ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם מושקוביץ נגד ישראכרט בעמ :

לפני כבוד השופטת צילה צפת, סגנית נשיא

תובעים

אברהם מושקוביץ
ע"י ב"כ עוה"ד שלומי מוסקוביץ ושאול ציוני

יהודה שחל
ע"י ב"כ עוה"ד שפירא, בר-אור , מצקין ושות'

נגד

נתבעים

ישראכרט בעמ
ע"י ב"כ עוה"ד טל מישר

החלטה

הצדדים לתובענה הגישו ביום 30.6.2019 בקשה לאישור הסדר פשרה.
בהתאם לסעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו- 2006, ותקנה 12 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע- 2010, ניתנות ההוראות הבאות:
יש להוסיף לנוסח ההודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה (צורפה כנספח א' לבקשה) ובהתאם לסעיף 18(ד) לחוק, את האפשרות להגיש התנגדות מנומקת גם לעניין ההמלצה המוסכמת בעניין הגמול ושכר טרחה.
על ההודעה לכלול את מספרי שני ההליכים שנדונו בפני בית משפט זה, ת"צ 62627-03-15, ות"צ 62708-03-15, וכן לתקן בסיפת ההודעה את שם המותב.

ההודעה לאחר תיקונה תפורסם בתוך 14 ימים ממתן החלטה זו , על חשבון המשיבות, בשני עיתונים יומיים נפוצים. עותק מן הפרסומים יועבר לבית המשפט.
ההודעה המתוקנת כמפורט, בצירוף העתק מהבקשה, מההסדר ומהתובענה, תשלח במקביל ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט וכן לממונה על הגנת הצרכן.
היה ותוגשנה התנגדויות לאישורו של הסכם זה לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות או לחלקו (להלן: "התנגדות" או "התנגדויות"), הצדדים יגיבו להתנגדויות לפי סעיף 18(ה) לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת בתוך 14 יום מיום קבלת ההתנגדויות.
היה ולא תוגשנה התנגדויות להסכם הפשרה, יגישו הצדדים לבית המשפט בקשה למתן פסק דין, על פיו מודיעים הצדדים לבית המשפט אודות אלו:
פרסום המודעה הראשונה לפי סעיף 25(3) לחוק תובענות ייצוגיות;
העדרן של התנגדויות לפי סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות;
קיומן או העדרן של הודעות הימנעות לפי סעיף 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות.

ניתנה היום, כ"ג אלול תשע"ט, 23 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם מושקוביץ
נתבע: ישראכרט בעמ
שופט :
עורכי דין: