ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה הלוי נגד עיריית רמת השרון :

לפני כבוד השופט ק ובי ורדי, סגן נשיא

המבקש:

שלמה (סולומון) הלוי
ע"י ב"כ עו"ד אפרים אהרונוב

נגד

המשיבים:

  1. עיריית רמת השרון
  2. אבירם גרובר - ראש עיריית רמת השרון

ע"י ב"כ עו"ד חגי נצר

3. אורי קדושי
4. אורי חפץ
5. ליאור שמואל
ע"י ב"כ עו"ד הדס ברקת

החלטה

במרכזן של העתירה והבקשה למתן צו ביניים דנן עומד מבנה המצוי ברחוב בית גוברין 4 ברמת השרון, בשטח המהווה שצ"פ, בו הפעיל המבקש, מאז שנות ה-70 של המאה הקודמת, בית כנסת, וזאת מכוח הרשאה שניתנה לו על ידי העירייה.
עתה, ולמעשה במשך כעשור, חלוקים הצדדים האם השימוש בנכס נעשה לשם הפעלת בית כנסת, בהתאם להיתר הבנייה שניתן ובהתאם להרשאת העירייה, או שמא מדובר בישיבה.
כבר עתה יצוין כי אין זה ההליך הראשון המתנהל בין הצדדים, כאשר בעבר הוגשה עתירה על ידי תושבים בעיר כנגד המבקש, העירייה ומי שלכאורה מפעיל את הישיבה הנטענת ואף הוגש כתב אישום כנגד המבקש בגין חריגות בנייה.
ביום 2.6.19 התקבלה החלטת העירייה בדבר ביטול ההרשאה לשימוש בנכס וקול קורא לציבור להגשת הצעות לשימוש בנכס, בכפוף לשימוע.
אולם, בטרם נערך השימוע, הוגשו העתירה והבקשה למתן צו ביניים דנן במסגרתן מעלה המבקש טענות שונות המופנות הן כנגד ההחלטה מיום 2.6.19 והן כנגד ההחלטה לזמנו לשימוע.
המדובר בטענות שונות וביניהן טענה לפיה מדובר בשימוע פיקטיבי אשר תוצאותיו ידועות מראש וכן חברי הוועדה נגועים בניגוד עניינים חריף.
ביום 14.8.19, ניתנה החלטת כבוד סג"נ, השופטת צילה צפת, במסגרתה ניתן צו ארעי לשמירת המצב הקיים עד למתן החלטה אחרת.
אין חולק על כך שעד למועד זה טרם נערך השימוע, ובדרך כלל מן הראוי היה כי תחילה ימוצו הליכי השימוע ורק לאחר מכן, ככל שיהא בכך צורך, תוגש עתירה מנהלית.
אולם, בענייננו, בהתחשב בכך שהטענות אותן מעלה המבקש הינן מגוונות ומתייחסות, בין היתר, גם לאופיו של השימוע ולהרכב חברי הוועדה, אני סבור כי מן הראוי שטענות אלו יידונו לגופו של עניין במסגרת בירור העתירה גופה.
כך גם, אני סבור כי אף מבלי להכריע בסיכויי העתירה להתקבל, הרי שלא ניתן לשללם לחלוטין.
באשר למאזן הנוחות, אני סבור כי בנסיבות העניין הוא מטה את הכף אל עבר קבלת הבקשה. זאת, בהתחשב בכך שאף המשיבים 1-2 אינם חולקים על כך שהפעילות בנכס במתכונתה כיום (כאשר כאמור לעיל על פי טענת המשיבים 1-2 מדובר בישיבה) מתקיימת מזה שנים רבות. לפיכך, ברי כי מדובר בצו ביניים שמטרתו שמירה על המצב הקיים, כאשר לא הוברר מהו הנזק שייגרם כתוצאה מהמשך הפעילות זמן קצר נוסף עד להכרעה בעתירה.
זאת ועוד, הרי שאף בהתאם ללשונה של ההחלטה מיום 2.6.19, החלטה זו כפופה לשימוע שטרם נערך ובנסיבות אלו נראה לכאורה כי טרם נכנסה לתוקף.
לאור כל האמור, משלא ניתן לשלול את סיכויי העתירה להתקבל ונוכח מאזן הנוחות הנוטה לטובת המבקש, ניתן בזאת צו ביניים לשמירה על המצב הקיים עד להכרעה בעתירה.
המזכירות תודיע לצדדים ותנתב את ההליך לשמיעת העתירה גופה בפני שופט מנהלי.

ניתנה היום, כ"ב אלול תשע"ט, 22 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלמה הלוי
נתבע: עיריית רמת השרון
שופט :
עורכי דין: