ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חדוה אטלינגר נגד שלמה בנדל בעמ :

בפני כבוד ה שופט אפרים צ'יזיק

תובעת

חדוה אטלינגר

נגד

נתבעים

  1. שלמה בנדל בעמ
  2. ארז בנדל
  3. סיוון בנדל
  4. מורן בנדל
  5. חזית הים חיפה בע"מ (פורמלי)

החלטה

בהמשך לדיון אשר נתקיים היום, מוצע לצדדים להפוך את המתווה אשר הוצג ביום 24.2.2019, כהסכמה אשר תקבל תוקף של פסק דין, אשר עיקריה כמפורט להלן:

בנוגע לשטח המשותף המצוי במבנה שמסומן באותיות כבוד במפה המצבית ינהגו הצדדים באופן הבא:
הנתבעים יהיו רשאים להניח משטחים וציוד בשטח המסומן באות א', כפי שמשורטט על גבי המפה המצבית, לפי שיקול דעתם ובלבד שלא יחרגו מהשטח המוסכם.
בכל הנוגע לשטח המסומן כשטח ב' במקטע כבוד במפה, יהיו רשאים הנתבעים לעשות שימוש לצורך פריקה, הטענה והעמסה של סחורה וציוד ובלבד שלא יהא מדובר בהעמדת כלי רכב לפרק זמן שעולה על הנדרש לצורך זה בלבד ולתקופות שלא יעלו על שעתיים בכל פעם.
השטח המסומן כשטח ג' במקטע כבוד למפה יוותר פנוי מכל חפץ או ציוד למעט חניה לאורך הקיר השמאלי שתחילתו בכניסה הדרומית למגרש, המסומן ב- X, אשר ישמש כחניה עבור התובעת או באי שעריה בלבד. מוסכם כי במסגרת השימוש באותו מקטע לא יוצבו גרוטאות רכב באזור כאמור.
בכל הנוגע לשטחים ט' ו- י' במפה המצבית שהינם בבעלות המשיבה 5, הואיל ואינם שייכים לרכוש המשותף, הרי שלתובעת ולנתבעים 1-4 לא תהא כל זכות ייחודית לחזקה לגביהם, גם אם וככל שייעשה בעתיד שימוש בחלק כלשהו הנכלל או גובל בשטחים אלו .
בנוגע לשטחים המשויכים לנתבעת 5, הרי שככל ובפעולות מי מן הצדדים בעתיד יהא כדי להגביל השימוש או הגישה לשטחים אלו, הרי שהגבלות אלו יוסרו, ככל שהדבר יתבקש על ידי הנתבעת 5, בתוך 24 שעות מהצגת דרישה כאמור.

הצדדים ישיבו עד ליום 15.10.2019 שאם ניתן ליתן למתווה כאמור תוקף של פסק דין.

במסגרת תשובתם, רשאים הצדדים לטעון בשאלת הוצאות ההליך, ככל שברצונם לעשות כן.

ת.פ. 16.10.2019

ניתנה היום, כ"ב אלול תשע"ט, 22 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חדוה אטלינגר
נתבע: שלמה בנדל בעמ
שופט :
עורכי דין: