ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אינה שרגורודסקי נגד צד ג' :

לפניי
כבוד ה רשמת הבכירה דליה אסטרייכר

תובעת

אינה שרגורודסקי

נגד

נתבעים

צד ג'

  1. שקם אלקטריק-נמחקה
  2. אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ

סקעת רפאל

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מיום 22.09.2019 ולאור הסכמת הצדדים, הנני ממנה בזאת את המומחה מר משה בן צבי מרחוב יהושע בן נון 27 תל אביב- יפו, טלפון:03-XXXX405 פקס: 03-XXXX153 כמומחה מטעם בית המשפט לשם בדיקת מערכת המיזוג והמזגן בבית התובעת.

2. המומחה מתבקש לבדוק הן את מערכת המיזוג והן את צינורות מערכת המיזוג והמזגן, העבודה ולחוות דעתו המקצועית בשאלה מה הסיבה לכך כי המזגן בבית התובעת אינו עובד וזאת בשים לב כי לטענת התובעת צנרת המים ה וחלפה ועל כן אין אלא כי הליקוי מקורו במזגן בעוד לטענת נציג הנתבעת המזגנים שהותקנו על ידה הם תקינים וכי הליקוי בצנרת. צד ג' התקין את הצנרת.

3. בנוסף, יואיל המומחה להעריך את אופן תיקון הליקויים שנגרמו עקב עבודת הנתבעת ובאחריות הנתבע ת, ככל שקיימים, לרבות הערכת הזמן הסבירה לתיקון כל ליקוי ועלותו של כל תיקון.

4. המומחה ייפגש עם הצדדים , ישמע את טענותיהם, יקבל וישמע מהם כל חומר או טענה שיבקשו למסור לו, לרבות חוות הדעת שצירפו לכתבי טענותיהם. הבדיקה תתבצע בנוכחות הצדדים. המומחה יהיה רשאי לבקש ולקבל מהצדדים כל חומר שיידרש לו והצדדים ישתפו עמו פעולה. הצדדים יהיו רשאים להמציא למומחה כל מסמך רלבנטי שימצאו לנכון.

5. למען הסר ספק יובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא – למעט העברת המסמכים כאמור ותיאום מועד בדיקה – ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד שיידע את הצד שכנגד.

6. עובר לקיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר שתינתן לו הסמכה בכתב של הצדדים כי הם מסכימים לסכום. בכל מחלוקת בעניין זה, יפנו הצדדים לבית המשפט.

7. חוות הדעת תומצא לתיק בית המשפט עם העתק לצדדים תוך 30 יום מהיום.

8. הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה 5-6 שאלות הבהרה, באישור מראש מבית המשפט, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת חוות הדעת. המומחה ישיב לשאלות תוך 10 ימים מיום קבלת השאלות עם העתק לצדדים ולבית המשפט.

9. שכרו של המומחה ישולם בשלב זה בחלקים שווים על ידי הצדדים, אולם ההשתתפות הסופית תקבע על פי תוצאות הדיון.

10. קביעתו של המומחה מטעם בית המשפט בחוות דעתו תהא מכרעת.

11. אם קיימת מניעה כלשהי מצדו של המומחה לקיים אחר החלטת בית המשפט ו/או שיש לו היכרות מוקדמת עם מי מהצדדים, יודיע על כך לבית המשפט באופן מיידי.

12. אנשי קשר-
התובעת- גב' אינה שרגורודסקי, טלפון: 054-XXXX736.
מטעם הנתבעת –מר יוסי יוסף, טלפון: 054-XXXX051 .
צד ג'- מר סקעת רפאל: 054-XXXX619

13. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ולמומחה.

המזכירות תקבע ת.פ. 40 יום מהיום.
ניתנה היום, כ"ג אלול תשע"ט, 23 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אינה שרגורודסקי
נתבע: צד ג'
שופט :
עורכי דין: