ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ז'נשווילי טמז, ת.ז. נגד ביטוח לאומי-סניף באר שבע :

בפני כבוד הנשיא שמואל טננבוים

התובע:

ז'נשווילי טמז, ת.ז. - XXXXXX339
ע"י ב"כ עו"ד גיל הראל

-

הנתבע:

ביטוח לאומי-סניף באר שבע
ע"י ב"כ עו"ד שרון אושרי

החלטה

1. לפני בקשות הצדדים להצגת שאלות הבהרה למומחה היועץ הרפואי שמונה בתיק ביום 18.6.19 , ד"ר אברהם ששון (להלן – המומחה).

2. לאחר עיון בבקשת התובע, בקשת הנתבע, בתגובות לבקשות ובחוות הדעת, מצאתי להורות כדלקמן –

בעניין בקשת התובע:
א. אינני מתיר את הפניית שאלות 1-2 בבקשה. המומחה לא חרג מעובדות המקרה שהוצגו בפניו, במסגרתן פורטה מהות עבודתו של התובע. כמו כן המומחה ציין נכונה את העובדה כי התובע ביצע עבודתו במשך כ-11 שנים רצופות, על כן אין מקום להפנות את המומחה לעובדות המקרה בשנית. כמו כן קביעתו של המומחה נהירה וברורה, המתייחסת לכך שקיים קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של התובע לבין הפגימה, וכן מציע לקבוע מידת השפעה של העבודה בשיעור 50% בלבד על הפגימה שבגבו התחתון.

ב. אינני מתיר את הפניית שאלה 3 בבקשה – השאלה אינה מבוססת על הממצאים הרפואיים במסמך מיום 25.2.02, השאלה מבקשת מהמומחה לבחון ולקבוע האם מתקיים "אירוע חבלתי", זוהי שאלה משפטית, ואינה מתחום המומחיות של המומחה הרפואי .

ג. אינני מתיר את הפניית שאלות 4-6 בבקשה – המומחה עמד בהרחבה על הממצאים הקיימים במסמך רפואי מיום 24.06.08 צילום CT מתני, ו על המסקנות העולות מהם. התייחסות המצויה לעניין זה הינה מפורטת ורחבה, ולא עולות מהשאלות הללו עניין שיש בו כדי להבהיר את קביעותיו של המומחה ביחס למסמך הנדון.

ד. הנני מתיר הפנית שאלות 7-8 בבקשה – השאלות מבקשות להבהיר את קביעת המומחה, לפיה העישון נמצא גורם אשר חשיבותו פחותה מאשר חשיבותה והשפעתה של העבודה על הפגימות בגבו של התובע.

ה. שאלה 9 לא תותר – כאמור בנימוק התובע לעניין זה, שאלה מתייתרת מאחר והמסמכים הרפואיים המוזכרים בגוף השאלה, עמדו בפני המומחה, וצוינו במפורש בחוות דעתו וניתנה לגביהם התייחסות.

ו. הנני מתיר הפניית שאלות 10-14 בבקשה. השאלות באות להבהיר על פניו השפעה של מרכיב תורשתי ומצב קונסטיטוציוני (המולד) של התובע על הפגימה בגבו, כעולה מחוות הדעת של המומחה.

ז. אין מקום להתיר שאלות 15-16 בבקשה, לאור קביעת בית הדין הארצי בעב"ל 29632-03-17 לפיה חוות הדעת הקודמות של ד"ר סלטי וד"ר לאנה לא תועברנה למומחה החדש שימונה. החלטה זו עודנה רלבנטית לגבי המומחה הנוכחי, לאור פסילתו של המומחה ד "ר דויד יפה ומינוי המומחה הנוכחי תחתיו.

ובעניין בקשת הנתבע:

א. אינני מתיר הפניית שאלות 1-2 מאחר ולא מצאתי בהן משום אפשרות להבהרת חוות הדעת.

ב. אינני מתיר הפניית שאלות 3-5 מאחר והמומחה השיב למעשה לשאלות בהתייחסו בחוות הדעת למקור וסיבת הכאב שהינם שני המרכיבים הפתולוגים שנמצאו בגבו התחתון.

ג. שאלה 6 לא תותר, השאלה המופנית כללית ולא יהא בהבהרה זו שהתבקש המומחה לתת כדי לשנות מחוות דעתו.

ד. הנני מתיר הפניית שאלות 7-8 בבקשה – המומחה השיב אומנם על שאלות אלו בקבעו כי לא יכול לקשר בצורה כלשהי למהות ולצורת עבודתו של התובע את הדיסקופטיה L5-S1 (או L6-S1 ) כתוצאה מהספונדילוליסטזיס. אולם מצאתי צורך בהבהרת מסקנה זו.

3. החלטה על השאלות שיוצגו למומחה תינתן בנפרד.

ניתנה היום, כ"ג אלול תשע"ט, (23 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים.