ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בוריס גלצר נגד נאג'ח עוויסאת :

בפני כבוד הרשם שמעון רומי

משיב / זוכה

נאג'ח עוויסאת

נגד

מבקש / חייב
בוריס גלצר

החלטה

הזוכה הגיש לביצוע כנגד החייב שיק ע"ס 12,390 ₪ כמפורט בבקשת הביצוע וכעולה מהעתק השטר.

מדובר בשטר שנמשך מחשבונו של המבקש בבנק לאומי ע"ס 12,390 ₪, זמן פירעון 27/6/2016, אשר אינו ערוך לפקודה, כי אם שלמו ל...

הזוכה הוא גם הנפרע עפ"י השטר.

השטר לא כובד הן בשל העדר כיסוי מספיק והן בשל מתן הוראת ביטול כעולה מחותמת המסלקה הבנקאית המוטבעת על פני השטר.

ביום 12/6/2019 ניתנה על ידי החלטה המזמינה את הצדדים לדיון הן בבקשה להארכת מועד להגשת התנגדות והן בהתנגדות (בהתאם לנסיבות) ביום 15/9/2019 התייצבו הצדדים לחקירה נגדית כאשר המבקש מסתייע בשירותי תרגום מרוסית לעברית באמצעות מר בוריס גלצר.

המבקש נשאל שאלה אחת ויחידה בחקירה הנגדית והיא בדבר היות חתימה על התצהיר שצורף על ידו לבקשה להארכת המועד, חתימתו, אם לאו.

המבקש העיד "זאת לא החתימה שלי. אני מראה לך זאת חתימה שלי".

המסמך שהוצג למבקש אינו אלא התצהיר שצורף לבקשה להארכת מועד הנמצא בתיק ביהמ"ש בעמוד 6/9 של בקשה מס' 2.

אציין, כי אימות תצהיר זהה הו גש גם לתמוך בהתנגדות, הגם שהתצהיר אחר.

חקירה נגדית לא הייתה.

סיכומי המבקש חוזרים על האמור בבקשה.

סיכומי המשיב מציינים, כי מעת שהכחיש המבקש כי החתימה על תצהיר הבקשה להארכת מועד, הרי שאין תצהיר כלל ועל כן יש לדחות את הבקשה.

תשובת ב"כ המבקש מתעלמת מהכחשה המבקש את חתימתו ועוסקת בעניינים שונים ובהם גם: "אני מציינת, כי המבקש הכחיש את החתימה על מסמך שבקושי רואים מה כתוב בו. יכולתי להציג בפניו את המסמך המקור והוא היה אומר שזאת החתימה שלו".

איני יודע מה היה אומר או לא אומר המבקש לו היה מוצג לו מסמך אחר מזה שהוצג לך. מכל מקום, נעלה מספק שהמבקש הכחיש כי התצהיר הסומך את בקשתו להארכת מועד חתום על ידו, נהפוך הוא, הוא הכחיש הן פוזיטיבית והן נגטיבית, כי זו חתימתו. משכך העיד בפני המבקש לאחר שהוזהר לומר אמת, אין לי כל סיבה שלא להאמין לו.

באין תצהיר שנעשה ע"י המבקש לסמוך את בקשתו להארכת מועד, לא נותר לי אלא לדחות את הבקשה וממילא גם לא תידון ההתנגדות כלל.

הלכה למעשה החלטה זו אינה אלא פסק דין, שכן היא מסיימת את ההתדיינות בהתנגדות ובבקשה להארכת מועד להגשתה.

לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.

הזוכה רשאי להמשיך בהליכי ביצוע השטר בתיק ההוצל"פ שבכותרת.

מזכירות ביהמ"ש תסגור נא תיק זה.

ניתנה היום, כ"ב אלול תשע"ט, 22 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בוריס גלצר
נתבע: נאג'ח עוויסאת
שופט :
עורכי דין: