ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שירלי מרסמן נגד סביצ'ה ש.כ. :

24 ספטמבר 2019
לפני: סגנית הנשיאה, השופט ת אריאלה גילצר – כץ

התובעת:
שירלי מרסמן

-
הנתבעות:

  1. סביצ'ה ש.כ.
  2. ליסה ייעוץ וניהול בע"מ
  3. אנאגו בע"מ

החלטה

ביום 1.4.2019 הוגשו תצהירים של התובעת ועדים מטעמה.

ביום 21.8.2019 הוגשה בקשה למחיקת סעיפים 4 , 12 , 15 ו-16 לתצהיר התובעת בשל הרחבת חזית אסורה. ביום 5.9.2019 הוגשה מטעם התובעת תשובה בה טענה כי אין האמור בסעיפים אלו משום הרחבת חזית אסורה וכי לחלופין בית הדין מתבקש להתיר לתובעת לתקן מכללא את כתב התביעה.

ביום 6.9.2019 הוגשה "בקשה משלימה", לפיה נתבקש בית הדין למחוק סעיפים דומים גם מתצהירים שהוגשו מטעם התובעת - סעיף 4 לתצהיר אדם שפיר ובר גבאי וכן סעיף 3 לתצהיר הגב' מאיה סטילרמן. אשר עניינם טענה כי במשמרות רבות נאלצה התובעת להמתין זמן רב מהמועד שבו התבקשה להגיע ועד למועד שבו החלה לעבוד בפועל וכי בגין זמן זה היא תובעת במסגרת התצהיר לראשונה סעד חדש שלא בא זכרו במסגרת כתב התביעה בגין שעות חוסר פעילות בסך של 40,755 ₪ (= 22,660 ₪ + 18,095 ₪).

ביום 12.9.2019 הוגשה תשובת התובעת לבקשה זו בה טענה כי בניגוד לנטען בבקשה, כתב התביעה מתייחס לכך שרישומי שעות העבודה בספרי הנתבעות לא שיקפו נכונה את שעות העבודה של העובדים אצל הנתבעות בפועל (כשהיא מפנה לסעיף 5 לכתב התביעה). לחלופין, מבקשת התובעת כי יותר לה לתקן "מכללא" את כתב התביעה בעניין זה.

ביום 19.9.2019 הוגשה תשובת הנתבעות לתגובת התובעת בה נטען כי בתשובת התובעת אין כל התייחסות לכך שבתצהיר שלה דרשה סעדים שאין להם זכר בכתב התביעה. הנתבעות שמו לב לאמור עת שקדו על התצהירים מטעמם ומשכך הוגשה הבקשה למחיקת אותם סעיפים במועד שהוגשה. עוד צוין כי הנתבעות התייחסות לטענות המהוות הרחבת חזית אסורה בתצהירים מטעמן אך ורק "למען הזהירות".

דיון והכרעה
מעיון בתצהירי התובעת אל מול כתב התביעה עולה כי אכן התובעת טוענת בתצהיר מטעמה טענות חדשות וסעדים חדשים שלא בא זכרם בכתב התביעה.

בתצהיר מטעמה התובעת טוענת לראשונה כי מועד תחילת תשלום שכרה היה רק מהמועד שבו נקראה "לעלות" למשמרת ("מה שהיא מכנה "שעות עבודה בפועל") ולא מהמועד שבו נדרשה להגיע למסעדה (מה שהיא מכנה ""שעות קריאה") (כאמור בסעיף 4 לתצהיר התובעת) . בהתאם לכך דורשת התובעת סעדים שלא נתבעו בכתב התביעה בגין מה שמכונה בתצהיר "ביטול וקיצורי משמרת" או "שעות חוסר הפעילות", בגינם לטענת התובעת היא זכאית לסך של 22,660 ₪ ו-18,095 ₪, סה"כ 40,755 ₪ (סעיף 15 לתצהיר התובעת). זאת ועוד, לתמיכה בטענתה זו הגישה התובעת תצהירים של אדם שפיר, בר גבאי והגב' מאיה סטילרמן (המתייחסים לאמור בסעיפים 4 ו-3 לתצהירים מטעמם) .
הואיל ומדובר בטענות שנטענו לראשונה בתצהיר והואיל ומדובר בתביעה לסעדים חדשים שלא בא זכרם בכתב התביעה, יש למחוק הסעיפים כאמור מהתצהיר של התובעת והתצהירים של העדים מטעמה וזאת מחמת הרחבת חזית.

אשר לסעיף 12 לתצהיר התובעת - בסעיף זה מצהירה התובעת כי היא זכאית לסך של 13,868 ₪ - הפרשים בגין ימי חופשה שנתית ודמי הבראה - הנובעים מחישוב לפי וותק לא נכון. צודקות הנתבעות כי אין זכר לסעד כאמור זולת הסכום שנתבע בכתב התביעה עבור "השלמת דמי הבראה בגין חישוב וותק שגוי" בסך 2,268 ₪ (סעיף 16ז' לכתב התביעה). משכך, יש למחוק מהתצהיר האמור בסעיף 12 לתצהיר התובעת לעניין "ימי חופשה שנתית" וגם הסכום בגין דמי הבראה אשר יפסק לא יעלה על הסכום שבגינו הוגשה התביעה.

אשר לסעיף 16 לתצהיר התובעת - בסעיף זה דורשת התובעת לראשונה פיצויים בסך של 39,140 ₪ בגין "פיצויים על התנכלות וחוסר מתן האפשרות לעבוד". הואיל ואין זכר לסעד זה בכתב התביעה, יש למחוק את הפסקה השנייה והשלישית בסעיף 16 לתצהיר התובעת .

אשר לבקשת התובעת לתקן מכללא את כתב התביעה, הרי שבקשה זו עלתה כטענה חלופית וזאת רק במסגרת תגובה לבקשות למחיקת סעיפים מהתצהירים שהוגשו על ידי התובעת. שעה שהבקשה לתיקון "מכללא" של כתב התביעה לא הוגשה בהתאם להוראות הדין, הבקשה נדחית.

הואיל והתובעת הלכה למעשה ניסתה לתקן את כתב התביעה באמצעות התצהיר וזאת מבלי להגיש בקשה מתאימה והואיל ורק בעקבות הבקשות של הנתבעות למחיקת סעיפים מהתצהירים נתגלה הדבר והואיל והתובעת הכחישה בתגובות מטעמה כי מדובר בהרחבת חזית (הגם שברור כי מדובר בטענות וסעדים חדשים שלא נתבעו), אני מחייבת את התובעת בהוצאות הנתבעות בגין הבקשות שנאלצו להגיש וזאת בסך של 3,000 ₪. הוצאות אלו ישולמו תוך 30 יום מהיום וזאת ללא קשר לתוצאות ההליך.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ט, (24 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שירלי מרסמן
נתבע: סביצ'ה ש.כ.
שופט :
עורכי דין: