ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עידנים עבודות ציבוריות בע"מ נגד מיטב ד"ש קרנות השתלמות :

לפני:

כבוד השופט תומר סילורה
נציג ציבור (עובדים) מר משה בן דוד
נציג ציבור (מעסיקים) מר חיים הופר

המבקשת
עידנים (נעם אשכנזי) עבודות ציבוריות בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד ירון נאור
-
המשיבה
מיטב ד"ש קרנות השתלמות
ע"י ב"כ: עו"ד אנבל דיין

פסק דין

1. בפנינו בקשת המבקשת ליתן צו הצהרתי שיורה למשיבה לשחרר את כספי קרן ההשתלמות אשר הופקדו עבור 32 עובדים זרים שהיו במעמד מסתננים מסודן ומאריתריאה (הן חלק המעסיק והן חלק העובד) . הכספים הופקדו לעובדים בהתאם להסכמים הקיבוציים בענף הניקיון .

2. לטענת המבקשת, העובדים הזרים עזבו את הארץ כבר לפני שנתיים-שלוש ואין כל אפשרות לאתרם והסבירות לחזרתם - אפסית.

3. המשיבה ציינה בכתב הגנתה כי היא תכבד כל הח לטה של בית הדין וכי אין לה עניין בכספים הצבורים וכי היא פועלת כנאמן על כספי עמיתיה. יחד עם זאת ציינה המשיבה כי הוראות הדין אינם מאפשרות החזרת כספים שהופקדו לקרן השתלמות למעסיק.

4. לאחר עיון בבקשה ובכל טענות הצדדים באנו לכל ל מסקנה שיש מקום לדחות את הבקשה להחזרת כספים שה ופקדו בקרן ההשתלמות לידי המעסיק וזאת מאחר שהוראות הדין וההסדר התחיקתי אכן אינן מאפשרות השבת כספי קרן השתלמות למעסיק. בהקשר זה נפנה להוראת סעיף 25 (א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשס"ה - 2005 הקובעת במפורש כי זכויות עמית בקופת גמל אינן ניתנות להעברה לאחר או לשעבוד. יוער, כי קרן השתלמות נחשבת כקופת גמל לכל דבר ועניין.

5. אף ב"כ המבקשת עצמו הודה בדיון שהתקיים ביום 16.4.2019 כי אין מקור נורמטיבי להחזרת הכספים למעסיק אולם יש נסיבות מיוחדות. לגישת המבקשת, יש מקום להשיב את הכספים למעסיק, ולכל הפחות את חלק המעסיק, שכן מדובר בסיטואציה מיוחדת שבה מרבית העובדים עזבו/היגרו/גורשו והם אינם ניתנים לאיתור והכספים "שוכבים" אצל חברות הביטוח. לטענת המבקשת נסיבות מיוחדות אלה מחייבות החזרת הכספים למעסיק ולכל הפחות את חלק המעסיק. לגישת המבקשת מדובר בלאקונה משפטית שבחוק ועל בית הדין לתת דעתו בסוגיה זו ולהכריע בסוגייה באופן המבהיר כי יש להשיב למבקשת את הכספים שהופקדו על ידה לטובת עובדיה - המסתננים.

6. בהקשר לטענות אלה נשיב, כי לטעמנו אין לאקונה משפטית. נהפוך הוא: הוראות החוק וההסדר התחיקתי קובעות במפורש, כאמור, שלא ניתן להשיב כספי קרן השתלמות למעסיק ועל בית הדין, כמי שכפוף לחוק, לפעול לפיו והוראות החוק גוברות על כל "לוליינות" משפטית אחרת. מסיבה זו אנו דוחים את טענות המבקשת לפיה יש לראות בכספים שהופקדו עבור העובדים הזרים ככספי פיקדון הניתנים להחזרה למעסיק .

7. בנוסף, ב"כ המבקשת מבקש שבית הדין יאמץ כאן את ההסדר אליו הגיעה המבקשת בתיק אחר (פ"ה 11763-09-18) שם שוחררו כספי צבירה בפוליסות פרט של העובדים הזרים לידי המבקשת תוך התחייבות של המבקשת שאם העובדים יחזרו לארץ יושב להם כספם. בהקשר לזה נציין, כי הסדר שהושג בתיק אחר לא מחייב את המותב בתיק כאן. כמו כן נציין, במלוא הזהירות, כי ספק האם ההסכמה שהושגה בתיק הנוסף עולה בקנה אחד עם הוראות החוק וההסדר התחיקתי.

8. בסופו של דבר, הכספים שהועברו לקרן ההשתלמות מכח יחסי העבודה שייכים לעובדים והעובדה שהוראות החוק אוסרות על החזרת כספי קרן ההשתלמות לידי המעסיק גוברת על כל פרשנות משפטית אחרת. ייתכן שיש מקום לשינוי הוראות חוק הגמל באופן שבנסיבות מיוחדות כן יוכל המעסיק להחזיר לידיו את הכספים, אולם כל עוד נוסח חוק הגמל הוא כפי שהוא נבצר מבית הדין מלהיעתר לבקשה.

9. למעלה מהצריך לעניין נציין, כי אנו לא רואים הבדל בסיטואציה שבה נשאר לעובד הזר כסף ב חשבון הבנק (שמקורו במשכורת של המעסיק ) ולאחר עזיבת הארץ ומשהעובד הזר לא אותר המעסיק דורש את הכסף חזרה כי הוא זה ששילם את המשכורת. ברי כי במצב כזה כולם תמימי דעים שהמעסיק לא זכאי לקבל לידיו את הכסף "ששוכב" בחשבון הבנק (מאחר ש ברור שהכסף הוא של העובד) וכך גם לעניין קרן ההשתלמות – הכספים שהופקדו הינם של העובדים הזרים ולא של המעסיק ומשכך המעסיק לא רשאי לקבלו בחזרה.
10. עוד נציין בשולי הדברים, כי טענת המבקשת לפיה נעשו ניסיונות ממושכים לאתר את העובדים נטענה בכלליות (אף לא הוגש תצהיר בעניין) וכלל לא ברור איזה ניסיונות נעשו על ידי המבקשת לאתר את אותם העובדים.

11. בסיכומו של דבר – הבקשה לשחרור כספי קרן ההשתלמות לידי המבקשת נדחית.

12. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתן היום, ב' אלול תשע"ט, (02 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציג ציבור עובדים
מר משה בן דוד

תומר סילורה, שופט
אב"ד
נציג ציבור מעסיקים
מר חיים הופר


מעורבים
תובע: עידנים עבודות ציבוריות בע"מ
נתבע: מיטב ד"ש קרנות השתלמות
שופט :
עורכי דין: