ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יורם שושה נגד עיריית טבריה :

לפני: כבוד ה שופט מוסטפא קאסם

התובע
יורם שושה
ע"י ב"כ: עו"ד אברהם אמיר

-

הנתבעות
1. עיריית טבריה
ע"י ב"כ: עו"ד שמעון בלסן

2. מרכז קהילתי על שם פירסט טבריה
ע"י ב"כ: עו"ד עופר טל

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים ביום 21.2.19, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"מבלי שצד מודה בטענות משנהו, אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
מובהר בזאת כי פסק הדין יתייחס לטענת התובע בדבר זכאותו לפיצויי פיטורים וכן לפיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה באופן מלא או חלקי וזאת בעבור 7 השנים שקדמו להגשת התביעה.
לשם מתן פסק הדין כאמור, הצדדים יפעלו כדלקמן:
התובע יגיש סיכומים מטעמו בצירוף תחשיב באשר לסכום פיצויי הפיטורים והפיצוי בגין אי הפשרה לפנסיה בגין 7 שנים בלבד (טרם הגשת התביעה) בצירוף אסמכתאות ופירוט הסכומים שנצברו עבור התובע בקרן הפנסיה.
סיכומי התובע יוגשו תוך 30 ימים.
הנתבעות יגישו סיכומים מטעמן בצירוף תחשיב באשר לסכום פיצויי הפיטורים והפיצוי בגין אי הפשרה לפנסיה בגין 7 שנים בלבד (טרם הגשת התביעה) בצירוף אסמכתאות, לרבות פירוט הסכומים שהופרשו בעבור התובע.
העירייה תצרף לסיכומיה טופס ריכוז משכורות בעבור 3 שנות העבודה האחרונות של התובע.
סיכומי הנתבעים יוגשו תוך 30 יום מיום קבלת סיכומי התובע.
התובע יהיה רשאי להגיש סיכומי תשובה תוך 10 ימים מיום קבלת סיכומי הנתבעות.
לאחר מכן יינתן פסק הדין על דרך הפשרה כאמור.
יתר טענותיו של התובע בכתב התביעה , לרבות באשר לפנסיה תקציבית, נדחות.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
אנו מסכימים לדן יחיד.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה".
להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.

2. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, לרבות הסיכומים והתחשיבים על נספחיהם וכן הודעות ב"כ הצדדים ולאחר ששמעתי את הצדדים, ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, הנני מחייב את הנתבעת 1 לשלם לתובע סך של 57,000 ₪ כפיצוי פיטורין .
כמו כן, הנני מחייב את הנתבעת 1 לשלם לתובע סך של 3,500 ₪ בגין הוצאות משפט וכן סך של 5,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.
הסכומים הנקובים לעיל ישול מו לתובע תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא ו הפרשי הצמדה וריבית, החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
למען הסר ספק, הסכומים הנקובים לעיל, הם מעבר לסכומים שהופרשו לקרנות הפנסיה וכן מעבר לכל סכום ששולם לתובע.
התביעה כנגד הנתבעת 2 , נדחית ללא צו להוצאות.

3. הצדדים רשאים להגיש ערעור על פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלתו.
4. האגרה תוחזר לתובע למעט האגרה בסכום המינימאלי.
5. מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים, כמקובל.

ניתן היום, כ"ב אלול תשע"ט, (22 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: יורם שושה
נתבע: עיריית טבריה
שופט :
עורכי דין: