ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שפובל קונסטנטין נגד פליקס דהן :

בפני כבוד הרשם הבכיר ערן אביטל

תובעים

שפובל קונסטנטין

נגד

נתבעים

  1. פליקס דהן
  2. יהושוע כהן

פסק-דין

1. לפניי תביעה קטנה בסך 33,260 ₪, בגין נזקים שנגרמו לדירת התובע בעקבות שיפוץ שביצע הנתבע 1 המתגורר מעל התובע ובאמצעות הנתבע 2 שהוא קבלן שיפוצים.

2. התובע הוא בעליה של דירת מגורים בקומה חמישית בבניין מגורים משותף בשדרות תל-חי באשדוד. הנתבע הוא בעליה של דירה הממוקמת בקומה השישית באותו בניין ומעל דירת התובע.

3. אין עורר, כי במהלך חודש יולי 2017, הנתבע ערך שיפוץ בדירתו באמצעות הנתבע 2 אשר הגדיר עצמו כקבלן מבצע. השיפוץ כלל הדבקת אריחי ריצוף בסלון, שיפוץ חדר רחצה הורים (כולל ביטול אמבטיה) הדבקת אריחי ריצוף, חיפוי קירות באריחי קרמיקה וכן התקנת תקרת גבס. אין מחלוקת, שאף התובע ביצע שיפוץ נרחב בדירתו לפני כארבע שנים.

4. לטענת התובע, במהלך ביצוע עבודות השיפוץ של הנתבע, נעשה שימוש בכלי עבודה חזקים שלא התאימו לאופי שיפוץ דירת מגורים בתוך בניין. לאחר מס' ימים החלו להיווצר בדירתו סדקים במקלחת, סדקים לאורך תקרת הסלון וחדרי השינה. התובע ציין כי תקרת חדר הרחצה החלה להתקלף.

5. התובע תמך את תביעתו בחוות דעתו של הנדסאי הבניין מר שמואל גלברמן . מומחה זה טען, כי בדירת התובע הופיעו סדקים נימיים וזאת עקב זעזועים שנבעו מדירת הנתבע וכתוצאה מן השיפוץ. נטען, כי הסדקים הופיעו גם בתקרת הסלון, בחדר משק, בחדר שינה הורים. נטען, כי עלות תיקון דירת התובע היא בסך 21,060 ₪.
התובע הוסיף לרכיב זה את עלות חוות דעתו של מר גלברמן, עגמת נפש והוצאות משפט.

6. הנתבעים הכחישו כי נגרמו נזקים לדירת התובע כתוצאה מן השיפוץ. נתבע 2 ציין, כי התובע התלונן בפניו רק על התקלפות תקרת המקלחת ובעניין פס דקיק מאוד בחלק מתקרת הסלון. נתבע 2 הסכים לתקן את כל תקרת האמבטיה, אולם התובע סירב להצעה זו. נתבע 1 ציין, כי נזקיו של התובע מופרזים וכי אצה לתובע הדרך לבית המשפט, על מנת להתעשר על חשבון הנתבעים.

7. נוכח המחלוקת בין הצדדים, הורה בית המשפט על מינוי מומחה מטעמו, הוא המהנדס יוסף גולדקלנג (להלן: "המומחה").
המומחה ביקר בדירות הצדדים והוא בחן את טענותיהם. המומחה הגיש את חוות דעתו ושלוש מסקנותיו העיקריות הן כדלקמן:
א. בדירת התובע ישנה התנתקות של שכבת הטיח בתקרת חדר מקלחת. התנתקות זו נגרמה כתוצאה מעבודות החציבה שבוצעו בדירת התובע.
ב. בדירת התובע קיימים סדקים נימיים שמופיעים בתקרה לאורך קווי החיבור בין צלעות הבטון בתקרה לבין בלוקי המילוי של התקרה, הסדקים הנ"ל נאטמו במהלך ביצוע עבודות השיפוץ שביצע התובע בדירתו ואולם הם נפתחו שוב במהלך עבודות השיפוץ שביצע הנתבע בדירתו.
ג. בדירת התובע קיימים סדקים נימיים בתקרת הצלעות ובחיבור לאורך קן החיבור בין צלע הבטון לבלוקי המילוי איטונג. אלו נגרמו כתוצאה מהתפשטות תרמית ותוקנו במסגרת עבודת השיפוץ שביצע בעבר התובע, אולם תופעת הסדיקה חזרה על עצמה כתוצאה מן השיפוץ שביצע הנתבע בדירתו.

8. המומחה ציין בחוות דעתו את אופן ביצוע התיקון הדרוש וזה כלל טיפול בתכולת דירת התובע (פן תינזק מביצוע עבודות התיקון), סיתות טיח וחידושו וצביעה מחודשת בצבע "פוליסיד".
בסך הכל אמד המומחה את עלות תיקון הנזקים בסך 10,000 ₪ בתוספת מע"מ וזאת לתיקון הטיח שנשר בתקרת ח דר האמבטיה ותיקוני הסדקים שפורטו בחוות הדעת.

9. הנתבעים הגישו כתבי טענות ובהם השגות על חוות דעתו של המומחה. נתבע 1 טען, כי הורתה של המחלוקת היא בסירוב התובע לקבל מידיו פיצוי בסך 4,000 ₪. עוד טען, כי הסדקים הם תוצאה של השיפוץ שביצע התובע. נתבע 2 טען, כי אין קשר בין תהליך הסדיקה שהופיע בדירת התובע לבין השיפוץ שהוא ביצע.

10. בדיון שנערך לפניי היום חזרו הנתבעים על טענותיהם הנזכרות. נתבע 1 הטעים, כי גם בדירות נוספות בבניין ישנם סדקים ולכן מסקנות המומחה שגויות. עוד נטען, כי חוות הדעת נעשתה לאחר 20 חודשים ממועד השיפוץ ולכן אין ליתן למסקנותיה משקל. נתבע 2 הטעים, כי הוא נכון היה לתקן את הדרוש תיקון בדירת התובע, אולם זה סירב.

11. לאחר חשיבה ושקילה, הגעתי לכלל מסקנה שדין תביעת התובע להתקבל, אולם סכום הפיצוי יבוסס על חוות דעתו של המומחה.

12. ההלכה הפסוקה קובעת, כי בדרך כלל ייטה בית המשפט לקבל את ממצאיו של מומחה שמונה מטעמו, ורק נימוקים כבדי משקל ימנעו זאת (ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי (פורסם בנבו, 31.12.88).
בנדון דידן לא הובאו נימוקים כאלה.

13. לוז טענות הנתבעים הוא שהסדיקה המופיעה בדירת התובע נגרמה בכלל עקב השיפוץ שערך התובע, ללא כל קשר לנתבעים. המומחה סתר טענה זו בקובעו שלוש פעמים במסגרת פרק "גורם הכשל" (עמוד 10 למטה) , כי הסדקים תוקנו בעבר על ידי התובע, אך הם הופיעו שוב, כתוצאה מעבודות השיפוץ שכללו חציבה בדירת הנתבע 1. הנתבעים לא ביססו את טענותיהם בדבר שגיאת המומחה, ובכל הכבוד הם ציטטו חלק ממסקנתו בעניין "התפשטות טרמית" מבלי לעיין במשפט שהופיע לאחר מכן, לפיו הסדקים "חזרו בגין עבודות השיפוץ שבוצעו בקומה מעל". לא מצאתי בעובדה שחוות הדעת נערכה לאחר 20 חודשים כדי לקבוע שנפל פגם במקצועיות המומחה שמצא קשר סיבתי בין עבודות הנתבעים לנזקי התובע.

14. איני מוצא לנכון לקבל את יתר טענות הנתבעים ובכלל זה טענתם לפיה הנתבע סירב לקבלת פיצוי, או תיקון חלופי. לאור חוות דעתו של המומחה התרשמותי היא שאין מדובר בנזק קל ערך ולכן אין לזקוף את מיצוי ההליך המשפטי לחובת התובע. לא מצאתי ביתר טענות הנתבעים כדי לסתור ולו אחת מקביעות המומחה.

15. המסקנה המתגבשת היא שבעקבות עבודות חציבה ושיפוץ שבוצעו בדירת נתבע 1 ובאמצעות נתבע 2 , נגרמו נזקים לדירת התובע. לכן, על הנתבעים לשאת בעלות תיקונם. בעניינו, הוכח קיומו של נזק, והמומחה קשר את ביצוע העבודות בידי הנתבעים לנזק הנ"ל. די בכך כדי לקבוע את אחריותם של הנתבעים לנזק. נתבע 1 כמי שהחזיק במקרקעין, הזמין ופיקח על עבודות השיפוץ ונתבע 2 כמי שביצען בפועל, תוך גרימת נזק לדירת התובע כמתואר בחוות דעת המומחה.

16. כאמור, המומחה אמד את שיעור עלות תיקון הנזקים בדירת התובע בסך 11,700 ₪. לסכום זה, יש להוסיף סך 2,925 ש"ח בגין עלות חוות דעת המומחה שבה נשא התובע וגם סך 1,200 ₪ בגין עלות חוות דעתו של המומחה מטעם התובע-מר גלברמן. בנסיבות העניין, אני מוצא לפסוק לטובת התובע נזק לא ממוני בגין עגמת הנפש שנגרמה לו ושעוד תיגרם כתוצאה מתיקון הנזקים שבדירתו בסך מתון של 1,000 ש"ח. יש להוסיף אגרת בית משפט שהתובע שילם בסך 333 ₪.
לכן, אני קובע שסך הפיצוי הכולל יעמוד על סך 17,183 ₪.

17. הנתבעים לא טענו ביחס לאופן חלוקת האחריות ביניהם והם התייצבו כתף אל כתף בניסיונם לקעקע את התביעה. לכן, הנתבעים יישא ו בסכום הפיצוי יחד ולחוד וזה ישולם לתובע בתוך 30 ימים.

ניתן להגיש בקשת ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין.

ניתנה היום, כ"ג אלול תשע"ט, 23 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שפובל קונסטנטין
נתבע: פליקס דהן
שופט :
עורכי דין: