ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שומרה חברה לביטוח בע"מ נגד א. ג . :

לפני כבוד ה שופטת חדוה וינבאום וולצקי

המבקשת

שומרה חב' לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד זיו מנדלוביץ ואח'

נגד

המשיב

א. ג .
ע"י ב"כ עוה"ד אבי סורקיס ואח'

פסק דין

1. בפניי בקשת רשות ערעור על החלטת כבוד השופטת אפרת אור- אליאס מיום 67.6.19 בת.א. 37365-04-18 שדחתה בקשת המבקשת להתיר הבאת ראיות לסתור את קביעת המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל").

2. עסיקנן בתביעה מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975 (להלן: "החוק") בגין תאונה מיום 19.2.17 שבה נפגע המשיב, שהינה גם תאונת עבודה.

המבקשת היא המבטחת בביטוח חובה.

3. המשיב פנה למל"ל בתביעה לקביעת נכות מעבודה. וועדה רפואית קבעה את נכותו בשיעור 10% נכות, בגין פגיעה בגב תחתון שהותירה הגבלת תנועות קלה, בהתאם לסעיף 37( 7)א' למבחני הנכות שבתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז – 1956 (להלן: "מבחני הנכות" ).

הוועדה הוסיפה וציינה כי אין מקום לנכות מצב קודם.

4. ב"כ המבקשת טען כי יש מקום להתיר לו להביא ראיות לסתור את קביעת המל"ל שכן בפני המל"ל לא עמד כל תיקו הרפואי של המשיב וכי המשיב הציג תמונה שאינה אמת, כאשר לא השיב על השאלה 'האם סבל בעבר ממגבלות או כאבים דומים'.

5. ב"כ המשיב טען מנגד כי הגם שהמשיב היה צריך להשיב על השאלה באשר לעברו הרי שאין מדובר במצב דומה. מכל מקום בפני הוועדה עמד תיקו של המשיב בגין תאונת עבודה קודמת מאוקטובר 2014 ועל כן לא ניתן לטעון שמצבו הרפואי של המשיב עובר לתאונה נשוא התביעה לא היה בפני רופא הוועדה.

יתרה מכך על פי קביעת הוועדה הרפואית של המל"ל בגין אותה תאונה קודמת נקבעה למשיב נכות בשיעור 0% נכות. מכאן שלא היה מצב קודם לנכותו. לטענתו קיימת חזקת התקינות המנהלית בהליך קביעת הנכות על ידי הוועדה והמבקשת לא הציגה כל טיעון שיסתור חזקה זו.

עוד טען ב"כ המשיב כי המבקשת מנועה מלהעלות טענה כלפי קביעת המל"ל כאשר בתשובה לבקשה למינוי מומחים, טענה כי על המשיב לפנות למיצוי זכויותיו במל"ל.

6. בית משפט קמא מצא לדחות את הבקשה ממספר טעמים כמפורט בהחלטתו שעיקרם כי המשיב לא העלים מהוועדה את מצבו הרפואי הקודם; כי בפני הוועדה עמד חומר רפואי רלוונטי למצבו עובר לתאונה נשוא התביעה ובין היתר התיק מתאונה קודמת; כי המשיב סיפר לוועדה על הטיפולים שהוענקו לו בקופת חולים לרבות תוצאות בדיקת CT מ – 10.8.17; כי הוועדה קבעה פוזיטיבית שאין לנכות מצב קודם , משמע בחנה את השאלה אם יש לנכות מצב קודם והגיעה למסקנה שכל מצבו נובע מהתאונה נשוא הבדיקה; כי השימוש בסמכות להתיר הבאת ראיות לסתור נעשה במשורה ותוך מתן פרשנות מצמצמת .

7. הצדדים שבו על עיקרי טיעוניהם גם במסגרת ההליך שבפניי.

דיון

8. לאחר שעברתי על הבקשה, התגובה ועל החלטת בית משפט קמא באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות, הגם שאין בידי להסכים עם כל מסקנות בית משפט קמא .

9. אין חולק כי המשיב סובל מכאבי גב תחתון מאז היותו בן 17 כפי שעולה מהתיק הרפואי בקופת חולים. אין גם חולק כי לכל אורך השנים הוא שב ומתלונן על כאבי גב תחתון ועד לשנת 2014 לא נמצאו כל הגבלות תנועה. עוד אין חולק כי לאחר תאונת העבודה הקודמת ב – 22.10.14 ישנם ממצאים בבדיקות הדמיה של מספר בלטי דיסק בגב תחתון. המשיב היה מטופל, לרבות ברפואה משלימה , ובכל זאת ראתה וועדה רפואית של המל"ל לקבוע , בשנת ,2016 כי לא נותרה נכות בגין התאונה משנת 2014.

10. תיקו של המשיב במל"ל בגין התאונה משנת 2014 לא הוצג בפני בית משפט קמא ועל כן לא ניתן לדעתי להרהר אחר הקביעה שניתנה בו.

11. הוועדה של המל"ל מצאה לקבוע כי בתאונה משנת 2014 לא נותרה למשיב נכות וקביעתה זו נעשתה בשנת 2016 (לאחר שנפגע בשתי תאונות נוספות בשנת 2015). בקביעה זו יש משום הסבר למסקנה אליה הגיעה הוועדה נשוא התאונה משנת 2017 כי אין לנכות מצב קודם בגב תחתון.

תמיכה למסקנת הוועדה מצאתי בכך שעד לפגיעה בתאונה נשוא התביעה, כפי שעולה מן התיק הרפואי, לא נמצאו בקעי דיסק אצל המשיב אלא בלטים בלבד ואילו הוועדה הנוכחית מציינת שנמצאו אצל המשיב מספר בקעים במספר דיסקים בעמוד שדרה תחתון.

12. המשיב לא השיב על השאלה, האם סבל בעבר ממגבלות או כאבים דומים, ולא ניתן לומר שיכול היה להשיב על שאלה זו בשלילה לאור החומר הרב בתיקו הרפואי. אין בידי להסכים עם מסקנת בית משפט קמא כי די בכך שהתיק בגין תאונה קודמת עמד בפני הוועדה כדי לייתר את הצורך של המשיב מגילוי האמת.

גם הטיעון כי בפני הוועדה ציין המשיב את הטיפולים שעבר ואת בדיקת ה – CT מאוגוסט 2018, אינה יכולה להוות הסבר לדחייה שכן מדובר באירועים לאחר הפגיעה נשוא התביעה ואין בהם כדי ללמד על גילוי מצבו בעבר.

13. אלא שכאמור מאחר ולא עמד בפני בית משפט קמא, ואף לא בפניי , תיק התאונה הקודמת, לא ניתן לדעת איזה מידע עמד בפני הוועדה שם כאשר ראתה לקבוע במאי 2016 שלא נותרה נכות. אם לא הוצג כל מידע אחר שהיה בפניה, הרי שיש להניח כי עובר לתאונה נשוא התביעה לא סבל המשיב מנכות בגב תחתון על פי קביעת המל"ל. אילולא עמד בפני המל"ל תיקו של המשיב מהתאונה הקודמת הייתי מייחסת משמעות רבה ביותר לאי הדיווח על מצבו הקודם. הימצאות אותו תיק בפני הוועדה והתייחסותה אליו , מפחיתה ממשמעות העדר הדיווח של המשיב ואין בו לבד כדי להביא למסקנה כי יש להתיר הבאת ראיות לסתור במקרה זה.

14. אם נוסיף לכל אלה את ההלכה הנוהגת לפיה לא בקלות יתיר בית משפט להביא ראיות לסתור את קביעת המל"ל, כי אז דינה של הבקשה דחייה.

סוף דבר

15. הבקשה נדחית.

16. המבקשת תישא בהוצאות המשיב בסך של – 5,000 ₪ ללא כל קשר לתוצאות ההליך.

לאחר מתן הודעה על ביצוע התשלום ניתן יהיה להשיב למבקשת את כתב ההתחייבות.

17. המזכירות תעביר העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ב אלול תשע"ט, 22 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שומרה חברה לביטוח בע"מ
נתבע: א. ג .
שופט :
עורכי דין: