ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סאן קאר השקעות בע"מ נגד שומרה חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

סאן קאר השקעות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד רועי בנאי

נגד

נתבעות

1. שומרה חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד דמיאן קטוק

3. כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אילה אבן ימין

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעות בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 20.10.2017, בין כלי רכב, מ"ר 90-833-81 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "רכב סאן"), ובין כלי רכב, מ"ר 47-506-75 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי הנתבעת 1 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב שומרה") לבין כלי רכב, מ"ר 29-391-52 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב כלל") (ולהלן: "התאונה" ).

מדובר ב"תאונת שרשרת" שבה היו מעורבים שלושה כלי רכב, רכב סאן היה הרכב הראשון בשרשרת, רכב שומרה היה הרכב השני בשרשרת ואילו רכב כלל היה הרכב השלישי והאחרון בשרשרת.

2. התובעת טוענת כי לאחר שנהג רכב סאן עצר את הרכב בשל עצירת הרכב שנסע לפניו, הרכבים שנסעו מאחוריו, רכב שומרה ורכב כלל פגעו בו מאחור בשל אי שמירת מרווח, כאשר כל אחת מהנתבעות מטילה את האחריות לתאונה על השנייה. כמו כן, לטענת התובעת, בגין התאונה נגרמו לרכב סאן נזקים שהוערכו על ידי שמאי רכב מטעמה, ועתה התובעת דורשת פיצוי בגין הפסדיה.

מנגד, טוענת הנתבעת 1 כי נהג רכב שומרה עצר את רכב שומרה בעקבות רכב סאן אלא שאז הגיח רכב כלל מאחור פגע בו מאחור והדפו לעבר רכב סאן. הנתבעת 1 מכחישה את הנזק הנטען שנגרם לתובעת ואת היקפו.

הנתבעת 2 טוענת כי במהלך נסיעה כדין הבחין נהג רכב כלל כי רכב שומרה פוגע ברכב סאן מאחור. לטענת הנתבעת 2, נהג רכב כלל ניסה לעצור על מנת למנוע את התאונה אך ללא הועיל, ופגע ברכב שומרה מאחור מבלי להדפו לעבר רכב סאן. כמו כן, טוענת הנתבעת 2, כי בהתאם לדוח השמאי שנערך לרכב שומרה עולה כי הנזק שנגרם לרכב שומרה במוקד הקדמי גבוה בהרבה ביחס לנזק במוקד האחורי ברכב שומרה דבר המעיד לטענתה על כך שרכב כלל הצטרף לתאונה קיימת. בנוסף, מכחישה הנתבעת 2 את הנזק הנטען שנגרם לתובעת ואת היקפו.

למעשה, המחלוקת העולה מכתבי טענות הצדדים, היא בשאלת האחריות לקרות התאונה, ובשאלת הנזק.

3. נערכה לפני ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, ובכלל זה טופס ההודעה על התאונה מטעם התובעת (במ/1), תמונות נזק לרכב סאן (במ/2), הודעה על התאונה מטעם הנתבעת 1 (במ/3), תמונות נזק לרכב שומרה (במ/4), טופס ההודעה על התאונה מטעם הנתבעת 2 (במ/5) ותמונות נזק לרכב כלל (במ/6).

כמו כן, העידו נהג רכב סאן ונהג רכב כלל. נהג רכב שומרה לא העיד מטעמים רפואיים שהוצגו לבית המשפט בפתח ישיבת ההוכחות. ברם, יש לציין כי ב"כ יתר הצדדים הסכימו לקבל את ההודעה מטעם נהג רכב שומרה כראיה בבית המשפט.

4. לאחר חקירת העדים, סיכמו ב"כ הצדדים את טענותיהם בעל פה ועתה נותר לדון ולהכריע בתובענה.

5. על יסוד כל החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית כנגד הנתבעת 2, ודינה להידחות כנגד הנתבעת 1, מהנימוקים וכפי שיפורט להלן:

האחריות לקרות התאונה

5.1. נהג רכב סאן העיד כי נסע בנתיב השמאלי בכביש בעל שני נתיבי נסיעה לאותו הכיוון, ובשלב שהכביש מתעקל לשמאל הבחין בשני רכבים עוצרים לפניו, עצר את רכבו והרכב שנסע מאחוריו פגע בו (עמ' 2, שורות 7-5 לפרוטוקול). נהג רכב סאן העיד כי הרגיש מכה אחת חזקה לפי מה שהוא זוכר, הוא לא יודע לומר כמה מכות שמע (עמ' 2, שורות 8-7 לפרוטוקול). נהג רכב סאן מאשר כי רכבו לא נגע ברכב שלפניו (עמ' 2, שורות 13-11 לפרוטוקול), הווה אומר כי רכב סאן לא נהדף לעבר רכב שלפניו.

עוד העיד נהג רכב סאן כי לאחר העצירה, הוא לא הספיק לראות אם הרכב שמאחוריו הספיק לעצור גם כן (עמ' 2, שורות 23-22 לפרוטוקול). נהג רכב סאן לא שמע חריקת בלמים (עמ' 25-24 לפרוטוקול).

נהג רכב סאן העיד כי לאחר התאונה ולאחר שנהגי הרכבים יצאו מרכביהם הייתה אווירה טובה, כולם דיברו בשקט (עמ' 2, שורות 32-30 לפרוטוקול), ולמעשה, הוא שולל כי משהו מהנהגים האחרים האשים את האחר בקרות התאונה.

5.2. עדותו של נהג רכב סאן הייתה קוהרנטית מאוד, עקבית, סדורה והותירה בי רושם של מהימנות.

5.3. נהג רכב כלל, שנהג ברכב השלישי בשרשרת, העיד כי נסע בכביש המתעקל שמאלה ולפתע הבחין ברכב עומד, הוא מיד ניסה לבלום אך הוא פגע ברכב שלפניו, כאשר הוא מכיר באחריותו ביחס לפגיעה ברכב שומרה (עמ' 3, שורות 14-13 לפרוטוקול). נהג רכב כלל לא הבחין אם לאחר שרכבו פגע ברכב שומרה האחרון נהדף לעבר רכב סאן (עמ' 3, שורות 15-14 לפרוטוקול). נהג רכב כלל העיד כי למיטב הבנתו הוא הצטרף לתאונה קיימת (עמ' 3, שורות 28-24 לפרוטוקול). כאשר נשאל על בסיס מה נשענת הבנתו השיב "כי הרכב עצר" (עמ' 4, שורות 2-1 לפרוטוקול). נהג רכב כלל העיד כי לאחר התאונה נהג רכב שומרה הסביר לו כי רכב סאן עצר בעקבות רכב ש"חתך" את נתיב נסיעתו, לאחר מכן רכב שומרה נכנס בו ולאחר מכן רכב כלל נכנס ברכב שומרה, אך נהג רכב כלל מדגיש כי הוא לא הבחין בזה במו עיניו (עמ' 4, שורות 6-3, ושורות 11-10 לפרוטוקול). ברם, בטופס ההודעה על התאונה מטעם הנתבעת 3 (במ/5) אין כל זכר לסיפור זה, כל שרשום שם הוא שרכב כלל לא הספיק לעצור והוא נכנס ברכב שלפניו. הא ותו לא.

5.4. נהג רכב שומרה לא העיד בשל נסיבותיו הרפואיות, וחשוב לציין כי ב"כ הצדדים לא ביקשו את העדתו, אלא ההיפך, הם הסכימו לקבל את טופס ההודעה מטעם נהג רכב שומרה (במ/3) אף בהיעדר הנהג.

5.5. ב"כ הנתבעת 2, ביקשה לראות בפערי גובה הנזק בין המוקד האחורי לבין המוקד הקדמי ברכב שומרה, כאשר הנזק לחלקו הקדמי ברכב שומרה גבוה פי שלוש מגובה הנזק לחלקו האחורי. למעשה, ב"כ הנתבעת מבקשת לטעון כי ישנה קורלציה בין היקף הנזק (בחלוקה לפי מוקדים) לבין עוצמת הפגיעה (בחלוקה לפי מוקדים). כלומר, אם גובה הנזק למוקד הקדמי ברכב שומרה גבוה פי שלושה מגובה הנזק למוקד האחורי ברכב שומרה אזי הדבר מלמד כי קודם רכב שומרה פגע באמצעות חלקו הקדמי בחלקו האחורי של רכב סאן ורק לאחר מכן נפגע מאחור על ידי רכב כלל.

לא אוכל לקבל טענה זו של ב"כ הנתבעת 2.

מעיון בדוח השמאות שנערך לרכב שומרה אכן עולה כי הנזק למוקד הקדמי ברכב שומרה גדול פי שלושה לערך מהנזק למוקד האחורי ברכב. יחד עם זאת, השוואה זו אינה לוקחת בחשבון כי במוקד הקדמי ברכב ישנם רכיבים שעלותם ועלות תיקונם, לרבות עלות עבודה, יקרה יותר בהשוואה לרכיבים שבמוקד האחורי. משכך, לא ניתן להסיק מהבדלי עלויות התיקון של שני המוקדים ברכב שומרה את סדר הפגיעות.

5.6. אומר כי כבר מעיון בכתב ההגנה מטעם הנתבעת 2 ישנו פער בין הגרסה העובדתית שם לבין טופס ההודעה על התאונה מטעמה (במ/5). בכתב ההגנה מטעם הנתבעת 2 נטען "שחור על גבי לבן" כי נהג רכב כלל הבחין ברכב שומרה פוגע ברכב סאן מאחור, בעוד שהדבר אינו מוזכר כלל וכלל בטופס ההודעה מטעם הנתבעת 2 (במ/5) ולא בעדותו בבית המשפט.

5.7. זאת ועוד, עדותו של נהג כלל הייתה חסרה וספקולטיבית מאוד בכל הקשור לסדר הפגיעות בתאונה, ויש לציין כי נהג רכב כלל לא יכול היה לשלול כי רכב שומרה נהדף לעבר רכב סאן כתוצאה מפגיעת רכב כלל ברכב שומרה. לעומת זאת, גרסתו הכתובה של נהג רכב שומרה הייתה חד משמעית יותר והיא לא נשללה.

5.8. מכאן, אני סבור כי מהלך תאונת השרשרת היה כזה שבו תחילה רכב סאן עצר למראה רכב שנסע לפניו עוצר, לאחר מכן רכב שומרה עצר גם הוא מבלי לפגוע ברכב סאן, אלא שרכב כלל שנסע מאחורי רכב שומרה, בשל אי שמירת מרווח, או בשל חוסר ערנות, פגע ברכב שומרה מאחור ולאחר מכן רכב שומרה נהדף לעבר רכב סאן.

5.9. על כן, האחריות לקרות התאונה מוטלת במלואה על נהג רכב כלל.

5.10. אשר למחלוקת בעניין הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצדדים שכנגד לא הגישו שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את שיעור הנזק, ואף לא ביקשו לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה, למעט ראש הנזק בדבר ימי עמידה, בדין יסודו.

לגבי ראש הנזק ימי עמידה, לא צורפה כל אסמכתא בדבר ראש נזק זה למעט אזכור בחוות דעת שמאי לפיו הרכב עמד שלושה ימים. יתירה מזאת, ראש נזק זה אינו מתיישב עם היות התובעת בעלת צי רכבים. הרי אם רכב אחד מבין רכביה של התובעת יוצא מכלל שימוש, ארעי או קבוע, סביר כי יש ברשותה רכב אחר שנועד להוות רכב חלופי. לא ניתן לומר כי כל הרכבים שבבעלותה של התובעת מושכרים או מוחכרים או נעשה בהם שימוש כזה או אחר בכל רגע נתון. סביר כי בגין השבתתו של הרכב הדרוש תיקון בעקבות תאונה, ניתנת למחזיק הרכב האפשרות לקבלת רכב חלופי מטעם התובעת, רכב חלופי שממילא עמד במגרשי התובעת. לכן, לא עלה בידי התובעת להראות כי נגרם לה נזק כספי בגין ראש נזק זה. מכאן, שיש להפחית סך של 360 ₪ מסכום התביעה. סכום התביעה המוכח הוא 9,380 ₪.

6. על כן, דין התביעה להתקבל חלקית כנגד הנתבעת 2, ודינה להידחות כנגד הנתבעת 1.

7. הנתבעת 2 תשלם לתובעת את הסכומים הבאים:

7.1. סכום התביעה המוכח, בסך של 9,380 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

7.2. הוצאות משפט - ובכלל זה אגרת בית המשפט כפי ששולמה ושכ"ט עו"ד - בסך של 2,600 ₪.

7.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

8. הנתבעת 2 תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

9. הנתבעת 2 תישא בהוצאות הנתבעת 1 בגין ניהול ההליך בסך של 1,250 ₪, אשר ישולמו לה תוך 30 יום.

10. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"א אלול תשע"ט, 21 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סאן קאר השקעות בע"מ
נתבע: שומרה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: