ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נילי וינברג נגד בית המתקינים בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקשת – המערערת:

נילי וינברג
ע"י ב"כ עו"ד שרונה נמדר

נגד

המשיבים:

1.בית המתקינים בע"מ

2.תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אליהו לוין

פסק דין

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש השלום בתל אביב – יפו (כבוד השופט אודי הקר) מיום 1.7.19 בת"א 13329-04-17 ולפיה נדחתה בקשת המבקשת – התובעת לזמן עדים.

2. בכתב התביעה המתוקן נטען כי התובעת רכשה ביום 28.1.16 מזגן מנתבעת 1 שיוצר ע"י נתבעת 2. התגלה כי אינו מחמם את הדירה ואף משמיע רעשים.
טכנאים שהגיעו מטעם נתבעת 2 לא פתרו את התקלות. לאחר מספר חודשים נוספה תקלה נוספת שסומנה על מסך המזגן – "E6" והמזגן הפסיק לעבוד.
תביעה שהגישה התובעת במסגרת תא"מ 1879-04-16 נמחקה הואיל ולא שולם שכ"ט המומחה ומשנותרה התובעת עם מזגן תקול, נאלצה לרכוש מזגן חדש.
התובעת טענה כי התברר לה כי המזגן הינו ישן, יוצר בשנת 2014 בסין ונמכר כדגם "בעייתי".
מומחה מטעמה ביצע החלפת כרטיס במערכת המזגן החיצונית ולאחר שניתן היה להפעילו ביצע בדיקה במזגן. התגלה כי המזגן אינו פועל במצב חימום ונכבה לאחר 5 דקות מרגע הפעלתו; כך שהמזגן תקול מהיסוד ללא קשר לגודל החדר.
הסעד המבוקש: ביטול חוזה המכר לרכישת המזגן והשבת כספה של התובעת. וכן פיצוי כספי בגין עגמת נפש ועלויות נוספות בהן נשאה התובעת. סה"כ – 140,829 ₪.

נתבעת 1 טענה בכתב ההגנה, בין היתר, כי מכרה לתובעת מזגן תקין באריזה סגורה.
נתבעת 2 טענה בכתב ההגנה בין היתר כי המזגן תקין והתקלות עליהן מלינה התובעת נובעות מהיות המזגן גדול לממדי החדר. כן נטען כי E6 הינה תקלת תקשורת.

בכתב התשובה טענה התובעת בין היתר כי המזגן אוחסן שנתיים מעת ייצורו ועד מכירתו (סעיף 46).

3. בקשה לזימון עדים:

(1) ביום 10.6.19 המבקשת הגישה בקשה לזימון 3 עדים שמצויים בשליטת נתבעת 2.
א. מנהל חשבונות ראשי אצל נתבעת 2 – נטען כי זימונו נדרש לאור טענות התובעת בדבר היות המזגן תקול ונדרשים פרטים בדבר אספקתו שינועו ואחסנתו אצל נתבעת 2. הנהלת חשבונות היא הגורם בידו אסמכתאות מתאימות ביחס לשרשרת האספקה החל מייבוא המזגן ועד מכירתו למשווק או ללקוח קצה. כן נטען כי ניתן יהיה ללמוד מהמסמכים על מערכת היחסים בין נתבעת 1 לנתבעת 2.
ב. רואה החשבון הראשי חיצוני – מבקר אצל נתבעת 2 – נטען כי העד נדרש לשם אשרור המסמכים המצויים בשליטת הנהלת החשבונות והאם אכן אושרו במאזני החברה.
ג. אחראי על מערך משווקי המזגנים אצל נתבעת 2 - נטען כי זימונו נדרש נוכח כך שלא ברור מהו טיב וצורת ההתקשרות בין נתבעת 2 לנתבעת 1. מהם התנאים למתן רישיון ע"י הנתבעת 2 לנתבעת 1 לשווק את המזגנים מטעמה, האם קיימות הנחיות למכירת המזגנים של נתבעת 2 למשווקיה, מהן ההנחיות שניתנות למשווקים בדבר מכירת המזגנים למשתמשי קצה וכו'.

(2) נתבעת 2 בתגובתה התנגדה לבקשה. נטען כי התביעה עוסקת במצבו של מזגן ספציפי והעדים והמסמכים המבוקשים אין בהם לתרום לבירור שאלת התקינות. דרישות התובעת נענו ולאור חוסר רלוונטיות העדים יהיה בהיעתרות לבקשה בזבוז זמן שיפוטי שלא לצורך והוצאות מיותרות לנתבעת 2.
נטען כי פרטים ואסמכתאות בדבר אספקה, שינוע ואחסנת המזגן כלל אינם מצויים בידי מנהלת חשבונות שאינה מעורבת בנושאים אלה. לרו"ח הראשי אין נגיעה לעניינים בגינם התבקש זימונו.

בנוגע לזימון אחראי משווק מזגנים נטען כי הפרטים המבוקשים אינם רלוונטיים למחלוקת ומדובר בהכבדה מיותרת. לעניין צורת ההתקשרות סופק לתובעת מענה והמצהיר מטעם נתבעת 1 השיב בשאלון לעניין והתובעת תוכל לחקור אותו.

לאחר שהתקיים דיון ביום 25.6.19, הודיעה התובעת ביום 30.6.19 כי היא עומדת על בקשתה לזימון עדים שהוגשה כתוצאה מניסיונות שלא צלחו לקבל מידע מטעם נתבעת 2.

בישיבת הוכחות שהתקיימה ביום 25.6.19 נחקרו התובעת ועדיה.
ישיבת הוכחות לצורך חקירת הנתבעות ועדיהן קבועה ליום 7.10.19.

4. בהחלטה מיום 1.7.19 נדחתה הבקשה לזימון עדים.
בימ"ש קמא לא מצא כי עדות העדים שזימונם התבקש נחוצה לצורך הכרעה בתיק. נקבע כי זימונם רק יסרבל את הדיון ויגרור הוצאות שלא לצורך.
נקבע כי לא הובהרה הרלוונטיות של הנתונים הנדרשים אודות המזגן, בשים לב לכך שהוגשו שתי חוות דעת בנוגע לתקינות או אי תקינות המזגן והובהר כי לו היה המזגן תקין אין זה משנה היכן יוצר ואיזה מסלול עבר מיצורו ועד התקנתו.
כמו כן, לא הובהר כיצד זימון העדים יכול לשפוך אור על הטענות שבמחלוקת לאור הטענות שנטענו בכתב התביעה.
עוד נקבע:
"גם לו היה במידע שהעדים מתבקשים לספק כדי להשפיע על ההכרעה בתיק, הרי שעסקינן במידע המצוי במסמכים ולא במידע הידוע להם מידיעה אישית. מובן, כי ככל שיתברר שמידע זה נחוץ להכרעה בתיק והנתבעות לא סיפקו המידע והמסמכים הנוגעים למידע זה, הדבר ישמש לחובתן".

על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שלפני.

5. בבקשת רשות הערעור נטען כי חובת ההוכחה על התובעת ולאור חוסר שיתוף פעולה של הנתבעות בחשיפת מסמכים קרדינליים אשר התבקשו ע"י התובעת במסגרת ההליכים המקדמיים, אשר יש בהם להאיר את הנדרש, אך לא נמסרו לתובעת, היה על ביהמ"ש לאפשר את זימון העדים הרלוונטיים.
המבקשת חזרה על הסבריה כפי שפירטה בבקשה לזימון עדים, מדוע נדרש זימון של כל אחד מהעדים.
נטען כי חשיבות העדויות עולה מגרסאות נתבעת 2 וההשערות שהיא מעלה לגבי מיקומו הפיזי של המזגן.
לטענת המבקשת, אם לא תתקבל הבקשה יהיה בכך לפגוע באופן חמור בזכויותיה.

6. המשיבה 1 (אשר הבקשה אינה נוגעת אליה ישירות) לא השיבה לבר"ע, ואילו משיבה 2 ביקשה בתשובתה לדחות את בקשת רשות הערעור.
המשיבה 2 איננה מתנגדת לכך שבקשת רשות הערעור תידון כבערעור בהתאם לתקנה 410 לתקסד"א.
המשיבה 2 הדגישה כי למרות שמדובר בתיק פשוט "ואף בנאלי" העוסק בטענה לפגם במוצר, עושה המבקשת ככל יכולה על מנת לסרבל את ההליך, לגרום לבזבוז שמן שיפוטי ולהוצאות בהיקפים עצומים למשיבה. המשיבה מפנה לעיקרי הטיעון שהגישה בע"א 58959-03-17 (ערעור שהוגש ע"י המבקשת על פסה"ד שניתן בתא"מ 1879-04-16 משנמחקה תביעתה והיא חויבה בהוצאות. בפסק דיני מיום 18.9.17 בערעור, נדחה הערעור והמבקשת חויבה בהוצאות).
המשיבה חוזרת על טיעוניה בתגובה לבקשה בבימ"ש קמא. מדגישה כי המחלוקת בין גרסאות הצדדים האם אופן פעולת המזגן נובע מהיות המזגן פגום; כנטען ע"י התובעת – המבקשת; או שמא פעולת המזגן נובעת מכך שהמזגן גדול מדי למידות החדר, כנטען ע"י הנתבעת 2 – המשיבה.
ההכרעה אינה יכולה להיות מוכרעת באמצעות העדים שזימונם התבקש. זמן רב הושקע ע"י משיבה 2 במענה לשאלונים, לא הוסתר דבר ופורט מדוע אין רלוונטיות לעדות העדים שזימונם התבקש .

7. לאחר עיון בטענות הצדדים הגעתי למסקנה ולפיה יש ליתן רשות ערעור. לדון בבקשת רשות הערעור כבערעור ולקבל הערעור בחלקו מהנימוקים כדלקמן:

א) ככלל, השגות בעלי דין על החלטות ביניים של הערכאה הדיונית, יידונו, ככלל , במסגרת ערעור על פסק הדין וזאת למעט מקרים נדירים שבהם מבקש רשות הערעור מראה כי דחיית הדיון בהשגה על ההחלטה לשלב הערעור על פסק הדין, עלול להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים, עלול לגרום לנזק של ממש או עלול להביא לקיומו של הליך מיותר או שגוי.
וראה לעניין זה:
רע"א 7960/14 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' גולד – פיסקה 6 (ניתן ביום 15.12.14) ורע"א 7913/14 תרכובת ברום בע"מ נ' חצב – פסקאות 6 ו-7 (ניתן ביום 8 .12.15) .
ב) זאת ועוד, ערכאת ערעור אינה נוהגת להתערב בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית, בכל הקשור לסדרי דיון ומהלך שמיעת ראיות, אפילו אם היא סבורה, כי ראוי היה לנקוט דרך דיונית אחרת, להוציא מקרים חריגים בהם החלטת הערכאה הדיונית מנוגדת לדין או גורמת עיוות דין לאחד הצדדים (ראה לעניין זה:
ע"א 607/70 אלקטרוניק אפלינסס קורפורישאן "ירדן" נ' גרץ פרטרבסגזלשפט פ"ד כה(2) 441 ;רע"א 266/88 סאן אינטרנשיונל לימיטד נ' מדינת ישראל, פ"ד מד (2); רע"א 2148/09 עיריית גבעתיים נ' חיטין (6.4.09)).

ג) במקרה דנן, מצאתי לנכון לתת רשות לערער כבר בשלב הנוכחי, על מנת שינוהל הליך הוכחות מלא בטרם ינתן פסק דין.

לגופו של עניין, אני סבורה, כי יש מקום לקבלת הערעור בחלקו באופן שיאושר זימונם של שני עדים (מתוך השלושה).

כאשר מדובר בבקשה לזימון עד מטעם הצדדים, הלכה ידועה היא כי "העילות שבגינן בית משפט מוסמך לסרב להזמין עד, כמפורט בסעיף 1(ב) לפקודה, הן אך ורק שתי אלו: אין צורך בעדות, או שמטרת ההזמנה אינה גלוי האמת. תקנה 178 לתקנות סדר הדין האזרחי משלימה סעיף זה, וקובעת כי "אם נקבע תאריך לדיון בתובענה, רשאי בית המשפט, לבקשת בעל דין, להזמין עד, אם למתן עדות ואם להצגת מסמכים". גישת הפסיקה היא כי הסמכות לסרב להזמין עד צריכה להיות מופעלת בזהירות רבה ולעיתים נדירות." (רע"א 5573/15 אברבוך נ' OTKRITIE INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LTD, (17.8.15 )).

במידה ויוכרע כי המזגן תקול, נוכח טענת נתבעת 2 כי הסיבה לכך נעוצה בגודל החדר או התקנה לא טובה; טענת התובעת כי התקלה נובעת מתנאי האחסון/שינוע תהיה רלוונטית למחלוקת בין הצדדים.

עדות רואה חשבון לא רלוונטית לענייננו. עם זאת, אני סבורה כי יש מקום להותיר את זימון מנהלת חשבונות ואחראי מערך שיווק.
אין עסקינן בעדויות שצפויות להיות ארוכות או כאלה שמסרבלות את ההליך. טרם הסתיים הליך ההוכחות ועדיין לא נשמעו עדי הנתבעות. לכל היותר, יימצא בסופו של יום, כי העדויות לא היו נחוצות, ואז יינתן לכך משקל בעת פסיקת הוצאות בפסה"ד.

8. לסיכום:

א. לאור האמור לעיל, דין בקשת רשות הערעור להתקבל ודין הערעור להתקבל בחלקו, במובן זה שאני מתירה את זימונם של מנהל חשבונות ראשי אצל נתבעת 2 ואחראי על מערך משווקי המזגנים אצל נתבעת 2.

ב. כיוון שהערעור התקבל רק בחלקו, ישא כל צד בהוצאותיו.

ג. העירבון שהופקד ע"י המבקשת יוחזר לה באמצעות בא כוחה.

ד. המזכירות תשלח פסה"ד לצדדים .

ניתן היום, כ"ג אלול תשע"ט, 23 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נילי וינברג
נתבע: בית המתקינים בע"מ
שופט :
עורכי דין: