ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אתרי קריכלי נגד מוריס אזרן :

בפני

כבוד ה שופטת סיגלית מצא

התובע בתא"מ 35497-11-18:

אתרי קריכלי
על-ידי ב"כ עו"ד אתי מישורי

נגד

הנתבעים בתא"מ 35497-11-18:

1.מוריס אזרן
2.קש חתמים בינלאומיים בע"מ ח.פ 5144666330
על-ידי ב"כ עו"ד אמיר הלון

ובעניין שבין:

התובעת בתא"מ 60091-08-18:

ש.י.מ. מתכות ופרויקטים בע"מ
על-ידי ב"כ עו"ד אתי שחר

נגד

הנתבעת בתא"מ 60091-08-18:

שומרה חברה לביטוח בע"מ
על-ידי ב"כ עו"ד עופר גונן

פסק דין

ההליך

  1. בפניי שתי תביעות, שהדיון בהן אוחד.
  2. שתי התביעות הוגשו בגין תאונת דרכים שאירעה ביום 26.10.2017 ברחוב יהודה איתין באיזור התעשיה קרית חיים (להלן: "התאונה").
  3. הרכבים אשר היו מעורבים בתאונה הנם:

א. רכב הונדה אקורד , מ.ר. 63-315-61 , בו נהג מר אתרי קריכלי (להלן: "ההונדה"). ההונדה בוטחה במועד אירוע התאונה על-ידי חברת שומרה, חברה לביטוח בע"מ (להלן: "שומרה).
ב. משאית תוצרת דאף, מ.ר. 59-991-74 , בבעלות חברת ש.י.מ. - מתכות ופרויקטים בע"מ (להלן: "ש.י.מ.") בה נהג מר מוריס אזרן (להלן: "המשאית"). המשאית בוטחה במועד אירוע התעונה על-ידי חברת הביטוח קש חתמים בינלאומיים בע"מ (להלן: "קש").
4. התביעה בתא"מ 35497-11-18 הוגשה על-ידי מר אתרי קריכלי, כנגד מר מוריס אזרן (נהג המשאית) וחברת קש (מבטחת המשאית). התביעה הוגשה על סך 12,138 ₪. לתביעה צורפה חוות דעת מיום 29.10.2017 של השמאי "עתיד שמאים". בהתאם לחוות הדעת נפגעה ההונדה בחזית אחורית ימנית. החלקים שניזוקו הם: פגוש אחורי, מגן אחורי, חיישני רברס, פנס אחורי ימני תומך אחורי ימני, קליפסים, נורות. כן תבע קריכלי שכר טרחת שמאי בסך 1,170 ₪. עוד צורפה לכתב התביעה קבלה מספר 8046 מיום 2.11.2017 המעידה על תשלום 10,969 ₪ למוסך.
5. התביעה שהוגשה בתא"מ 60091-08-18 הוגשה על-ידי ש.י.מ. (בעלת המשאית) כנגד שומרה (מבטחת ההונדה). התביעה היא על סך 13,140 ₪. לכתב התביעה צורפה חוות דעתו של השמאי אביהו רפפורט מיום 27.10.2017. בהתאם לחוות הדעת ניזוקה המשאית בפינתה הימנית קדמית. החלקים שניזוקו הם: סורג קדמי, עבודות חשמל, כונס אוויר ימני לחזית, מגן קדמי תחתון, מגן קדמי עליון, פנס ראשי ימין, בית מדרגה ימין, כנף קדמית ימנית, לוחית רישוי. גם ש.י.מ. תבעה שכ"ט שמאי בסך 1,170 ₪ (אולם במהלך הדיון הסכים ב"כ כי ניתן לוותר על רכיב המע"מ והעמיד תביעתו בגין שכר טרחת שמאי על סך 1,000 ₪).
6. התביעות נקבעו לדיון ביום 24.9.2019. במועד שנקבע לדיון לא התייצב התובע בתא"מ 35497-11-18 (מר אתרי קריכלי). הצדדים הסכימו להצעת בית המשפט כי מר מוריס אזרן ייחקר והצדדים יסכמו טענותיהם – וכך היה.
7. עוד הסכימו הצדדים כי פסק הדין יינתן לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984 (להלן: "חוק בתי המשפט").
דיון והכרעה
8. התאונה אירעה ברחוב יהודה איתין. אין חולק כי המשאית נסעה ברחוב יהודה איתין, בכיוון מצפון לדרום וכי ההונדה נסעה באותו רחוב, בנתיב הנגדי, בכיוון מדרום לצפון. עוד אין חולק כי בצומת הרחובות יהודה איתין ופורטונה ביקש נהג ההונדה (מר אתרי קריכלי) לפנות שמאלה, מרחוב יהודה איתין לרחוב פורטונה, תוך חצית הנתיב בו נסעה המשאית. לבסוף, אין חולק כי במהלך פניה זו אירעה התאונה. שאר העובדות הן במחלוקת.
9. לטענת נהג ההונדה (מר אתרי קריכלי), הגיע לסיום הפניה, כאשר המשאית פגעה בפינתו האחורית ימני ת של רכבו, אשר בלט לנתיב הנסיעה של המשאית.
10. לטענת נהג המשאית (מר מוריס אזרן), בצע נהג ההונדה (קריכלי) פניה מסוכנת תוך שהוא "חותך" את נתיב נסיעתה של המשאית וללא התחשבות בזכות הקדימה המוקנית למשאית. על מנת להימנע מתאונה קשה יותר, סטתה המשאית שמאלה עד שפינתה הימנית קדמית פגעה בפינתו הימנית של רכב ההונדה. מכאן כי הצדדים אף חלוקים לגבי מקום אירוע התאונה. לדברי נהג המשאית, אירעה התאונה בצומת עצמה, בקצה הנתיב השמאלי של רחוב יהודה איתין. לטענת נהג ההונדה, אירעה התאונה עת השלים את חצית הצומת ורוב רכבו היה ברחוב פורטונה.
11. לאחר שעיינתי בתמונות הצומת, תמונות הרכבים ושקלתי את טענות ב"כ הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי אני מעדיפה את גרסת נהג ההונדה. למרות שהצדדים הסכימו כי פסק הדין יינתן לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט, אנמק: לגרסת נהג המשאית ראה את ההונדה כשהיא עומדת בצומת, בנתיב הפניה שמאלה. כאשר החלה ההונדה לפנות, האט את מהירות נסיעתו והסיט את המשאית לנתיב השמאלי, על מנת להימנע מפגיעה חזיתית בהונדה . גרסה זו אינה סבירה בעיני נוכח מבנה הצומת ושטחו – מהם ניתן לגזור את הזמן הנדרש למכונית פרטית לעבור את הצומת. יובהר כי מדובר בדרך הכוללת שני נתיבי נסיעה (לכל כיוון), בנוסף לנתיבי פניה ימינה ושמאלה בצומת. אם עמד רכב ההונדה בנתיב הפניה שמאלה והחל לפנות שמאלה כאשר המשאית בנתיב הימני (בכיוון הנגדי) , ניתן היה לצפות כי נהג המשאית יצפור ו/או יהבהב, על מנת להפנות את תשומת לב נהג ההונדה לקיומו ויעצור. ניתן אף היה לצפות כי בנסיבות אלה תסטה המשאית ימינה (לנתיב פניה ימינה המצוי מימין לנתיב הימני בו נסעה המשאית) . ודוק: בנקודת זמן זו היה בין הרכבים מרחק (לכל הפחות ברוחב נתיב) וסביר היה להניח כי נהג ההונדה, שאך החל נסיעתו ולפיכך מהירותו לא הייתה גבוהה - יעצור. ברי כי ככל והמשאית הייתה סוטה ימינה, היה המרחק בין הרכבים גדל, והסבירות כי רכב ההונדה יעצור ולא ימשיך נסיעתו תוך נסיעה פגיעה חזיתית בצד המשאית – נמוכה. מכל מקום, בנסיבות אלה הטיית המשאית שמאלה, תוך מניעת כל אפשרות למניעת התאונה והחשת מועד אירועה – אינו סביר.
12. משכך, אני מעדיפה את גרסת נהג ההונדה. יחד עם זאת, גם בהתאם לגרסה זו, יש לנהג ההונדה (מר אתרי קריכלי) אשם תורם לאירוע התאונה. על נהג המבקש לבצע פניה לוודא, בטרם הכניסה לצומת, כי תנאי הדרך יאפשרו לו לחצות אותה בבטחה ובלא שיפריע לתנועה העוברת בדרך. בנסיבות העניין טרם השלים נהג ההונדה את הפניה כאשר המשאית הגיעה לצומת, וכך אירעה התאונה.
13. לאחר ששקלתי את כלל נסיבות העניין, אני מעמידה את אשמו של מר אתרי קריכלי לאירוע התאונה על 25% ואת אשמו של מר מוריס אזרן לאירוע התאונה על 75%. ודוק: מדובר באשם יוצר אחריות ולא באשם תורם (לעניין זה ראו סעיף 22 לפסק הדין שניתן ברע"א 2809/18 רונית קסברי נגד אברהם רוזן ואח' (26.11.2018)).
הנזק
14. בתא"מ 35497-11-18 תובע קריכלי את הסכומים הבאים: 10,968 ₪ נזק ישיר למועד הגשת התביעה וכן 1,170 ₪ שכר טרחת שמאי.
15. משכך, אני מחייבת את קש חתמים לשלם לתובע את הסכומים הבאים:
א. נזק ישיר: 8,226 ₪;
ב. הוצאות משפט: שכ"ט שמאי בסך 1,170 ₪ וכן מחצית ראשונה של אגרת בית המשפט בסך 374 ₪.
ג. שכר טרחת עו"ד בסך 1,800 ₪.
16. לסכומים הנקובים בסעיפים 15 א' ו-ב' יצורפו הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.
17. אני מורה על פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט.
18. בתא"מ 60091-08-18 תובעת ש.י.מ. נזק ישיר בסך 12,192 ₪ למועד הגשת התביעה וכן 1,000 ₪ שכר טרחת שמאי.
19. משכך, אני מחייבת את שומרה לשלם לש.י.מ. את הסכומים הבאים:
א. נזק ישיר בסך 3,048 ₪;
ב. הוצאות משפט: שכר טרחת שמאי בסך 1,000 ₪ ומחצית ראשונה של אגרת בית המשפט בסך 374 ₪;
ג. שכר טרחת עו"ד בסך 1,800 ₪.
20. לסכומים הנקובים בסעיפים 19 א' ו-ב' יצורפו הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.
21. אני מורה על פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט.
המזכירות תשלח את פסק הדין לב"כ הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ד אלול תשע"ט, 24 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אתרי קריכלי
נתבע: מוריס אזרן
שופט :
עורכי דין: