ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד יגאל לוי נגד הראל חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד השופטת עמיתה שרה דותן

מבקש

דוד יגאל לוי
ע"י ב"כ עו"ד

נגד

משיב ה

הראל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטתו של כבוד הרשם הבכיר א' כהן מיום 8.7.19, בת.א. 58791-12-13 לפיה נדחתה בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין וכן הבקשה לגופה.

הרקע העובדתי:
בתאריך 30.12.2013 הגישה המשיבה כתב תביעה לתשלום 218,699 ₪ בגין הלוואות שלא נפרעו.
בתאריך 4.3.2014 הגיש המבקש שלא היה מיוצג, מסמך אותו הגדיר "תשובה לתביעה" בו נטען כי למיטב זיכרונו, פרע את ההלוואה בשנים 200/01 וכך גם על פי המסמכים שבידו, אשר לא צורפו.
בו ביום ניתנה על ידי כבוד הרשם יעקבי החלטה לפיה אין לראות במסמך כתב הגנה ועל כן על הנתבע להגיש כתב הגנה ערוך על פי התקנות, אם ברצונו להימנע ממתן פסק דין בהיעדר הגנה.
בתאריך 13.3.2014 הגיש המבקש באמצעות עו"ד רפאל עבו, שהיה בא כוחו אותה עת, בקשה בהסכמת המשיבה להארכת מועד להגשת כתב הגנה עד ליום 1.4.2014. עוד צוין בבקשה כי קיים רצון לסיים את התביעה בפשרה והסכמה.
כבוד הרשם רט נעתר לבקשה, אולם על אף האמור לעיל לא הוגש כתב הגנה.
לאחר סדרה של דחיות ובקשות מטעם הצדדים אשר נומקו, בין היתר, במו"מ המתנהל ביניהם, מכיוון שלמרות הפניות והארכות, לא הוגש על ידי המבקש כתב הגנה, קיבל בית המשפט (כבוד הרשם א' כהן) בתאריך 7.5.15 את בקשת המשיבה ונתן פסק דין בהיעדר הגנה לתשלום מלוא החוב הנתבע.

בתאריך 2.6.19 הגיש המבקש באמצעות בא כוחו הנוכחי בקשה לביטולו של פסק הדין.
בהחלטתו המפורטת והמנומקת פרש כבוד הרשם הבכיר כהן את טענות הצדדים וקבע, בהסתמך על המסמכים שהיו לפניו, כי הבקשה להארכת מועד להגשת הבקשה לביטול פסק דין הוגשה בשיהוי של שלוש שנים לפחות, וזאת לאור אישור מסירת כתב התראה מלשכת ההוצל"פ מיום 14.4.16.
עוד צוין, כי גם לשיטתו של המבקש לפיה לראשונה נודע לו על פסק הדין ביום 18.3.18, "במקרה ותוך כדי דיון", מדובר בשיהוי של כ-15 חודשים בהגשת הבקשה.

סבורה אני כי בדין דחה כבוד הרשם הבכיר את הטענה, לפיה המבקש איחר בהגשת הבקשה בשל עצה משפטית שגויה ביחס לכמות הראיות, להן יזקק לצורך הגשת הבקשה.

מן המקובץ עולה, כי המבקש השתהה במשך תקופה ארוכה בטרם הגיש בקשתו להארכת מועד מבלי שעלה בידו להצביע על טעם מיוחד לשיהוי ומשכך, בדין דחה בית המשפט קמא את הבקשה להארכת מועד.
מעבר לדרוש התייחס כבוד הרשם גם לנימוקי הבקשה לגופה ומצא, כי דינה להידחות.
אין חולק, כי המבקש היה מודע לחובתו להגיש כתב הגנה ואף הגיש מספר בקשות להארכת מועד להגשתו, לפיכך, לא נמצא צידוק למחדלו.

בהתייחס לשאלת סיכויי ההצלחה נקבע על ידי בית משפט קמא, כי טענת פרעתי מחייבת רף גבוה יותר להוכחת סיכויי ההגנה, והמבקש לא הציג משנה סדורה של אסמכתאות לפירעון ההלוואה, מה גם שציין בעצמו כי למרות חלוף כ-15 חודשים מיום שלגרסתו נודע לו על פסק הדין לא עלה בידו לאתר את כל המסמכים.

לאחר שעיינתי בטענות ב"כ המבקש ובנספחיהן, סבורה אני כי לא נפלה טעות בהחלטתו של כבוד הרשם הבכיר כהן.
לא נמצא כל צידוק להתנהלותו של המבקש, אשר על פי גרסתו, היה מודע לתביעה כבר בשנת 2014 ובמהלך כל התקופה לא טרח לאתר את המסמכים התומכים בגישתו לפיה, פרע את ההלוואות מושא התביעה. כמו כן, לא נמצא כל הסבר לעובדה, כי למרות בקשות מטעמו להארכת מועד להגשת כתב הגנה בסופו של יום לא הוגש כתב הגנה במועד אותו ביקש בעצמו.
גם לאחר שנודע למבקש על פסק הדין (לגרסתו), לא פעל בשקידה המתבקשת לאיסוף הראיות לפניה לבית משפט.
מעבר לדרוש אציין, כי התשלומים שלגרסת המבקש שולמו בשנים 1994-1995 אינם מכסים את החוב הנטען.
יתר על כן, על פי גרסתו הראשונית, החוב נפרע בשנים 2000/01 ואילו עתה הוא גורס, כי שילם תשלומים שונים על חשבון החוב (המסתכמים בכ- 16,000 ₪) בשנים 1994-1995.
בנוסף, על פי הבקשות שהוגשו על ידי הצדדים וכעולה מתגובת המשיבה לבקשה לביטול פסק דין, הצדדים ניהלו מו"מ לפשרה במשך תקופה ארוכה – דבר שאינו מתיישב עם הטענה, לפיה החוב נפרע.

לאור האמור לעיל, סבורה אני כי דין הבקשה למתן רשות ערעור להידחות.

משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ב אלול תשע"ט, 22 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד יגאל לוי
נתבע: הראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: