת הממונה הינה החלטה חלוטה וסופית. לעניין קופת הגמל ציין הנתבע, כי הועברו כספים לחברת הביטוח כלל לזכות התובעת אך טכנית טרם נפתחה קופה מאחר והתובעת לא שיתפה פעולה ולא העבירה את הפרטים הנדרשים לצורך פתיחת הקופה על שמה.

3. הלכה היא כי סעד של דחיה או מחיקת תביעה על הסף מופעל ביד קמוצה ובמשורה ובבתי הדין לעבודה קצרה המשורה עוד יותר. לעולם יעדיפו בתי הדין את בירור התובענה לגופה על פני מחיקתה על הסף [דב"ע מז/15-3 אפנר יצחק ואח' – מפעלי הנדסה לחינוך, עבודה ארצי, כרך כ(2); דב"ע נא/31-3 חיפה כימיקלים נ' אברהם רמי כלפון, פד"ע כב 518). מגמתם של בתי משפט בכלל ובתי הדין לעבודה בפרט לברר ולהכריע לגופם של דברים על פני סילוק על הסף נועדה לאפשר לבעלי הדין להשמיע הטענות בדיון ולממש זכות משפטית (ע"ע (ארצי) 36713-01-14 בוריס טרנו נ' דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ). כל עוד קיימת אפשרות, ולוּ קלושה, שתובע יזכה בסעד שתבע, אין נועלים בפניו את שערי בית הדין (ע"ע 408/07 מדינת ישראל - כהן, 13.2.2008).

4. כאמור, בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה סעד של דחיה או מחיקת תביעה על הסף מופעל ביד קמוצה ובמשורה ובבתי הדין לעבודה קצרה המשורה עוד יותר. לא מצאתי לסטות ממדיניות זו במסגרת ההליך המתנהל כנגד הנתבע.

5. במסגרת כתב התביעה העלתה התובעת טענות שונות המתייחסות לתקופת העסקתה ולהליך פיטוריה ובכלל זאת טענות לעניין אי ביצוע הפרשות לקרן פנסיה, תשלום פיצויי פיטורים ולהליך שימוע שאמור היה להיערך לה לטענתה. טענות כאמור מצריכות בירור עובדתי ומשפטי במסגרת הליך הוכחות ועל כן אין מקום בשלב זה להורות על מחיקת התביעה כנגד הנתבע על הסף.

6. הנתבע יישא בהוצאות התובעת בסך 2,000 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים מהיום.

הוראות לגבי המשך ניהול ההליכים בתיק:

7. בהתחשב בכך שהתובעת תבעה סכום כולל של 200,000 ₪ ללא פירוט מה הסכום אותו היא תובעת עבור כל רכיב תביעה, התובעת תגיש עד ליום 19.9.19 כתב תביעה מתוקן במסגרתו תפרט מה הסכום אותו היא תובעת עבור כל רכיב תביעה, לרבות התחשיב הרלבנטי.

8. הנתבע יהא רשאי להגיש כתב הגנה מתוקן בתוך 30 ימים ממועד קבלת כתב התביעה המתוקן.

9. הצדדים יבצעו הליכי גילוי מסמכים כלליים והדדיים בתצהירים ערוכים כדין עד ליום 15.11.19.

10. התיק נקבע לקדם משפט נוסף ליום 18.12.19 בשעה 13:30 בנוכחות הצדדים וב"כ.

ניתנה היום, ג' אלול תשע"ט, (03 ספטמבר 2019) ב העדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר משה בן דוד, נציג ציבור עובדים

אלעד שביון, שופט - אב"ד

מר אבי אילון, נציג ציבור מעסיקים


מעורבים
תובע: עדן בן עזרא-כהן
נתבע: דורון ווקרמן
שופט :
עורכי דין: