ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמואל שניאור נגד בנק המזרחי טפחות בעמ :

בפני כבוד ה שופטת לובנה שלאעטה חלאילה

מבקש

שמואל שניאור

נגד

משיב

בנק המזרחי טפחות בעמ

פסק דין

בפני בקשת רשות ערעור על החלטת כבוד רשם ההוצאה לפועל מר סאלם גדעון, שניתנה ביום 18.8.19, בתיק הוצאה לפועל מספר 50653-08-19, בה נדחתה בקשת החייב, המבקש כאן (להלן: "המבקש") להשבת רכבו שנתפס ע"י המשיב במסגרת הליכי כינוס. המדובר בהליכי כינוס שננקטו אגב מימוש משכון שהוטל על רכבו של המבקש, מסוג יונדאי טוסון, מספר רישוי 6656439 (להלן: "הרכב").

בחודש 2.19 נחתם בין המבקש לבין חברת אלבר קרדיט בע"מ, הסכם הלוואה במסגרתו קיבל המבקש הלוואה בסכום של כ- 90,000 ₪, לרכישת הרכב. התשלומים החודשיים עפ"י ההסכם עמדו ע"ס של כ- 1,800 ₪ ולהבטחת פ ירעונם מושכן הרכב. חברת אלבר המחתה את זכויותיה בקשר עם ההלוואה וזכויותיה במשכון, למשיב.

עפ"י הסכם ההלוואה התחייב המבקש לשלם למשיב ולחברת אלבר, כל סכום המגיע להם, לפי דרישתם הראשונה אם וכאשר יפר את התחייבויותיו כלפיהם.

המבקש שילם את התשלומים החודשיים עבור החודשים מרץ, מאי, יוני ואוגוסט 2019. התשלומים עבור החודשים אפריל ויולי לא שולמו.

ביום 7.8.19 הגיש המשיב, בלשכת ההוצאה לפועל, בקשה למינוי כונס נכסים על הרכב וביום 12.8.19, לאחר שהורה כבוד הרשם על מינויה של ב"כ המשיב ככונסת נכסים למימוש המשכון , נתפס הרכב.

ביום 13.8.19 הגיש המבקש בקשה להשבת הרכב וביקש לאפשר לו לשלם את הפיגורים. בהחלטתו מיום 18.8.19 , היא ההחלטה מושא הערעור, דחה כבוד הרשם את הבקשה. בהחלטה נכתב כי עם על ההבנה למצבו האישי והמשפחתי של החייב, לא נראה כי פתיחת תיק ההוצאה לפועל מקורה בחוסר תום לב. מאחר ואין מחלוקת אודות קיומם של פיגורים בהלוואה, כך נקבע, הרי שאין לרשם ההוצאה לפועל סמכות להתערב בשיקוליו של המשיב לגבות את מלוא חוב ההלוואה ולא רק את הפיגורים.

בבקשת רשות הערעור חזר המבקש על טענותיו בתיק ההוצאה לפועל . לטענת ב"כ המבקש, אין מדובר באדם חדל פ ירעון, אלא באיש משפחה עובד הדואג לפרנסת משפחתו. בין התאריכים 3-5, חודש 7.19 אושפז המבקש בבי"ח ועבר ניתוח קשה וזו הסיבה שבעטיה לא שילם את התשלום החודשי. המבקש טען עוד כי הרכב חיוני לו והוא משמש אותו ואת משפחתו לנסיעות ובפרט לנסיעות, בין היתר, לבית החולים.

המבקש טען גם כנגד התנהלות המשיב. לשיטתו, כאשר החליט המשיב לא לנקוט אמצעים לאחר הפיגור בחודש אפריל, הרי שהדבר מלמד על הסכמה מכללא לפירעון הפיגור למועד נדחה אחר. נקיטה בהליכים היום, לאחר ארבעה חודשים ממועד הפיגור, הינה התנהלות חסר ת תום לב, בייחוד שעה שהמשיב ממשיך לגבות ממנו תשלומים חודשיים בגין הרכב.

בתגובה לבקשת רשות הערעור עתר המשיב לדחיית הבקשה על הסף. לשיטת המשיב מדובר בערעור סרק ואין עילה לעיכוב הליכי הכינוס, שעה שהמבקש לא מכחיש את קיומו של חוב.

המשיב טען כי לא ברור כיצד אשפוז לתקופה של שלושה ימים בחודש יולי, מנע מהמבקש לשלם את התשלום שחזר ארבעה חודשים קודם לכן, בחודש אפריל. זאת ועוד, במהלך החודשים מאי ויוני ערכו נציגי חברה אלבר אין ספור פניות למבקש למען יסדיר את חוב הפיגורים ויסיר המחדלים בחשבון על מנת להימנע מהעמדת ההלוואה לפירעון מידי ונקיטה בהליכים משפטיים, אולם המבקש לא תיקן את מחדליו ואף הפסיק בשלב מסוים לענות לפניות נציגי חברת אלבר והתעלם מהם כליל.

מכאן, כך טען המשיב, משלא שילם המבקש את תשלום חודש אפריל ואף תשלום חודש יולי לא כובד על ידו, חרף אינספור פניות טלפוניות ומאחר ומדובר בפיגורים שהיו בידיעתו המלאה של המבקש, פעל המשיב בהתאם לסמכויותיו על פי שטר המשכון ועל פי ההסכמים עם המבקש והעמיד את מלוא החוב לפירעון מידי.

לאחר שעיינתי בבקשה על נימוקיה ומצורפיה ולאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים , לא מצאתי עילה להתערב בהחלטת כבוד הרשם, זאת על אף שאני סבורה כי המשיב יכל וייתכן שעדיין יכול, ללכת לקראתו של המבקש ולאפשר לו סילוק חוב הפיגורים, תשלום הוצאות ההליך וחזרה למסלול ההלוואה הרגיל. בהיבט המשפטי, אני סבורה כי לא נפלה טעות בהחלטתו של כבוד הרשם .

בתמצית אומר כי עם כל הבנה לטענותיו של המבקש בדבר נחיצות הרכב ובדבר מצבו האישי והמשפחתי, טענות אלה אינן יכולה יכולות לעמוד כנגד זכות של המשיב, לממש את המשכון, לאחר שנצברו פיגורים שלא סולקו.

קיומם של פיגורים, כמו גם היקפם, אינו שנוי במחלוקת בין הצדדים. לבקשה למימוש המשכון צורף תצהיר מטעם מנהלת מדור המחלקה המשפטית אצל המשיב, לפיה עובר להגשת הבקשה נעשו מספר פניות אל המבקש להסדרת חוב הפיגורים כדי להימנע מהעמדת החוב לפירעון מידי, על כל המשתמע מכך. המבקש טען אומנם בבקשת רשות הערעור כי לאחר הפיגור של חודש אפריל לא נעשתה אליו כל פנייה , אלא שדווקא טענה זו מקומה נפקד מהתצהיר התומך בבקשה, ובכל מקרה היווצרות הפיגורים הינה עובדה שהיתה ידועה למבקש ולפי ההסכם, אי סילוק הפיגורים מעמיד את מלוא החוב לפירעון מידי ומקים למשיב את הזכות לפנות בבקשה למימוש המשכון.

נראה כי המבקש ציפה או קיווה, שהמשיב לא ימהר בנקיטת הליכים נגדו למימוש המשכון או כי יתן לו עוד הזדמנות לסילוק הפיגורים, אלא שאין משמעות הדברים כי נפל פגם בהליכי המשכון או כי המשיב לא היה רשאי לנקוט בהליכים למימושו. מרגע שהיה פיגור בתשלום ההלוואה ומרגע שעפ"י הסכם המשכון רשאי היה המשיב להעמיד את מלוא החוב לפירעון מידי, אין עילה לעיכוב הליכי הכינוס וכלל אין סמכות לרשם ההוצאה לפועל לעכבם בשל הנזק שייגרם למבקש עקב המימוש.

הליך מימוש משכון, כמוהו כביצוע פסק דין. רשם ההוצאה לפועל בהליך מסוג זה, כסמכות מינהלית ותפקידו להביא למימוש המשכון בדרך יעילה וצודקת. שיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל בתיק זה הינו מצומצם לשאלות הנוגעות לאופן המימוש, והחייב מוגבל בטענות אותן הוא רשאי להעלות כנגד מימוש המשכנתא בהוצאה לפועל. "דינם של שטר משכנתה או שטר משכון, לעניין מימושם, כדין פסק דין המוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל... מימוש משכון שונה מגביית חוב רגיל בהליכי הוצאה לפועל, מכיוון שכל תפקידו של ראש ההוצאה לפועל מצטמצם במימוש המשכון, כלומר: בגביית החוב מתוך הנכס הממושכן דווקא ולא מנכסים אחרים של החייב. ואם יש לראש ההוצאה לפועל שיקול דעת, כי אז מוגבל שיקול דעתו לקביעת הדרך היעילה והצודקת למימוש המשכון..."(דוד בר אופיר, הוצאה לפועל הליכים והלכות, כרך ראשון, עמ' 446-444.

לאור כל האמור ומשלא נפלה טעות בהחלטתו של כבוד הרשם, אני מורה על דחיית בקשת רשות הערעור. עם זאת, בשים לב לגובה הפיגורים ומאחר ולא הוצגו נתונים נוספים מצידו של המשיב המלמדים על חדלות פירעון של המבקש, אציע כי ישקול שחרור הרכב כנגד סילוק הפיגורים ותשלום הוצאות הכינוס בצד שכר הכונסת.

בנסיבות, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא את פסה"ד לצדדים.

ניתן היום, כ"ב אלול תשע"ט, 22 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שמואל שניאור
נתבע: בנק המזרחי טפחות בעמ
שופט :
עורכי דין: