ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בוריס טיקמן נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופטת כרמית פאר גינת

מבקשים

בוריס טיקמן

נגד

משיבים
מדינת ישראל

החלטה

לפניי בקשה להארכת מועד להישפט באשר לדו"ח, שמספרו 14118913053.

המבקש ציין כי קיבל לידיו ביום 21.2.19 דו"ח בגין שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה וביום 14.5.19, במסגרת 90 הימים הקבועים לכך בחוק, הגיש בקשה להישפט בדואר רשום. הוא ציין כי ביום 2.6.19 דחה המרכז לפניות נהגים את בקשתו עקב תשלום הדו"ח. מבירור שערך עלה כי הקנס שולם ביום 21.4.19 למרכז לגביית קנסות, ולדבריו אכן פנה באותו מועד למרכז לגביית קנסות כדי לשלם דו"ח אחר שקיבל ושילם באותו מועד בכרטיס אשראי סך כולל של 3,125 ש"ח, מבלי שנאמר לו על מה החוב, כדי להימנע מדרישות נוספות ועיקולים. לטענתו, הוא הבין בדיעבד כי שילם את הדו"ח בטעות. לבקשתו צורפו העתק מהדו"ח, אישור על משלוח הבקשה להישפט במועד בדואר רשום, התשובות שקיבל מהמרכז לפניות נהגים והדרישה לתשלום חוב שקיבל מהמרכז לגביית קנסות.

המשיבה מתנגדת לבקשה. בתגובתו מיום 22.8.19 ציין ב"כ המשיבה כי המבקש שילם את הקנס בגין הדו"ח הנדון ע"ס 1,000 ש"ח בחודש אפריל, וזאת בטרם הגיש בקשה להישפט בחודש מאי. בנסיבות אלה, הרי שהודה והורשע בגין העבירה.

בהחלטתי מיום 26.8.19 הוריתי למבקש לציין את טענות ההגנה העומדות לרשותו וזאת עד ליום 9.9.19. משלא בוצעה החלטתי זו, הוריתי על מחיקת הבקשה. בתגובתו המשלימה התייחס המבקש לנסיבות האיחור והחלטתי לדון מחדש בבקשה.

לגופו של עניין, המבקש ציין מספר טענות הגנה בגין הדו"ח הנדון, וביניהן כי השוטר לא ציין מאיזה צד ראה את המבקש, לא ציין אם החלונות ברכבו של המבקש היו פתוחים או שקופים והאם היה קשר עין ישיר ולא ציין מה היה צבע מכשיר הטלפון. כמו כן, הוא צירף תדפיס פירוט עסקות בכרטיס האשראי ע"ש אשתו אנה טיקמן, המאמת, לדבריו, את טענותיו כי שילם בטעות את הדו"ח הנ"ל בעסקה כוללת ע"ס 3,125 ש"ח וכי לא נאמר לו מה כולל החוב.

קראתי בעיון את טענות הצדדים ועיינתי במסמכים המצורפים. ראשית, אין חולק כי הבקשה המקורית להישפט מצד המבקש נשלחה במסגרת 90 הימים הקבועים לכך בחוק ואף התקבלה במועד במרכז לפניות נהגים.

עם זאת, אין חולק גם כי הדו"ח נשוא הבקשה שולם על ידי המבקש, טרם הגשת הבקשה להישפט. הלכת בית המשפט העליון היא שהארכת מועד להישפט לאחר התשלום אפשרית רק בנסיבות חריגות ויוצאות דופן, בהן לא ידע אדם ולא יכול היה לדעת על ההליך נגדו [ראו, למשל, בעניין זה רע"פ 9540/08 מוסברג נ' מדינת ישראל (8.1.2009)]. במקרה הנדון, אין המדובר במבקש שלא ידע על ההליך נגדו, שכן הדו"ח נמסר לו ביד במועד ביצוע העבירה.

מששילם המבקש את הקנס בו חויב, הוא מוחזק כמי שהודה בביצוע העבירה ונשא בעונש בגין ביצועה. בהינתן כך, עליו להראות שקיימים טעמים מיוחדים המצדיקים את קבלת בקשתו, למרות ששילם את הקנס.

המבקש בענייננו ציין במפורש בבקשתו כי שילם את הקנס, אולם לטענתו הבין בדיעבד ששילם אותו בטעות והסביר את נסיבות התשלום. לדבריו, הוא קיבל דרישה לתשלום חוב מהמרכז לגביית קנסות בגין דו"ח אחר ופנה אליהם על מנת לשלם את החוב, ונאמר לו שעליו לשלם סכום כולל של 3,125 ש"ח, מבלי שהוסבר לו הפירוט עבור סכום זה, וכי הוא שילם את הסכום הכולל בכרטיס אשראי על מנת להימנע מדרישות נוספות ועיקולים. המדובר במבקש שאינו מיוצג והתרשמתי כי הוא שילם את הסכום הכולל שנאמר לו בעקבות הדרישה שקיבל המרכז לגביית קנסות, ולא ידע כי סכום זה כלל גם הקנס בגין הדו"ח הנדון. על כן, אני רואה בכך נסיבות חריגות, אשר אינן משקפות הודאה מצדו.

יתרה מכך, המבקש העלה מספר טענות הגנה לגופו של עניין בנוגע לדו"ח האמור, אשר פורטו בסעיף 5 לעיל. התרשמתי כי הטענות ברורות ומפורטות ואני סבורה כי יש לאפשר לו להשמיען בבית המשפט.

אם כן, מכיוון שאכן הוגשה בקשה להישפט במסגרת הזמן הקבועה לכך בחוק, לאור נסיבות תשלום הדו"ח שהוסברו על ידי המבקש, ונוכח טענות ההגנה שציין בתגובתו המשלימה, אני סבורה כי יש להאריך למבקש את המועד להישפט בגין הדו"ח הנדון.

מטעמים אלה, אני נעתרת לבקשה ומאריכה את המועד להישפט בגין הדו"ח, שמספרו 14118913053.

ניתנה היום, כ"ב אלול תשע"ט, 22 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בוריס טיקמן
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: