ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עלאא צאלח אזער נגד שערי גינזה כוח והשקעות בע"מ :

לפני:

כבוד השופט תומר סילורה

התובע
עלאא צאלח אזער
ע"י ב"כ: עו"ד עקל ואיל
-
הנתבעת
שערי גינזה כוח והשקעות בע"מ – ח.פ 515021186

פסק דין

1. הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה אולם לא הגישה כתב הגנה עד היום.

2. מאישור המסירה שהוגש לבית הדין עולה, שכתב התביעה נמסר לנתבעת, בדואר רשום, עוד ביום 31.3.2019. כמו כן הנתבעת הגישה בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה כך שברור שהיא מודעת להליך המשפטי.

4. בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת, בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

5. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין את הסכומים הבאים:

א. הפרשי שכר מינימום בסך 12,712 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 7.3.2019) ועד לתשלום בפועל.
ב. פיצוי פיטורים בסך 3,339 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (7.3.2019) ועד לתשלום בפועל.
ג. דמי הבראה בסך 3,865 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (7.3.2019) ועד לתשלום בפועל.
ד. פדיון חופשה בסך 5,440 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (7.3.2019) ועד לתשלום בפועל.
ה. גמול שעות נוספות בסך 18,375 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (7.3.2019) ועד לתשלום בפועל.
ו. דמי חגים בסך 5,440 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (7.3.2019) ועד לתשלום בפועל.
ז. הודעה מוקדמת בסך 7,040 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (7.3.2019) ועד לתשלום בפועל.
ח. דמי נסיעות בסך 18,480 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (7.3.2019) ועד לתשלום בפועל.
ט. הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי המבקש לבטלו.

ניתן היום, כ"ב אלול תשע"ט, (22 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: עלאא צאלח אזער
נתבע: שערי גינזה כוח והשקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: