ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שיבלי עם הגולן בע"מ נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד סגן הנשיא, השופט רמזי חדיד

תובעת

שיבלי עם הגולן בע"מ

נגד

נתבעת
כלל חברה לביטוח בע"מ

צד ג'
קש חתמים בינלאומיים בע"מ

החלטה

1. בהמשך להחלטתי המוקדמת מהיום, בהסכמת הצדדים ומבלי שהם מוותרים על חוות הדעת מטעמם, אני ממנה את השמאי מר שלמה קובה מ דרך יפו 139 חיפה, ת.ד. 9688 מיקוד 31096 (טל': 04-XXXX272), כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, על מנת שיבדוק את הטרקטור נשוא התביעה (להלן: ''הטרקטור'') ויחווה דעתו המקצועית במחלוקת כעולה מחוות הדעת מטעם הצדדים.

2. בשלב זה תישא התובעת במחצית שכר טרחתו של המומחה והנתבעת תישא במחצית השנייה.

המומחה יהיה רשאי להתנות את עריכת הבדיקה או את הכנת חוות הדעת בתשלום שכרו או בהפקדתו.

3. ב"כ הצדדים ימציאו למומחה את כל חוות הדעת והמסמכים האחרים שבידי מרשיהם או בשליטתם וכל מסמך אחר שיבקש המומחה.

4. המומחה יתאם את בדיקת הטרקטור עם ב"כ הצדדים, או עם הצדדים, כפי שימצא לנכון, כדי שהצדדים או באי כוחם יוכלו להיות נוכחים בעת הבדיקה ולהסב את תשומת לב המומחה למה שימצאו לנכון. המומחה לא יקיים פגישה עם צד אחד בלבד, אלא אם הזמין את שני הצדדים ואחד מהם בחר שלא להופיע.

5. אם יתקל המומחה בקושי כלשהו בקשר עם מילוי תפקידו, יוכל לפנות, בכתב, במישרין לבית המשפט.

6. המומחה מתבקש לבדוק את הטרקטור תוך 30 יום ממועד קבלת כל המסמכים שיבקש מהצדדים ולהגיש את חוות דעתו, עם העתקים ישירות לב"כ הצדדים, תוך 30 יום לאחר מכן. אם נראה למומחה שלא יוכל לעמוד במשימה או אם אינו מעוניין בה, יואיל להודיע לבית המשפט בכתב, מיד עם קבלת החלטה זו.

7. אין להפנות למומחה שאלות הבהרה אלא לאחר הגשת בקשה אליה תצורף טיוטת השאלות וקבלת רשות בית המשפט לעשות כן.

המומחה לא ישיב לשאלות הבהרה שתופנה אליו אלא על פי החלטה של בית המשפט.

8. המזכירות תמציא העתק החלטה זו למומחה ולב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ב אלול תשע"ט, 22 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שיבלי עם הגולן בע"מ
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: