ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף... נגד פניציה תעשיות זכוכית שטוחה בע"מ :

לפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

התובע

המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף ויצמן
ע"י ב"כ עוה"ד עפר בן-צבי ואח'

נגד

הנתבעות

1. פניציה תעשיות זכוכית שטוחה בע"מ
באמצעות רו"ח חן ברדיצ'ב, נאמן להסדר נושים
ע"י ב"כ עוה"ד יניב הראל ואח'

2. הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078

ע"י ב"כ עוה"ד אהד גוטמן ואח'

החלטה

לתיק זה הוגשו שתי בקשות מטעם הנתבעות – הראשונה הוגשה ביום 6.5.19 ע"י ב"כ הנתבעת 1 ועניינה סילוק התביעה על הסף (להלן: "בקשת הסילוק") והשנייה הוגשה ביום 16.09.19 ע"י ב"כ שתי הנתבעות ועניי נה הארכת מועד להגשת כתב הגנה (לשתי הנתבעות) עד להכרעה בבקשת הסילוק (להלן: "בקשת הארכה").

ראשית, ולמען הסדר הטוב, אסקור בקצרה הקיים בתיק

ביום 17.04.19 הוגש מטעם התובע כתב תביעה "שיבוב, כספית" ע"ס 1,098,863 ₪ בסדר דין רגיל. בין היתר נטען בכתב התביעה כי זו הוגשה "בגין גמלאות ששילם וישלם התובע" לאדם שנפגע בתאונת עבודה במפעל הנתבעת 1 ביום 17.03.10. עוד נטען שם כי הנתבעת 2 ביטחה את הנתבעת 1 בביטוחי צד ג' רלוונטיים.
ביום 06.05.19 הוגשה מטעם הנתבעת 1, וע"י ב"כ הנתבעת 1 הנזכר לעיל, בקשת הסילוק. בבקשה נטען, בין היתר, כי יש לדחות את התביעה נגד הנתבעת 1 על הסף לאור צו הקפאת הליכים שניתן בעניין הנתבעת 1 ביום 08.08.12 ופס"ד המאשר הסדר נושים בעניינה, שניהם ב-פר"ק (נצרת) 15346-08-12. עוד נטען בבקשה כי על פניו אין מניעה להמשיך בתביעה נגד הנתבעת 2. לבקשה צורפו כנספחים עותק מצו הקפאת ההליכים האמור לעיל, העתק מהסדר הנושים של הנתבעת 1 וכן העתק מהחלטת ביהמ"ש ב-פר"ק (נצרת) 15346-08-12 מיום 1.11.12 המאשרת את הסדר הנושים.
הערת ביהמ"ש: מסיבה לא ברורה, בקשה זו לא הועברה לטיפול מותב שיפוטי כלשהו, ועד היום לא נדונה ולא הוכרעה.
ביום 12.09.19 הוגשה מטעם שתי הנתבעות בקשה מוסכמת להארכת מועד להגשת כתב הגנה ב-30 יום. בבקשה נטען, בין היתר, כי בהתאם להחלטת ביהמ"ש היה על הנתבעות להגיש כתב הגנה באותו יום אך בשל עומס עבודה חריג נחוצה להן ארכה.
בהחלטתי מיום 12.09.19 קבעתי הארכת מועד כמבוקש וכמוסכם וכן הוריתי לנתבעות להבהיר לאיזו החלטת בימ"ש הפנ ו בבקשת ן (בנו גע למועד הגשת כתב ההגנה) ומה מצב הדברים לאור הנטען בבקשת הסילוק.
ביום 16.09.19 הוגשה מטעם הנתבעות בקשת הארכה. בבקשה מתנצל ב"כ הנתבעות על ההפניה הנ"ל שנעשתה בטעות להחלטת בימ"ש בנוגע למועד הגשת כתב הגנה בבקשת 12.9.19. בבקשת הארכה נטען בין היתר כי בקשת הסילוק הוגשה ע"י הנאמן שמונה לנתבעת 1 מטעם ביהמ"ש וכי לראשונה נודע לב"כ הנתבעות על קיומה מתוך החלטתי מיום 12.9.19. עוד נטען שם כי בנסיבות אלה יש לדחות את התביעה נגד הנתבעת 1 על הסף ולהאריך את המועד להגשת כתב הגנה מטעם הנתבעת 2 ב-30 יום עד להכרעה בבקשת הסילוק.

הכרעה

בקשת ארכת ההתגוננות - נדחית.

עפ"י ההלכה הפסוקה [רע"א 10227/06 בובליל נ' אינדיג (פורסם בנבו, 5.2.07), רע"א 9030/04, 827/05 אירופה ישראל (מ.מ.ש) בע"מ נ' גדיש קרנות גמולים בע"מ (פורסם בנבו, 26.6.07) וכן רע"א 4108/10 אוזן נ' עו"ד צוריאל לביא, בתפקידו כמנהל מיוחד (פורסם בנבו, 16.6.10)], דרך המלך בה חייב נתבע ללכת היא, כי כתב הטענות העיקרי יוגש על-ידיו ביחד עם כל בקשות הסף מטעמו ולא ייעשה פיצול במועדי הגשת המסמכים ולא תיעתר בקשתו להארכת מועד להגשת כתב טענות עיקרי עד להכרעה בבקשת הסף, אלא אם מתקיים אחד מהמצבים החריגים ויוצאי הדופן, שבהם "מתקיימים שני תנאים מצטברים: ראשית, נראה על פני הדברים שיש סיכוי סביר לטענה הדיונית המקדמית; שנית הנתבע או המשיב חייב להשקיע משאבים רבים ביותר, שאינם פרופורציונליים בנסיבות העניין, על מנת להתגונן לגופם של דברים וכל עוד לא הוכרעה טענתו המקדמית. היחס בין שני התנאים האמורים ניתן להגדרה כמקבילית כוחות" (מתוך רע"א 10227/06 הנ"ל).

בבקשה שלפניי כלל לא נטען לתחולת החריג הנ"ל, וממילא לא הוכחה תחולתו, ולכן דין הבקשה להידחות. מעל הצורך יצוין מעיון במסמכי התיק, כי, על פניו, במקרה שלנו לא חלה הלכת בובליל כאשר מבקשת הנתבעות עולה כי התנאי להוכחה להשקעת משאבים רבים ביותר שאינם פרופורציונליים בנסיבות העניין, לא הוכח ואף לא נטען לקיומו כלל, ודי בכך בכדי להביא לדחיית הבקשה על הסף.

לפיכך, בשלב זה לא תידון בקשת הסף, ועל הנתבעות להגיש תחילה את כתב הטענות העיקרי מטעמ ן בתוך המועד החוקי הקבוע לכך (ככל שמועד זה כבר חלף במועד החלטתי זו, רשאי הנתבע להגיש את כתב טענותיו העיקרי בתוך 10 ימים מהיום).

מיותר לציין, כי אם בסופו של יום יתברר שהתובע הטריח לשווא את הנתבעות בהכנת והגשת כתב טענות, יוכל ו הנתבע ות לעתור לחיוב התובע בהוצאות מיוחדות בגין הטרחת שווא זו, ואין להסיק מדבריי אלה כי במקרה זה מסתמנת הטרחת שווא כלשהי.

מוארך המועד בטרם מחיקת התביעה מחוסר מעש ב-30 יום מהיום.
ככל שלא תיעשה פעילות בתיק (ע"י מי מטעם הצדדים) בתוך המועד המוארך, תיחשב התביעה כמחוקה מחוסר מעש ללא צורך בהחלטה שיפוטית נוספת, והמזכירות תסגור את התיק. למעקב ויישום ע"י המזכירות.
כל הפגרות באות במניין הימים.

המזכירות מתבקשת לשלוח החלטתי זו לב"כ כל הצדדים (לרבות מגיש הבקשה הנ"ל מיום 6.5.19) בפקס ידני ולוודא טלפונית קבלתה.

ניתנה היום, י"ח אלול תשע"ט, 18 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף ויצמן
נתבע: פניציה תעשיות זכוכית שטוחה בע"מ
שופט :
עורכי דין: