ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאיה יוסף נגד אברהם אוחיון :

בפני כבוד ה שופט אחסאן כנעאן

תובעים

מאיה יוסף

נגד

נתבעים

  1. אברהם אוחיון
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

התובעת תגיש רשימת עדיה בתוך 30 יום מהיום, תוך ציון שמותיהם, תוכן עדותם הצפוי ומשך זמן החקירה הראשית. להודעה יצרף תיק מוצגים של כלל הראיות שיש בכוונת ה להסתמך עליהן בעת ניהול ההוכחות, כאשר הוא מסומן באותיות לגבי כל נספח החל מהאות א' וכן הלאה וממוספר בסדר רץ החל מעמוד 1 והלאה.

הנתבעים יגישו בתוך 30 יום מיום קבלת רשימת עדי התובע ת ותיק המוצגים מטעמו רשימת העדים מטעמה, תוך ציון שמותיהם, תוכן עדותם הצפוי ומשך זמן החקירה הראשית של כל עד ועד מטעמה וכן הערכת זמן לחקירה נגדית של עדי התביעה.

להודעה תצרף תיק מוצגים של כלל הראיות שיש בכוונתה להסתמך עליהן בעת ניהול ההוכחות, כאשר הוא מסומן באותיות לגבי כל נספח החל מהאות א' וכן הלאה וממוספר בסדר רץ החל מעמוד 1 והלאה.

ב"כ התובעת תודיע בתוך 14 יום מיום קבלת הרשימה את משך זמן החקירה הנגדית הצפוי של כל עד ועד מעדי הנבעת.

לאחר השלמת הגשת תיקי המוצגים, כל צד שמתנגד למסמך בתיק המוצגים של חברו יודיע לבית המשפט בתוך 14 יום לאלו מסמכים הוא מתנגד וסיבת ההתנגדות, אחרת לא אשמע התנגדויות להגשת מוצגים מסוימים. דיון בהתנגדויות ייעשה בישיבת הקדם.

לא אתיר הגשת מסמכים בעת ניהול ישיבת ההוכחות שלא צורפו לתיקי המוצגים, אלא מטעמים מיוחדים. בנוסף, צד המתנגד להגשת נספח כלשהו מתיק המוצגים של יריבו, יודיע על כך לצד שכנגד ולבית המשפט בתוך 7 ימים מיום קבלת תיק המוצגים, אחרת לא אשמע התנגדויות בשלב מאוחר יותר.

ככל שצד מבקש לדחות מועד העיון במסמכים לשלב מאוחר יותר של המשפט בהתאם להלכת סויסה, יגיש ביחד עם ההודעה על רשימת העדים בקשה מנומקת לדחיית מועד העיון ואדון בה.

לכל צד מוקצבות 10 דקות לסיכומים, כאשר אני מאפשר לצדדים להסתמך על תחשיבי הנזק - ככל שהוגשו - לתקנם, לגרוע מהם ולהוסיף עליהם בהתאם לראיות שנשמעו.

צד המעוניין לחקור את המומחה מטעם בית המשפט, יגיש בקשה לזימונו בתוך 30 יום מהיום ויפקיד ביחד עם הגשתה סך של 2,000 ₪ להבטחת שכר הופעתו של המומחה, אחרת לא אתיר את זימונו.

קובע קדם משפט נוסף ליום 6/4/2020 בשעה 9:30.

בנוסף קובע לשמיעת ראיות וסיכומים בעל-פה ליום 15/06/2020 בשעה 10:30.

ניתנה היום, כ"ב אלול תשע"ט, 22 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאיה יוסף
נתבע: אברהם אוחיון
שופט :
עורכי דין: