ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלישקוב תמאז נגד א.ר.א.ב. בונוס בע"מ :

לפני כבוד השופט עמית משה סובל-שלום ת"א

המבקש

אלישקוב תמאז

נגד

המשיבים:

1.א.ר.א.ב. בונוס בע"מ
2.רון טורקלטאוב

פסק דין

בקשתו של המבקש, החייב בתיק הוצל"פ 513184-07-15, ליתן לו רשות ערעור על החלטה מיום 11.06.19 של כבוד רשמת ההוצל"פ, קרן בקשי, שדחתה את הבקשה לביטול אישור המכר בהחלטה מיום 17.04.19 של כבוד הרשם שרון קרן וכן דחתה בקשתו של המקש ליתן לו פרק זמן של 6 חודשים לפדיון הנכס ואישרה פרק זמן של חודש וחצי בלבד.

בדיון הבהיר ב"כ המבקש, כי מבקש לעתור גם על עצם אישור המכר ביום 17. 04.19 באשר עת אישר הרשם את המכר לא היתה בפניו הבקשה במלואה וחסרו נספחים ולו היו בפניו המסמכים, היה רואה כי מי שהגיש ההצעה הינו מר אריה גולדיאן והמכר אושר למשיבה 1, חברת בונוס.

יצוין, כי מר גולדיאן הינו הבעלים היחיד והדירקטור של הזוכה חברת בונוס ובאשר לטענה, כי לא הופקדה ערבות בנקאית בגובה 10% מההצעה עפ"י תקנה 67א', לתקנות ההוצל"פ. סבורני, כי בנסיבות בהיות המציעה גם הזוכה לא היה צורך לה ורות על הפקדה, שכן לו לא עמדה בהצעה ניתן היה לממש את סכום הערבות בדרך של הפחתת סכום החוב. אף אינני רואה פגם מהותי, אם בכלל, המצדיק ביטול המכר בשל הטענה של העדר ז הות בין המציע לרוכש, שכן בהיותו של המציע הבעלים של הזוכה יכול היה להציע כנאמן וממילא לא נגרם שום נזק או פגם להליך, המצדיק ביטולו מטעם זה.

ב"כ הצדדים המלומדים הגישו כתבי טענות מפורטים עד מאוד ואף טענו בע"פ בדיון מיום 16.09.19, באופן שנפרשה בפני התנהלות הכוללת והמקיפה מאז נפתח תיק ההוצל"פ למימוש המשכון.

ההתנהלות אף זכורה לי היטב מערעור קודם של המבקש שבמהות העלה את אותן הטענות שמעלה היום, כן לגבי שווי המכר והן לגבי רצונו לפדות את הנכס.
באותו דיון היתה הצעת רכישה בסך של 6.2 מיליון ₪ ולפנים משורת הדין, ובהסכמת כונס הנכסים נקבע לקיים התמחרות נוספת ולאפשר למבקש להביא רוכשים מטעמו ו/או לפדות את הנכס, כפי שביקש.

תיק ההוצל"פ מתנהל כארבע שנים ולמרות פרסומים והתמחרויות ואף פנייה למתווכים, לא היתה הצעה העולה על זו של המשיבה וגם החייב לא הצליח להביא רוכש מטעמו שיסכים לשלם יותר מהסך של 5.6 מיליון ₪, הסכום שאושר בהחלטת הרשם מיום 17.04.19.

נראה, כי המבקש נוקט בתכסיסי השהייה, כדי לדחות את הקץ, הגם שהדחייה מעלה את סכום החוב אך לא את שווי הנכס.

בהתאם לחוות הדעת של השמאי מטעם המבקש מתאריך 23.08.18, נקבע שווי הנכס למימוש כפוי בסך של 10 מיליון ₪ ואולם עפ"י השמאות של הכונס השווי הינו 6,250 אלף ₪.

בין אם כך ובין אם כך שמאות איננה אלא הערכה ומה שקובע, בסופו של יום, הינו "כוחות השוק", דהיינו המחיר שניתן לקבל בפועל. בענייננו מוצו כל ההליכים, חלף זמן רב, ניתנו למבקש אין ספור הזדמנויות להשיג קונה או לפדות את הנכס לעצמו, וכלום לא נעשה והמחיר המירבי בפועל הוא המחיר שהציעה הזוכה ואשר בדין אושר ההצעה ע"י רשם ההוצל"פ.

המכר, כאמור, אושר בהחלטה מיום 17.04.19 ועל החלטה זו לא הוגש ערעור, אלא בקשה לבטלה, בקשה שאיננה יכולה לבוא במקום תקיפה ישירה בערעור ומכל מקום התקיים דיון ובקשת הביטול נדחתה.

דומני, כי בשל העובדה, כי הרוכש הינו הזוכה, הלכה הרשמת הנכבדה כברת דרך ארוכה לקראת המבקש , מה שלא היה כנראה קורה לו הרוכש היה צד ג', זר ושבה ונתנה למבקש הזדמנות נוספת לרכוש.

בכל דיון ובכל מפגש טוען המבקש, כי זקוק ל-6 חודשים כדי לפדות את הנכס, גם בדיון בפני נתבקשה אורכה זו ע"י ב"כ המבקש. דא עקא, שנתנו למבקש במצטבר הרבה יותר מ-6 חודשים ולא שמעתי על התקדמות כלשהי מטעמו לפדיון הנכס.

בהחלטה מיום 07.05.19, נספח ס' לתגובת הכונס, דחתה הרשמת את בקשתו של המבקש לבטל את אישור המכר מיום 17.04.19, ללא צורך בתגובת הכונס, אגב שקבעה, כי הבקשה לאישור המכר הומצאה למבקש שלא מצא לנכון להגיב ולכן אישור המכר נותר בעינו.

גם על החלטה מיום 07.05.19 לא ערער המבקש, והדבר מדבר בעד עצמו.
יש לדחות על הסף את הפרקטיקה בה נוהג המבקש ולפיה אגב ערעור על החלטה מיום 11.06.19 מבקש לכרוך ולערער גם על החלטות קודמות, עליהן לא טרח לערער.

מכל מקום החלטתה של הרשמת מפורטת וממצה את כל ההתנהלות והחלטות הקודמות שנתנו. החלטה נכונה וראויה שאין להתערב בה.

המבקש הגיש לביהמ"ש תובענה, בה עתר לביטול שני פסקי דין שניתנו בהסכמה ובהם נקבע שיעור הריבית של החוב ונתנה למבקש אורכה של 6 חודשים למכור את הנכס בעצמו. ההליך עדיין לא הסתיים. לא ניתן ע"י ביהמ"ש צו מניעה לעיכוב הליך המכר המצוי כיום לקראת השלמתו.

במסגרת רע"א 25675-07-19, הורה ביהמ"ש לעכב רק את הליכי הרישום של הנכס ע"ש הזוכה עד להכרעה בבר"ע.

מכל הטעמים המפורטים לעיל, החלטתי לדון בבר"ע כבערעור עצמו ולדחות את הערעור.
הכונס רשאי להמשיך בהליכי המימוש, תשלום המיסים ורישום הזכויות ולהביא בהקדם לסיומו של ההליך.

המבקש ישלם למשיבים את הוצאות הערעור בסך של 5,000 ₪.

המזכירות תמציא העתק פסה"ד לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"ב אלול תשע"ט, 22 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלישקוב תמאז
נתבע: א.ר.א.ב. בונוס בע"מ
שופט :
עורכי דין: