ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילן אשד נגד שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר :

בפני כבוד ה שופט עידו דרויאן-גמליאל

עותר
אילן אשד (אסיר)
בעצמו

נגד

משיב
שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר – זימונים
ע"י ב"כ עו"ד יצחק מורדוך

פסק דין

בפני עתירתו של העותר מיום 10.07.19, בה ביקש סעדים אלו:
לצאת לחופשות מהכלא, לרבות שינוי סיווג לקטגוריה;
שבקביעת תנאי החופשות יחויב בהמצאת ערב-מפקח יחיד ובמעצר-בית לילי בלבד;
פסיקת הוצאות ההליכים, שיועברו לזכות כלא מעשיהו;

עוד לפני מסמכים אלה:
מכתב המלצה לעותר בסיום התמחותו במשרדי האפוטרופוס הכללי, 22.04.94 [ע/1] ;
חוות-דעת מומחה – הערכת מסוכנות מיום 31.01.18, נערכה ע"י מר דרור אורטס-שפיגל, מעריך מסוכנות ועו"ס [ע/2] ;
חוות דעת והערכת מסוכנות מינית מיום 04.02.19, נערכה ע"י גב' קרן אלפנץ, קרימינולוגית קלינית ומעריכת מסוכנות מינית לפי סעיף 5 לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, תשס"ו-2006 [ע/3] ;
אבחון פסיכולוגי של העותר מיום 27.03.19, נערך ע"י ד"ר רוברט אפשטיין, פסיכולוג שיקומי מומחה ומדריך, רע"ן פסיכולוגיה בשב"ס וע"י מר אליאב ברמן, פסיכולוג [ע/4] ;
עמדת גורמי טיפול באגף מיום 03.09.19 [ע/5] ;
חוות דעת והערכת מסוכנות מינית מיום 08.09.19, נערכה ע"י גב' קרן אלפנץ [ע/6];

דיון ומסקנות :
העותר הוא אסיר פלילי שנדון בגין עבירות מין חמורות (בשני תיקים) לתקופת מאסר בת למעלה מתשע שנים, שעתידה להסתיים לכל המאוחר במאי 2024. העותר מסווג בקטגוריה א' וכעבריין מין.
עיקר טרוניותיו של העותר מופנה כנגד מב"ן, שלטענתו פועל נגדו ומבזה החלטות שיפוטיות:
עיינתי בעמדת העותר שנפרסה על-פני עתירתו על צרופותיה ומסמכים נוספים שהגיש, שמעתי את דבריו בדיון, עיינ תי בכלל המסמכים הנ"ל, ולא מצאתי כל בסיס לטענות העותר לרדיפה וביזוי מצד סגל מב"ן – ל מעשה, גם במסמך ע/2, שנערך לבקשת העותר ע"י מומחה פרטי, ניתן לקרוא בתוך ובין השיטין מסקנות שאינן כה שונות מאלו שהובאו בהערכות מטעם גורמי שב"ס;
מב"ן התעכב במילוי הוראתו של חברי כבוד השופט יעקב, שניתנה במסגרת פסק-דין בהסכמה מיום 27.02.19 בעת"א 50333-01-19: מב"ן לא עמד בשישים הימים שנקצבו בפסק הדין להשלמת אבחון ולמתן חוות-דעת סופית. עיכוב זה אינו ראוי, משלא נלוותה אליו בקשה לבית המשפט להאריך מועד. מכל מקום, לבסוף ניתנה חוות-דעת עדכנית, לאחר כינוסו של צוות מקצועי מורחב שהיה בין גורמי העיכוב. לנוכח המובא בחוות הדעת והערכת המסוכנות [ע/6], לא אוכל לתת משקל ממשי לעיכוב זה בבחינת סבירות החלטתו של המשיב, שלא להתיר לעותר לצאת לחופשות ולא לסווגו לקטגוריה אחרת;
עוד מלין העותר על מחדל המשיב מלמסור בידיו עותקי תיקו הרפואי, לרבות תיק מב"ן, ולעניין זה לא מצאתי הסבר בדברי ב"כ המשיב;
הנתונים וההערכות הנלמדים מע/6 אכן מדאיגים:
חוות הדעת מבוססת על חומר רב ממקורות שונים ולאורך השנים 2006 עד 2019, ועל כינוס צוות רב-מקצועי שדן בעניינו של העותר;
הכותבת פירטה דוגמאות רבות לסתירות ולתהיות שעלו בהשוואת מלל שמסר העותר לבודקים ומאבחנים שונים, והתרשמה – כקודמיה – שהעותר הוא מניפולטיבי ולא אמין. אבחון פסיכולוגי MMPI (מבחן אישיות) העלה כי לעותר הפרעת אישיות קשה עם קווים נרקיסיסטיים פסיכופתיים, ליקוי בהתפתחות האני העליון ולכן הוא גם נטול עכבות ומורא מהחוק, חסר אמפתיה לזולת ואינו חש חרטה, אשמה או בושה בגין מעשיו;
לנוכח הממצאים, החליט הצוות המורחב כי מסוכנותו של המינית של המשיב, לטווח הארוך, היא גבוהה;
הכותבת הוסיפה על מסקנות אלה גם את קיומם של עיוותי חשיבה ופרוגנוזה טיפולית נמוכה ולא המליצה על הוצאת העותר לחופשות;
מדיווח של גורמי הטיפול באגף מיום 03.09.19 [ע/5] עולה כי העותר מסרב להשתלב בטיפול ייעודי לעברייני מין, וטען שקשה לו לשמוע על מעשיהם וקשייהם של אחרים (בדיון טען שאלו מעלים אצלו טראומה מעברו). כך או אחרת, העותר אינו מטופל ולכן גם אין צפי לירידה ברמת מסוכנותו.
המסמך ע/4 הוא סיכום של אבחון פסיכולוגי מקיף שנערך לעותר ביום 27.03.19 ע"י רע"ן פסיכולוגיה. מסקנות האבחון מבוססות על סוללה רחבה של מבחנים פסיכולוגים, על מידע נוסף ממקורות שונים ומגוונים ועל שני ראיונות קליניים. ככלל, העותר נמצא כמניפולטיבי, מרוכז בעצמו וכמי שאינו מפנים לקיחת אחריות על מעשי העבירה שביצע.
די באלה, ובמיוחד במסמך ע/6, כדי לקבוע שלא נפל פגם בהחלטתו של המשיב שלא לאפשר את יציאת העותר לחופשות ולא לסווגו לקטגוריה:
המשיב רשאי ואף חייב לקחת בחשבון את הערכותיהם המבוססות והתקפות של הגורמים המומחים והאמונים על אבחון בטיפול, ואלו אחידים בהמלצותיהם השליליות;
המשיב אמון על שלומו ובטחונו של הציבור הכללי מפני סיכונים הנובעים מהכלואים כדין במשמורתו. כלל המובא לעיל מתריע ומזהיר מפני מסוכנותו המינית הגבוהה של העותר ויכולותיו המניפולטיביות;
החלטת המשיב סבירה, מידתית ואף אחראית, ואין להתערב בה;

סוף-דבר:
העתירה נדחית;
המשיב יוכל להגיש עתירת אסיר נפרדת שעניינה סעד יחיד של קבלת עותקים מתיקו הרפואי, לרבות מסמכי מב"ן, לאחר מיצוי הליך מנהלי;

עותקים לצדדים – לעותר באמצעות שב"ס.

ניתן היום, כ"ב אלול תשע"ט, 22 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אילן אשד
נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר
שופט :
עורכי דין: