ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד אנגור נגד טיב טעם רשתות בע"מ :

לפני כבוד השופט דורון חסדאי

התובע

דוד אנגור
ע"י ב"כ עו"ד אמיר ישראלי

נגד

הנתבעת

טיב טעם רשתות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עמרם גולן

החלטה

ביום 8.3.2015 הגיש המבקש, מר דוד אנגור, (להלן: " המבקש") תובענה ייצוגית וכן בקשה לאישור התובענה כייצוגית כנגד טיב טעם רשתות בע"מ (להלן: "המשיבה"). במסגרת הבקשה נטען כי המשיבה הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן עת חייבה את צרכנייה חיוב יתר וזאת בשל אי התאמה בין מחירו של מוצר במבצע כפי שהופיע בשלטים ברחבי סניפי המשיבה לבין מחיר המוצר בקופה. עוד נטען כי המשיבה הפרה את הוראות חוק החוזים וכן התעשרה על חשבון ציבור הלקוחות.

על פי האמור בבקשת האישור, המבקש, תושב העיר נתניה נוהג מעת לעת לרכוש מוצרים בסניף המשיבה בעירו, כאשר הוא נהג לרכוש מוצרים רבים במבצע. לטענת המבקש, התעורר בו החשד כי הוא אינו זוכה להנחות כמובטח ולכן החליט לבדוק את הסוגיה.

ביום 2.3.2015 ביצע המבקש רכישה רחבת היקף כאשר במסגרתה התמקד במוצרים המצויים במבצע, כאשר לטענתו המדובר היה במבצעים כלליים המיועדים לכלל באי הרשת.

מבדיקת המבקש עלה כי המשיבה גבתה גביית יתר עבור מספר רב של פריטים. לטענת המבקש בדיקתו העלתה כי ב14% מהרכישות נגבה ממנו סכום עודף של למעלה מ- 145 ₪.

לאור התוצאות האמורות, החליט לבדוק גם את סניף רעננה של המשיבה. גם מהבדיקה שנערכה בסניף רעננה התברר כי קיים פער בין המחיר המעודכן בקופה לבין המחיר שהופיע על שלטי המבצעים, אולם בשיעור נמוך של מוצרים.

לטענת המבקש המשיבה הפרה את סעיף 15 לחוק הגנת הצרכן שעניינו "מכירה מיוחדת". המבקש טען כי המשיבה מציבה את המוצרים נשוא בקשת האישור כחלק ממכירה מיוחדת, כאשר בעוד שהיא מציינת בשילוט הרלוונטי את מחיר המוצרים לאחר ההנחה הרי שהיא נמנעת ממתן ההנחה בפועל. לטענת המבקש המדובר בהפרה בוטה של חוק הגנת הצרכן.

עוד נטען כי התנהלות המשיבה היא בגדר הפרת הסכם, בניגוד להוראות חוק החוזים וזאת בשל העובדה כי השלטים המצויים בסניף המשיבה עולים כדי הצעה לציבור, ובמעמד רכישת המוצרים מתקיים יסוד הקיבול על כן גביית מחיר עודף בקופה מהווה הפרת הסכם. עוד נטען כי התנהלות המשיבה מהווה חוסר תום לב במשא ומתן.

כמו כן טען המבקש כי המשיבה התעשרה על חשבון הציבור עת גבתה עבור המוצרים מחיר שונה, מהמחיר שבו תמחרה את המוצרים האמורים.

ביום 18.6.2015 הגישה המשיבה תשובה מטעמה לבקשת האישור. המשיבה טענה כי יש לדחות את בקשת האישור וכי המבקש נעדר עילת תביעה אישית. לטענת המשיבה האירועים שאוזכרו בבקשת האישור מהווים תקלה נקודתית, שכן המועד שבו ערך המבקש את בדיקותיו, הוא מועד עדכון המבצעים בסניפי המשיבה.

המשיבה היא רשת שיווק ותיקה בתחום ייבוא ושיווק מוצרי מכולת והיא מפעילה עשרות סניפים בכל רחבי הארץ. בנוסף למגוון המוצרים שהיא מציעה וכן שעות הפעילות הייחודיות, מדי פעם נוהגת המשיבה לערוך מבצעי הוזלה על פריטים מסוימים, כאשר מדובר הן במבצעים כלליים והן במבצעים לחברי מועדון. לטענת המשיבה כל המבצעים מתוחמים בזמן, כאשר הם מתחילים ביום שני הראשון בכל חודש ומסתיימים ביום מסוים. המבצעים מפורסמים בשילוט מיוחד ובאורח בולט.

לטענת המשיבה היא פועלת בעקביות בהתאמה מלאה של החיוב בקופות למחירים הנקובים בשלטי המבצע ומקיימת נוהל מסודר הכולל גם עריכת בדיקות מדגמיות יומיומיות כאשר תוצאות הבדיקות האמורות מדווחות להנהלה, כדי להבטיח מניעת אי התאמה.

באשר לאירועים שאוזכרו בבקשת האישור לטענת המשיבה המדובר בתקלה נקודתית. כך, בסניף אחד מלאכת החלפת השלטים ע"י הסדרנים הקדימה במעט את מלאכת עדכון המחירים בקופות לגבי פריטים בודדים ואילו בסניף השני, טרם הוסרו (בשל טעות אנוש) שלטי מבצע שהגיע לסיומו באותו יום.

כאמור לטענת המבקש ביום שני, 2.3.15, בשעות הבוקר, (כאשר לטענת המשיבה זהו מועד עדכון המבצעים) הגיע המבקש לסניף נתניה כדי לבדוק את חשדו כי לא זוכה במקרים רבים בהנחות מבצע. על מנת לבחון את הטענה הוא ערך רכישה רחבת היקף , במסגרתה התמקד במוצרים שמצויים במחיר מבצע. המבקש אישר במסגרת בקשת האישור כי בחן את חשבונית הרכישה ומצא כי אכן חויב ביתר אולם במקום להסב את תשומת לב הקופאית לעניין זה, בחר המבקש לשלם ולנסוע לבדוק את טענותיו בסניף רעננה.

לטענת המשיבה היא מנהיגה מעת לעת בסניפיה השונים מבצעי הוזלה הן לחברי מועדון והן לכלל הצרכנים. העדכון בדבר קיומו של מבצע מתבצע על ידי הצבת שלטים בסמוך למוצרים הרלוונטיים, כאשר על השלט מצוין מחיר המבצע. במקביל להצבת השלטים בסניפים השונים מטפלת הקופאית הראשית בעדכון מחירי המבצע בקופות שבסניף. העדכון נעשה בכל סניף בנפרד והוא אורך זמן רב בשל העובדה שיש להזין אלפי מחירי מבצע בחלוקה לפי מחלקות שונות.

עוד יצוין כי בשל העובדה חלק מסניפי המשיבה עובדים במתכונת של 24 שעות הרי שבסניפים אלה החלפת שלטי המבצע מתבצעת במהלך משמרת הלילה.

לטענת המשיבה, בשים לב לפעולות הרבות שנדרשות לבצע במועד עדכון המבצעים (החלפת השלטים, עדכון המחירים, בדיקת אופן הצבת השלטים) המדובר ביום עמוס למדי, כאשר במקביל לפעולות האמורות יש גם את תפעולו השוטף של הסניף.

בעניינו, המבקש כאמור בחר להגיע לסניף נתניה דווקא במועד עדכון המחירים. לטענת המשיבה המבקש התמקד במחירי מבצע ולבסוף מצא 25 מוצרים אשר השילוט בהם הקדים את מחיר העדכון בקופה. עוד יצוין כי בעת עריכת הקנייה צילם המבקש את שלט המבצע של כל מוצר, ומכאן שבמועד הגעתו לקופה היה ברשותו מידע זמין אילו מוצרים אמורים להיות מחויבים במחיר מבצע, אולם עת נוכח לראות כי אינו מקבל את ההנחות האמורות, מילא פיו מים.

באשר לביקור המבקש בסניף רעננה הרי במקרה זה המבקש רכש 4 פריטים שהמבצע לגביהם הסתיים בלילה קודם, כאשר בעקבות טעות אנוש לא הוסרו השלטים הישנים. הראיה לכך, שכאשר הגיע המבקש לסניף רעננה בשעה מאוחרת יותר של אותו יום, הרי שהוא מצא שגיאת חיוב לגבי 4 מוצרים בלבד, כאשר כאמור לטענת המשיבה טעות זו נבעה מאי הסרת שלטי המבצע הקודם שהסתיים. מכאן, שבאותו סניף עודכנו כל המחירים בעוד מועד ומחירי הקופה היו מעודכנים.

עוד טענה המשיבה כי במהלך ביקורו בסניף נתניה הוצע לו לרכוש כרטיס מועדון של המשיבה. במידה והמבקש היה מסכים היה מקבל בו במקום הנחה של 98.52 ₪, שהיה בה כדי להקטין את הנזק הנטען ב68% אולם הוא בחר שלא לעשות כן.

לטענת המשיבה המבקש היה מודע במועד הרכישה לאי התאמה שקיימת בין המחירים אך נמנע מלהפנות את תשומת לב מי מנציגי המשיבה לעניין זה. היה זה רק לאחר שסיים את רכישתו בסניף רעננה שחזר לסניף נתניה, הפנה את תשומת לב הקופאית לאי ההתאמה וזוכה במידי בסך של 145 ₪. בנוסף, באותו מעמד קיבל המבקש פיצוי בשווי של 140 ₪ בקבוק יין במתנה ופטור מדמי כרטיס מועדון.

הוסיפה המשיבה וטענה כי שני מנהלי הסניפים האמורים הפיקו לקחים מהתקלה הנקודתית לעניין קצב עדכון המחירים בקופה לעומת קצב הצבת השלטים. כך הוכנס עדכון לנוהל לפיו מסירים את שלטי המבצעים הקודמים, בערב לפני תחילת המבצעים החדשים, ואין מתחילים בביצוע הצבת השלטים המעודכנים לפני שמוודאים כי הושלמה מלאכת עדכון המחירים בקופות, כאשר בכל מקרה לא מתחילים בשילוט לפני השעה 14:00. התוצאה היא שלעיתים הלקוח יהיה זכאי למחיר מבצע עוד בטרם הוצב השלט.

כן ציינה המשיבה כי היא מקיימת נוהל קבוע, ללא קשר לבקשת האישור, לפיו מבוצעת בכל סניף בדיקה מידגמית יומית של לפחות 50 מוצרים שונים וזאת כדי לוודא התאמה בין המחיר הנקוב על גבי המוצר או לחילופין על גבי שלט המבצע, ובין המחיר המעודכן בקופה.

ביום 15.7.15 הגיש המבקש תגובה מטעמו לתשובת המשיבה לבקשת האישור. במסגרת התגובה טען המבקש כי הנטל להוכחת הטענה בדבר התקיימות טעות נקודתית מוטל על המשיבה והיא לא עמדה בנטל האמור.

המבקש טען כי לא היה ברשותו כל מידע לגבי מועד עדכון המבצעים בסניפי המשיבה. יתרה מכך לטענת המבקש על רוב שלטי המבצעים שצילם לא הופיעו תאריכי תחילת וסיום המבצע. על חלק מהשלטים צוין כי מועד סיום המבצע הוא 7.3.2015, מה שעומד בסתירה לטענת המשיבה בדבר יום מועד עדכון המבצעים בסניפים.

עוד נטען בין היתר כי גם אם תתקבל טענת המשיבה כי מועד הבדיקה שערך המבקש הוא מועד החלפת המבצעים הרי שעדיין אין מדובר בתקלה נקודתית אלא במחדלים מתמשכים שגרמו לצרכנים לנזק רב. החלפת השלטים ועדכון המבצעים בקופות נעשתה באופן סימולטני במשך תקופה ארוכה ומכאן שאין מחלוקת כי יתכן שהיו ליקויים חוזרים. עוד עולה מהנוהל האמור כי המשיבה שילטה בעבר מבצעים מבלי שערכה בדיקה האם הם עודכנו בקופה. מה גם שלאור העובדה כי עובד אחד במשיבה אמון על הזנת מחירי המבצעים, באופן ידני ובהיעדר בדיקה הרי שיתכן שיהיו תקלות רבות.

ביום 10.1.2016 התקיים דיון קדם משפט בנוכחות הצדדים בפני כבוד השופטת אלמגור. יצוין למען הסדר הטוב כי בקשת אישור זו נשמעה במאוחד עם בקשות נוספות: ת"צ 33421-03-15 סבח נ' ספיר ד.ן קמעונאות בע"מ, ת"צ 46453-03-15 אנגור נ' שופרסל בע"מ ות"צ 56355-03-15 פדלון נ' רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ.

ביום 28.9.16 וכן ביום 18.12.16 התקיים הליך ההוכחות במסגרת בקשת האישור, במסגרתו נחקרו המצהירים מטעם הצדדים. ביום 10.7.18 התקיים דיון נוסף בסיומה הורה בית המשפט (כבוד השופטת אלמגור) על הגשת סיכומים מטעם הצדדים.

ביום 28.3.2019 נתנה החלטת כבוד בית המשפט (כבוד השופטת אלמגור) במסגרתה אישר בית המשפט הגשת תובענה ייצוגית. במסגרת החלטתה ציינה כבוד השופטת אלמגור כי די בראיות שהוצגו בבקשת האישור כדי לשלול את טענות המשיבה כי המדובר בתקלה נקודתית, וכי הלכה למעשה מטענותיה של המשיבה עולה כי עובדיה היו תולים דרך שגרה שלטים בדבר הוזלות ומכירות מיוחדות טרם היו מוודאים האם ההנחה באה לידי ביטוי בקופות.

עוד נקבע במסגרת ההחלטה כי: "...עדכון ההוזלה בקופה רק אחרי שנתלו כל השלטים היה נוהג פסול, ורכישותיו של המבקש כמבואר לעיל ממחישות היטב את נפסדותו. אין ספק כי בשל הנוהל הזה לא זכו עשרות קונים, ואולי אף מאות אלפים אם לא למעלה מזה, בהנחות שהציעו השלטים במהלך תקופה של שנים. מכאן שנזק רב נגרם בגלל אותה שיטה, ככל הנראה, לכיסם של כל הצרכנים שרכשו את המוצרים שבמבצע קודם שמחירם עודכן בקופה. לבלבולם של הצרכנים ושל העובדים כאחד תרמה גם העובדה שבשלטי המבצע לא נרשם מתי המכירה המיוחדת תמה...".

באשר לעילות התביעה נקבע בהחלטה כי:"...הנה כי כן קיימת אפשרות סבירה שתתקבל הטענה כי המשיבה פרסמה על גבי השלטים מחירים קורצים, אך פעמים רבות מאוד חויב הלקוח שבחר את המצרכים במחיר גבוה יותר בהגיעו לקופה. המשיבה לא זיכתה את הלקוחות בהפרש אלא אם הבחינו בכך...במקרים שתיאר המבקש נגבה כסף רב מזה שהייתה המשיבה זכאית לגבות, ויש לראות בכך התעשרות בלתי צודקת...לכאורה על המשיבה להשיב אפוא את הכספים היתרים שנגבו מלקוחותיה. מצאתי אפשרות סבירה שהתביעה תתקבל גם מעילה מכוח חוק החוזים. ההצעה לכרות את החוזה התבטאה במחירים שהוצגו בשלטים, וההפרה לכאורה אירעה כשנגבה תשלום גבוה מזה בשעת הקנייה..."

באשר לנוהל שהיה נהוג אצל המשיבה לפיו תליית השלטים בדבר המבצעים הייתה קודמת לביצוע העדכון בקופות נאמר בהחלטה כי:"...ושוב אדגיש כי הנוהל שעליו דיווחה המשיבה, ולפיו היו תולים את השלטים ורק אז מעדכנים את הקופות, הביא בוודאי להצטברות ניכרת של כספים אשר לא הייתה אמורה לגבות..."

כאמור בית המשפט הורה על אישור הבקשה. עוד נקבע בהחלטה כי חברי הקבוצה יהיו :"...כל מי שחיובו בסניפי הרשת שהמשיבה מנהלת יותר מהמחיר שניקב בשלטים שבהם הוכרז על מכירות מיוחדות או על הוזלות, וזאת בתקופה שהחלה שבע שנים לפני הגשת הבקשה ומסתיימת היום...."

עילות התביעה שאושרו הן הפרת חוזה, הטעיה לפי חוק הגנת הצרכן וכן עשיית עושר ולא במשפט.

ביום 1.5.19 נותב ההליך לטיפולי. במסגרת החלטתי מיום 1.5.19 התבקשו הצדדים להודיע האם על רקע ובזיקה להחלטת בית המשפט מיום 28.3.19 הם נכונים לקיים הליך של גישור. ביום 21.5.19 הודיעו הצדדים כי הם מצויים בהידברות וכי אין צורך במינוי מגשר. ביום 17.7.2019 הגישו הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה.

לאחר שעיינתי בבקשה לאישור הסדר פשרה ובשים לב לאמור בהחלטת בית המשפט מיום 28.3.2019 וכן להסדר הפשרה אשר אושר בעניין ת"צ 46453-03-15 דוד אנגור נ' שופרסל בע"מ (פורסם בנבו, 14.11.2018) לא מצאתי טעם לדחות על הסף את הסדר הפשרה (להלן: " הסדר הפשרה המוצע").

הצדדים יפקידו בבית המשפט, בתוך 7 ימים, עותק נייר של הסדר הפשרה המוצע.

כמו כן לאור האמור, אני מורה לצדדים לפעול בהתאם להוראות סעיפים 18(ג) ו-25 לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006 (להלן: "החוק") כמו גם בהתאם לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע 2010 כדלהלן:

באי כוח הצדדים יפרסמו בתוך 14 יום מודעה בנוסח שצורף לבקשה לאישור הסדר פשרה מיום 17.7.19. המודעה תפורסם בעיתונים "ידיעות אחרונות" ו"ישראל היום" גודל האותיות בפרסום יעלה בלפחות שליש על הגודל המינימלי הנקבע בתקנה 2 לתקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), תשנ"ה-1995.

בנוסח ההודעה יבוצע השינוי הבא:

בעמוד השני של המודעה, בפסקה החמישית, תתווסף הפניה לאתר אינטרנט מונגש הפתוח לכלל הציבור, אשר יאפשר עיון נגיש ונוח בנוסח המלא של הסדר הפשרה המוצע וכן אפשרות הורדה של עותק מהסכם הפשרה המוצע. כמו כן תתווסף האפשרות לעיין בהסדר הפשרה המוצע במשרד באי כוח מי מהצדדים וזאת בתיאום מראש.

ההודעה המתוקנת תובא לאישורו של בית המשפט טרם הפרסום וזאת בתוך 10 ימים .

באי כוח הצדדים ישלחו בתוך 20 יום העתק מבקשתם לאישור הסדר הפשרה על נספחיה, בצירוף הסדר הפשרה המוצע ויתר הנספחים הרלוונטיים, וכן העתק מהחלטת בית המשפט מיום 28.3.19, כמו גם העתק מהחלטתי זו, ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט וכן לממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן במשרד הכלכלה והתעשייה, וההודעה למנהל בתי המשפט תישלח בהתאם לתקנה 17(א) לתקנות.

היועץ המשפטי לממשלה יודיע לבית המשפט, בתוך 60 יום ( בשים לב לחגי תשרי - פגרה נימנית) , אם קיימת לו התנגדות להסכם הפשרה המוצע, לרבות לעניין הגמול לתובע ושכר הטרחה שהומלצו, וכן מתבקשת התייחסותו לשאלת הצורך במינוי בודק, בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק.

ככל ותוגשנה התנגדויות להסדר הפשרה המוצע (בהתאם לסעיף 18(ד) לחוק) או בקשה לצאת מן הקבוצה (בהתאם לסעיף 18(ו) לחוק), יהיו הצדדים רשאים להגיש תגובה מטעמם להתנגדויות/בקשות אלו בתוך 20 יום, אשר ימנו מתום המועד להגשת התנגדויות ובקשות לצאת מהקבוצה.

לאחר שתוגש עמדת היועץ המשפטי לממשלה תינתן החלטה מתאימה להמשך ניהול ההליך, לרבות בעניין מינוי בודק.

המזכירות תשלח העתק החלטה זו לבאי כוח הצדדים, לממונה על הגנת הצרכן, ולמנהל בתי המשפט לשם רישומה בפנקס התובענות הייצוגיות.

ניתנה היום, כ"ב אלול תשע"ט, 22 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד אנגור
נתבע: טיב טעם רשתות בע"מ
שופט :
עורכי דין: