ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ציונה לוי נגד רשות מקרקעי ישראל :


בפני כבוד הרשם הבכיר נועם רף

מבקשים

1.ציונה לוי
2.ששון כהן
3. אפרים כהן
4. סברה בן בניסטי
5. מנשה כהן
6. אברהם כהן
7. צביה צ'פני 8. אושרית כהן

נגד

משיבה

רשות מקרקעי ישראל

החלטה

בפני בקשת המבקשים למתן צו גילוי ועיון בתיקים שקשורים לעניינם אצל המשיבה ואצל הועדה לתכנון ובניה שדות דן, הסוכנות והאגודה.

המשיבה הגישה כתב תביעה כנגד המבקשים שטרם הגישו כתב הגנה.

המבקשים טוענים שפנו למשיבה וביקשו לקבל לידיהם עיון במסמכים, אך המשיבה לא נענתה לבקשתם.

לטענת המבקשים למסמכים יש רלבנטיות להליך בשלב זה באופן שיסיע להם בהגשת כתב הגנה ולהביא לחקר האמת.

המשיבה מתנגדת לבקשה בטענה שהבקשה הוגשה טרם זמנה ובניגוד להוראות הדין.

המשיבה מוסיפה וטוענת כי אינה יכולה להשיב בשמה של הועדה לתכנון ובניה, הסוכנות והאגודה.

תקנה 120 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 קובעת:

בעל דין לא יהא רשאי לבקש מבית המשפט או מהרשם לתת צו למסירת שאלון או לגילוי מסמכים, אלא אם כן פנה לבעל דינו, תוך שלושים ימים מיום המצאת כתב ההגנה האחרון או כתב התשובה, לפי המאוחר יותר, בבקשה בכתב להשיב בתצהיר על השאלון או לגלות בתצהיר את המסמכים ובעל הדין לא נענה לבקשה תוך שלושים ימים מהיום שנמסר לו כתב הבקשה.
בית המשפט או הרשם לא יתן צו למסירת שאלון או לגילוי מסמכים או לעיון במסמכים, אלא אם כן היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון הוגן או כדי לחסוך הוצאות, ורשאי הוא לסרב לבקשת רשות למסור שאלון או לגלות מסמכים, אם הבקשה לא הוגשה תוך חמישה עשר ימים לאחר תום המועד לתשובת בעל הדין לפי תקנת משנה (א).
מתן צו לפי תקנה זו אינה עילה לעיכוב הדיון בבית המשפט.

השאלה שבפני שבמחלוקת הינה האם יש להיעתר לבקשת המבקשים למתן צו לגילוי ועיון במסמכים טרם הגשת כתב הגנה.

מטרת ההליך של גילוי מסמכים הינה לאפשר לצדדים לנהל את ההליך העיקרי בגילוי הדדי. ההלכה הפסוקה קובעת כי הגשת בקשה לגילוי ועיון מסמכים תתאפשר לאחר שמוצו הליכי גילוי מסמכים ושאלונים עפ"י הדין (ראו לדוג' בג"ץ 844/06 אוניברסיטת חיפה נ' פרופ' אברהם עוז, סב(4) 167 (2008)(. כפי שנטען בתגובת המשיבה ובהתאם להוראות תקנה 120 לתקנות סד"א, המועד להגשת בקשה מהסוג דנא הינו לאחר הגשת כתב ההגנה האחרון בתיק.

יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם יש לחרוג מהכלל ולאפשר גילוי ועיון במסמכים טרם הגשת כתב הגנה.

בסע"ש (אזורי ב"ש) 18425-11-13 אבו בניאן עבדאללה - מודיעין אזרחי בע"מ (פורסם בנבו, 09.01.2014) נקבע:

"אוסיף ואציין כי אין בידי לקבל את טענת הנתבעת לפיה הבקשה הוגשה בטרם עת היות וטרם הוגש כתב הגנה. בקשת התובע למתן צו לגילוי המסמכים כבר בשלב זה, יש בה כדי לייעל את ההליך וזאת במיוחד לנוכח טענתו לפיה יש בדעתו לתקן את כתב התביעה."

בבש"א (שלום חיפה) 14359/04 פדידה דודו נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (פורסם בנבו, 28.07.2004) נפסק:

"למותר לציין, שהפסיקה התירה בתביעות מסוג מסויים למשל בתביעה בסד"מ גילוי מסמכים עוד בטרם הוגשה בקשת הרשות להתגונן. שק"ד בית המשפט במתן צו לגילוי מסמכים נקבע בסעיף 120 (ב) לתקסד"א ונקבע בו כי צו לגילוי מסמכים או לעיון במסמכים ינתן אם היה סבור בית המשפט שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון הוגן או כדי לחסוך בהוצאות, ראה גם תקנה 524 ו – 526 לתקסד"א וכן סעיף 75 לחוק בתי המשפט. לגישתי, המהות העומדת ביסוד תקנה 120 (ב) כאמור לעיל, גוברת לעיתים על מחסום דיוני כזה או אחר ובלבד שיהיה בכך כדי לתרום לחקר האמת ו/או דיון הוגן. שהרי: "נקודות המוצא העיקרונית לעניין גילוי מסמכים והעיון בהם במשפט היא גילוי מרבי, שכן המשפט עומד על האמת וביסוד ההליך השיפוטי עומדת חשיפת האמת. גילוי האמת משרת את אינטרס הצדדים בהבטיחו עשיית משפט והוא משרת את אינטרס הציבור בהבטיחו את תקינות פעילותה של המערכת החברתית כולה". (גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהודרה שביעית עמ' 162).ב"

ברע"א 425/11 מעבדות ד"ר מלומד בע"מ נ' גלית סובל (פורסם בנבו, 31.03.2011) נקבע:

"אכן, ייתכנו מקרים בהם יתבצע גילוי המסמכים טרם שהוגש כתב הגנה. כך למשל, בתביעה המוגשת בסדר דין מקוצר, עשוי בית המשפט לאפשר הליך של גילוי לפני הגשתה של בקשת רשות להתגונן וזאת על מנת לאפשר לנתבע להגיש את הבקשה (ראו, רע"א 3545/90 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' אפ.אר למימון והשקעות בע"מ (לא פורסם, 8.11.1990); ע"א 3611/09 אלישיוב נ' בנק הפועלים בע"מ (טרם פורסם, 5.1.2011)). כמו כן, הכירה הפסיקה בקיומו של הליך גילוי, אם כי מצומצם, במסגרת הליך של בקשה לאישור תובענה ייצוגית (ראו למשל, רע"א 10052/02 יפעת נ' דלק מוטורס, פ"ד נז(4) 513 (2003); השוו לעניין הליכי גילוי בבקשה לאישור תביעה נגזרת, ע"א 9491/04 שטרית נ' אריסון השקעות בע"מ, פיסקאות 11-10 (לא פורסם, 23.8.2006)). כן מוכן אני להניח כי ייתכנו אף מקרים חריגים בהם יתקיים הליך של גילוי מסמכים בגדר בירור בקשה לסעד זמני (אפשרות זו מוכרת בדין האנגלי ביחס לסעדים זמניים מסוימים, ראו Paul Matthews and Hodge M. Malek ,Disclosure, 29-36 (3rd edition, 2007)). ואולם, כאמור, מקרים אלה הם חריגים לכלל הנוהג, לפיו מקומו של הליך הגילוי והעיון במסמכים הינו לאחר שבעלי הדין השלימו את הגשתם של כתבי הטענות. מכל מקום, בענייננו לא היה מקום לדון בשאלת גילוי המסמכים לאחר שבפני בית המשפט המחוזי לא עמדה עוד הבקשה למתן סעדים זמניים."

דהיינו, ישנם מקרים חריגים בהם ייעתר בית המשפט לבקשה לגילוי ועיון במסמכים טרם הגשת כתב הגנה. מקרים בהם מהות ההליך ומטרתו גוברים על המחסום הדיוני ויש בהם כדי לייעל את ההליך, לאפשר דיון הוגן ולחסוך בהוצאות.

בעניינו אנו , אין מחלוקת שהמבקשים פנו למשיבה בבקשה לעיון בתיק טרם הגשת הבקשה.

המבקשים הינם יורשיה של המנוחה, לאה כהן ז"ל, במשק במושב אחיעזר.

לצורך הגשת כתב ההגנה מבקשים המבקשים לעיין בתיק המשק אצל המשיבה ואצל מספר גופים אחרים.

לאור המפורט לעיל, סבורני כי מתן רשות לעיין בתיק המשק טרם הגשת כתב הגנה יש בו כדי לייעל את ההליך, לאפשר דיון הוגן ואף לחסוך בהוצאות עתידיות.

ובמה דברים אמורים, בהתחשב בזאת שהמבקשים יורשיה של המנוחה, ספק אם בידיהם מידע בנוגע למצב התכנוני של המשק, כאשר ניתן לקבל מידע זה מעיון בתיק המשק אצל המשיבה. היעתרות לבקשה לא תכביד יתר על המידה על המשיבה.

לפיכך, באיזון התועלת שבמתן צו לגילוי ועיון בתיק המשק אצל המשיבה בשלב זה לעומת מצב של דחיית הבקשה והגשת כתב הגנה חסר שלאחריו יכול וסביר שתוגש בקשה לתיקונו, בעקבות עיון בתיק המשק בשלב מאוחר יותר של ההליך, גוברת זכותם של המבקשים למתן הצו כבר בשלב זה של ההליך.

לסיכומם של דברים, בקשת המבקשים למתן צו גילוי ועיון בתיק המשק אצל המשיבה מתקבלת בזאת.

המשיבה תגלה ותאפשר עיון בתיק בפרק זמן של 30 ימים מהיום (בהתחשב בתקופת החגים ופגרת סוכות).

המבקשים יגישו כתב הגנה תוך 60 ימים מ היום.

למען הסר ספק, ימי פגרת סוכות יבואו במניין הימים.

הבקשה למתן צו כנגד הועדה לתכנון ובניה שדות דן, הסוכנות והאגודה נידחת בזאת.

מקובלת עלי טענת המשיבה שהיא אינה הכתובת למשלוח דרישה לגילוי ועיון בתיקים אצל גופים אלו.

המבקשים ימצו את בקשתם זו באמצעות פנייה ישירה לאותם הגופים ואך ככל שפניה זו לא תענה בחיוב, יוכלו המבקשים לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה כלפיהם.

נוכח הוראות הדין אל מול החריג לכלל, איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ח אלול תשע"ט, 18 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ציונה לוי
נתבע: רשות מקרקעי ישראל
שופט :
עורכי דין: