ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין AZMERA KINFE WELDESELASIE נגד א. דינמיקה אחזקות 2002 בע"מ :

24 ספטמבר 2019
לפני: כבוד השופטת שרה ברוינר ישרזדה - סג נית נשיא
התובעת:
AZMERA KINFE WELDESELASIE

ע"י ב"כ: עו"ד ולדימיר פוסטרנק

-
הנתבעות:
1. א. דינמיקה אחזקות 2002 בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד פבל מורוז

2. קופת חולים לאומית

ע"י ב"כ: עו"ד אסף רצון

החלטה

לפניי בקשת הנתבעת 2 להורות לתוב עת על הפקדת ערובה להבטחת הוצאותיה בתביעה דנא. לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה לערובה להתקבל, מהנימוקים שלהלן:

ההלכה הפסוקה קבעה זה מכבר כי זכות הגישה לערכאות היא זכות חוקתית מן המעלה הראשונה. לצד זאת, נפסק כי זכות זו אינה מוחלטת ויש לאזנה אל מול זכותו של בעל הדין הנתבע לכך שיוכל לגבות את הוצאותיו במידה והוא נגרר להליכי סרק ו/או אם וככל שתדחה התביעה כנגדו (ראה: רע"א 2146/04‏ מדינת ישראל - עזבון המנוח באסל נעים איברהים [פורסם בנבו](30.5.2004)).
בשעתו הכריעו בתי-הדין בבקשות להפקדת ערובה בהתאם לקבוע בתקנה 519 ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, שהוחלה בבתי הדין מתוקף תקנה 33 לתקנות בית-הדין לעבודה, זאת, בשים לב לפסיקה הרלוונטית (ראה: רע"א 6353/12, יובל אברהם - טל יגרמן (16.1.2013); רע"א 2310/10 ‏לידיה והבה אבו קבע - מדינת ישראל, האפוטרופוס לנכסי נפקדים (27.6.2010);
ביום 2.9.16 נכנסה לתוקפה הוראת תקנה 116א ל תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991, שכותרתה "ערובה לתשלום הוצאות" (להלן: התקנה), הקובעת כדלקמן:
(א) שופט בית הדין או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע לתת ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע".
(ב) היה התובע מי שאינו תושב ישראל ואינו אזרח אחת המדינות בעלת האמנה לפי תקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי), התשכ"ט-1969, יורה שופט בית הדין או הרשם לתובע, לבקשת נתבע, להפקיד ערובה לתשלום הוצאותיו של הנתבע, זולת אם הראה התובע ראשית ראיה להוכחת תביעתו או שהוא הראה כי הנתבע יוכל להיפרע את הוצאותיו ממנו אם התביעה תידחה או אם ראה שופט בית הדין או הרשם לפטור את התובע מטעמים מיוחדים שירשמו.
הנה כי כן, הוראת תקנה 116א(ב) קובעת, כי שעה שמדובר בתובע שאינו תושב ישראל או אחת המדינות שאמנת האג חלה עליהן , הכלל הוא חיובו בהפקדת ערובה, למעט המקרים המנויים בסעיף קטן (ב) היינו - המצאת ראשית ראייה; הוכחת יכולת פירעון; טעמים מיוחדים.
בפסיקה נקבע, כי "ראשית ראייה" הנדרשת לצרכי התקנה היא "אסמכתא המעידה על קיומם של יחסי עבודה בין תובע לנתבע בתקופה המנויה בכתב התביעה, כאשר לכך יש להוסיף תימוכין לכך שהנתבע לא שילם לתובע שכר כפי שהתחייב, או שלא קיים חבות אחרת שלו" (ראו ההפניה לדברי ההסבר לתקנות ב ד"מ 70332-01-17 צבאח - בן ציון לוין [פורסם בנבו](5.2.2018)).

ולעניננו:
בפתח הדברים יאמר כי אין ממש בטענת התובעת לפיה היה על הנתבעת 2 להגיש תצהיר לתמיכה בטענותיה. מדובר בטענות שהבסיס להן הוא בהוראות תקנה 116א ואינן דורשות תצהיר.
אין חולק כי התובעת- אזרחית אריתראה- נופלת בגדר מי שאינה תושבת ישראל ואף לא אזרחית אחת מהמדינות בעלות האמנה.
הנתבעת 2 היא מזמינת שירות, והתובעת עבדה בחצריה באמצעות הנתבעת 1. לטענת התובע ת, יש להשית על הנתבעת 2 אחריות כמעסיקה במשותף או מכוח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011 (להלן: "החוק להגברת האכיפה"). בנסיבות אלו, על מנת לעמוד בתנאי של תקנה 116א(ב), על התובע להראות הן ראשית ראיה לקיפוח זכויותיו והן ראשית ראיה לנסיבות בעטיין יש להטיל אחריות על הנתבעת 2.
בתגובה מרכזת התובעת טענותיה להגשת ראיות ביחס לרכיבי אי ביצוע הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות בלבד על ידי הנתבעת 1. אלא שגם זאת לא עשתה-מעיון בתלושי השכר שצורפו לכתב התביעה, נראה כי על פניו הופרשו מידי חודש ההפרשות הסוציאליות הנדרשות. ככל שטוענת כי ההפרשות לא הועברו לקופות למרות האמור בתלושים, היה עליה, על מנת לעמוד בדרישות התקנה, להמציא ראיה לכך (ולא להפך, קרי לא היה על הנתבעות להציג אסמכתאות לכך ). זאת לא עשתה. בהעדר ראשית ראיה ל"קיפוח" בכלל ולקיפוח כזה המצדיק הטלת אחריות על מזמין העבודה כמעסיק במשותף בפרט, הרי שגם לענין טענת "מעסיקים במשותף" לא הומצאה ראשית ראיה.
לא זו אף זו, שוגה התובעת בסברה כי בשלב זה מוטל הנטל על הנתבעת 2 להוכיח כי עמדה בחובות המוטלות עליה בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה. כדי להכנס בגדר חובות המוטלות מכח החוק האמור על העובד להראות התקימות תנאי 25(א)(3) (או ס' 26 ) לחוק. התובעת לא הביאה ראשית ראיה לטענותיה בענין זה או בכלל.
לא נטען להתקימות אף אחת מן החלופות האחרות הקבועות בתקנה.
אי לכך הבקשה להפקדת ערובה מתקבלת. בתוך 30 יום, תפקיד התובעת בקופת בית הדין ערובה להבטחת הוצאותיה של התובעת בסך של 3,000 ₪. לא תופקד הערובה, תמחק התביעה נגד נתבעת 2.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ט, (24 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: AZMERA KINFE WELDESELASIE
נתבע: א. דינמיקה אחזקות 2002 בע"מ
שופט :
עורכי דין: