ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אינה משה נגד גאון - חברה לבנין והשקעות בע"מ :

לפני כבוד השופט הבכיר (עמית) יהודה פרגו

תובעים:

אינה משה ואח'
ע"י ב"כ עו"ד: פז רימר ורובי בר משה

נגד

נתבעים:

1.גאון - חברה לבנין והשקעות בע"מ
2. עו"ד אלי גאון
ע"י ב"כ עו"ד: גיורא בלופרב ואלי גאון

החלטה

תיק זה עניינו בבניין מגורים ברח' אנה פרנק 29 בת-ים אשר נבנה ע"י הנתבעת 1.

חלק מעילות התביעה, עניינן ב טענות לליקוים ברכוש המשותף, לרבות נפילת אריחי הציפוי של מעטפת הבניין.

שני הצדדים הגישו חוות-דעת מומחים.

עדותו של מומחה התובעים המהנדס ושמאי המקרקעין מר עמית זיו נשמעה היום בבית המשפט.

הצדדים קיבלו את הצעת בית המשפט על-פיה ימונה מומחה על-ידי בית המשפט אשר יבדוק את הליקויים הנטענים ויגיש את חוות דעתו המסכמת.

עוד קיבלו הצדדים את הצעת בית המשפט שלצורך מתן חוות הדעת, תמונה חברה חיצונית לבדיקת עמידות וחוזק אריחי הציפוי של מעטפת הבניין.

בנוסף, הסכמת הצדדים ניתנה לכך, שהמומחה יוכל להיעזר בכל מומחה או בדיקות נוספות לצורך מתן חוות דעתו.

בעלויות המומחים ובדיקות העזר יישאו הצדדים, בשלב זה בחלקים שווים, כאשר עם מתן פסק הדין יקבע בית המשפט את עלות ההוצאות שיהיה על כל אחד מן הצדדים לשאת.

הצדדים נתנו את הסכמתם, שהמינוי ייעשה בהתאם לתקנה 130(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי-התשמ"ד-1984.

אני ממנה כמומחה את המהנדס-ניר אנגל מרח' יגאל ידין 37 מודיעין, טל': 0505500163.

הצדדים רשאים לשלוח למומחה ולהציג בפניו כל חומר כתוב היכול לסייע במתן חוות הדעת, לרבות חוות דעת מומחים.

היות ומומחה התובעים – המהנדס ושמאי המקרקעין מר עמית זיו - העיד בבית המשפט ונחקר על חוות דעתו, פרוטוקול הדיון יישלח למומחה בנוסף לחוות דעתו.

המומחה יבקר במקום, ישמע את הצדדים ואת המומחים בכל הקשור לליקויים הנטעמים ברכוש המשותף ובהם בלבד.

בחוות דעתו יתייחס המומחה, בין השאר, לליקויים שתוקנו, לליקויים נטענים קיימים , לאפשרויות התיקון ועלותם. כמו כן יתייחס המומחה לליקויים שאינם ברי תיקון ו/או שאינם חייבי תיקון, ומה השפעתם הכוללת על הבניין וערכו.

התייחסות המומחה תהיה לליקוים נטענים ברכוש המשותף בלבד ולא בדירות הפרטיות.

בשכר טרחת המומחה יישאו בשלב זה הצדדים בחלקים שווים.

המומחה רשאי לדרוש מן הצדדים תשלום מראש על חשבון שכר טרחתו.

הוא הדין בהתייחס לתשלום לחברה/המעבדה אשר תבצע את בדיקת מעטפת הבניין והתשלום לשאר המומחים להם יידרש המומחה לצורך מתן חוות דעתו.

צד אשר לא ייענה לדרישת התשלום כאמור תוך 14 יום מיום הדרישה, כתב טענותיו יימחק ותינתן החלטה בהתאם.

למותר לציין, כי לא תהיה בחוות דעת המומחה כדי למצות את עילות התביעה האחרות ואת טענות ההגנה של הנתבעים מפני עילות אלו. נושאים אלו יידונו לאחר קבלת חוות דעת המומחה.

אני קובע תזכורת פנימית ליום 24.2.2020.

עד למועד זה, י גיש המומחה עדכון לבית המשפט על התקדמות הליך מתן חוות הדעת.

המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו למומחה-המהנדס ניר אנגל מרח' יגאל ידין 37 מודיעין - ולב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ב אלול תשע"ט, 22 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אינה משה
נתבע: גאון - חברה לבנין והשקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: