ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איאד גדבאן נגד מדינת ישראל :


בפני כבוד ה שופטת רונה פרסון

מבקש

איאד גדבאן

נגד

משיבה
מדינת ישראל

החלטה

1. לפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר המבקש ביום 2.7.19 (להלן: "פסק הדין").

2. במסגרת פסק הדין הורשע המבקש בעבירה של נהיגת רכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על 10,000 ק"ג וכניסה לצומת בו שני נתיבים שלא מהנתיב הימני ביותר, בניגוד לתקנה 36(ה) לתקנות התעבורה, עבירה מיום 20.9.18, ונגזר עליו קנס בסך 800 ₪.

3. המבקש טען כי במסגרת דיון ראשון בתיק הגיע עם ב"כ והציג את גרסתו ותמך אותה במסמכים, אך לבקשת התביעות היה עליו להציג אישור נוסף המסגרת המו"מ בין הצדדים, ולכן התבקשה דחיית הדיון. טען כי כתוצאה מטעות אנוש נרשם ביומנו של בא כוחו כי הדיון קבוע ליום 2.9.19 במקום ליום 2.7.19, וב"כ אף שהה בחו"ל באותו מועד. טען כי הייצוג בתיק רשום על שם עו"ד אחר ולא על שם ב"כ המבקש ולכן לא יכ ול היה לצפות בתיק ובהחלטת בית המשפט. לאור האמור ביקש להורות על ביטול פסק הדין ולקבל יומו בבית המשפט.

4. ב"כ המשיבה התנגד לבקשה וטען כי אי התייצבותו של הסניגור, לאחר שידע על תאריך הדיון, אינה עילה לביטולו של פסק דין.

5. לאחר ששקלתי טענות הצדדים החלטתי לקבל הבקשה בכפוף לתשלום הוצאות.

6. על פי סעיף 130(ח) לחסד"פ בית המשפט רשאי, על פי בקשת הנאשם, לבטל את פסק הדין בהתקיים אחד משני תנאים: סיבה מוצדקת לאי התייצבותו לדיון או גרימת עיוות דין כתוצאה מהותרת פסק הדין על כנו (ראו בנדון: רע"פ 9142/01 איטליא נ' מ"י, פ"ד נז(6) 793; רע"פ 7709/13 סאסי נ' מ"י, ניתן בתאריך 28.11.13).

7. הדיון נדחה לבקשת ב"כ המבקש ובנוכחות המבקש עצמו בדיון והמבקש אף הוזהר כי אם לא יתייצב לדיון יישפט בהיעדרו. חרף האמור, המבקש או מי מטעמו לא התייצבו לדיון כנדרש.

באשר לטענת ב"כ המבקש כי לא התייצב לדיון בשל טעות ברישום ביומנו, הלכה פסוקה היא כי טעות אנוש או שכחה כמו גם טעות משרדית של עורך דין אינו מהווה סיבה מוצדקת לביטול פסק דין (ראו לעניין זה רע"פ 9142/01 איטליא נ' מ"י, פ"ד נז(6) 793).

עוד יצוין כי פרטיו של ב"כ המבקש מעודכנים בתיק האלקטרוני בהתאם לייפוי הכח שהגיש ביום 14.3.19 ועל כן לא ברורה הטענה כי לא יכול היה לצפות בתיק או בהחלטת בית המשפט , מה גם שממילא נכח בדיון, ביחד עם המבקש כאמור, והדיון נדחה לבקשתו.

מעבר לכך, חובת ההתייצבות חלה על המבקש והמבקש לא הסביר מדוע לא התייצב לדיון בעצמו.

8. עם זאת, כפי שצוין בפרוטוקול מיום 6.6.19, ב"כ המבקש ביקש לדחות את הדיון כדי להציג מסמכים ולמצות הליכי מו"מ עם המשיבה, בהסכמת המשיבה. בנסיבות אלה, משטען המבקש כי יש בידו להוכיח חפותו באמצעות מסמכים, אני סבורה כי יש מקום ליתן לו יומו בבית המשפט על מנת להסיר את החשש מפני עיוות דין, אולם זאת בכפוף לחיוב המבקש בתשלום הוצאות לטובת המדינה.

9. סיכומו של דבר, הריני לקבל את הבקשה ולבטל את פסק הדין, זאת בכפוף לחיוב המבקש בתשלום הוצאות לטובת המדינה בסכום של 500 ₪, אשר ישולם על ידי המבקש עד ליום 10.10.19 שאחרת – יוותר פסק הדין על כנו.

עם ביטול פסק הדין ייקבע מועד לדיון הקראה.

המזכירות תודיע לצדדים.

לעיוני בהתאם.

ניתנה היום, כ"א אלול תשע"ט, 21 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איאד גדבאן
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: