ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין השרון מוסך רכב מגן בע"מ נגד אלכסנדר וסולי :

לפני כבוד ה שופטת מרים קסלסי

התובעת

השרון מוסך רכב מגן בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד י.ריבלס ואח'

נגד

הנתבעים

  1. אלכסנדר וסולי
  2. מתן עזריה
  3. וסולי אלכסנדר ושות'

ע"י ב"כ עוה"ד בן אסבן ואח'

החלטה

בבקשה להתיר משלוח הודעה לצד שלישי

רקע
התביעה שבפניי עוסקת בעבודה שביצעו מי מהנתבעים במוסך התובעת - ציפוי איפקוסי של רצפת המוסך. לטענת התובעת העבודה בוצעה באופן לקוי ורשלני, כאשר בסמוך לאחר סיומה התגלו קילופים, סדקים, קרחות, התנפחויות, ציפוי דק מהדרוש וכיו"ב.

לכתב התביעה צורפה חוות דעת מטעם התובעת. הנתבעים ביקשו ארכה להגשת כתב הגנה, עד אשר יתאפשר למומחה מטעמם לבדוק את המוסך, לאחר שנענתה בקשתם, הוגש כתב הגנה ביום 8.9.17. חוות דעת נגדית הוכנה (לא הוצגה לבית המשפט, אך נשלחה למומחה מטעם בית המשפט).

הטענות העיקריות של הנתבעים בכתב ההגנה הן שהעבודה בוצעה כראוי, שנציג חב' טמבור בשם עדי ליווה את הנתבעים בכל שלבי עבודתם במוסך ואישר כי העבודה בוצעה באופן מקצועי ויסודי (ס' 66 לכתב ההגנה). עוד נטען כי בהיות הצעת המחיר של הנתבעים זולה באופן משמעותי מכל הצעה אחרת שקיבלה התובעת, בהתחשב בתשתיות הלקויות של המוסך שנבנה לפני עשרות שנים, העבודה עומדת בהגדרות של חוזה הביצוע, הנתבעים לא נתנו ולא התחייבו לתת כתב אחריות, והתובעת הייתה מודעת לכך והסכימה. (ס' 31-32).

מומחה מטעם בית משפט
בית המשפט מינה את המהנדס משה מלכה כמומחה מטעמו וזה נתן חוות דעתו ביום 27.12.18. על פי חוות הדעת העבודה לא בוצעה כנדרש. הציפוי מתקלף בקלות, עובי שכבות הציפוי איפקוסי נע בין 300 מיקרון ועד 1,000 מיקרון במקום כ-3,500 מיקרון כפי שנדרש ע"פ הזמנת העבודה. וכי "כפי הנראה לא בוצעה הכנת השטח כנדרש בטרם ביצוע שכבת האפקוסי: חספוס כנדרש, המתנה לייבוש, ניקיון שמנים ומזהמים". המומחה העיר כי כשם שהוא נעזר ביועץ טמבור לצורך קבלת מפרט מקצועי לביצוע העבודה "טוב היה עושה הקבלן המבצע לו הזמין יועץ הספק טרם מתן הצעתו". בהתייחס למשפט זה נשאל המומחה בשאלות הבהרה מטעם הנתבעים האם יועץ חיצוני היה אמור להשפיע על ביצוע העבודה בצורה כלשהי או אמור למנוע הליקויים המפורטים בחוות הדעת. התשובה לכך היתה : "לא בהכרח, היועץ אינו יכול להשפיע על מקצועיות הפועלים. יחד עם זאת יועץ יכול להשפיע להערכתי, במידה והיה מגיע יועץ חיצוני, בוחן השטח והיה מגיש מפרט מסודר לביצוע כולל אופן הכנת המשטח ובמידה והעבודה היתה מתבצעת באופן מקצועי ייתכן והליקוי היה נמנע".
עלות התיקון הוערכה על ידו בסך של כ-56,000 ₪ בתוספת מע"מ.

הבקשה שלפניי
בפניי בקשת הנתבעים להתיר משלוח הודעת צד שלישי לחב' טמבור, מהטעם כי נציג מטעמה בשם עדי ליווה את עבודות הציפוי שביצעו הנתבעים ברצפת מוסך התובעת, באמצעות חומרים שרכשו מחב' טמבור, ולכן ככל שעבודתם היתה רשלנית ופגומה, כפי שקבע מומחה בית המשפט, וככל שיחויבו לשאת בנזקי התובעת, כי אז על חב' טמבור לשפות אותה.

הנתבעת מתנגדת בתוקף לבקשה, בשל המועד הרב שחלף מאז החלו ההליכים, בשל ההליך שהתקדם לשלב הגשת ראיות ונוכח מועד ההוכחות שנקבע ליום 8.12.19. התובעת הגישה ראיותיה בדרך של תצהיר ב-1.5.19, הנתבעים ביקשו פעמיים הארכת מועד ונענו, תצהיריהם אמורים להיות מוגשים ב-30.9.19.

עוד הזכירה התובעת כי ביום 17.2.19 בדיון הק"מ השני שהתקיים לאחר קבלת חוות הדעת המהנדס מלכה, הבקשה לשלוח הודעת צד ג' הועלתה בדיון ונדחתה, לפיכך טוענת התובעת הגשת בקשה זו בפעם השניה נעשתה תוך התעלמות מהחלטת בית המשפט ובחוסר תום לב.

לגופה של הבקשה והרצון של הנתבעים להסב האחריות על חב' טמבור, מציינת התובעת כי חוות דעת מומחה בית המשפט לא העלתה עניין ממשי חדש שהנתבעים לא ידעו עליו קודם לכן, דהיינו, שהם התייעצו כטענתם עם נציג טמבור לפני העבודה ובמהלכה, ולכן היו יכולים כבר במועד הגשת כתב ההגנה להגיש נגדה הודעת צד ג', אם סברו שיש להם עילה.

לטענת התובעת מדובר בסחבת וסרבול של הדיון, תוך גרימת נזקים מתמשכים לתובעת, ומנגד, לנתבעים נשמרת זכות התביעה כלפי גורם שלישי, גם לאחר מתן פסק הדין.

הנתבעים השיבו כי הצורך עלה לאחר תשובות המומחה לשאלות הבהרה מהן הם מסיקים כי קיימת לטמבור אחריות משמעותית אם לא בלעדית עקב ייעוץ לקוי וכושל, וכי תקנה 136 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 מאפשרת לבעל הדין לתקן את כתבי טענותיו, תוך 15 ימים מיום שהומצאה לו חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט, אף ללא נטילת רשות בית המשפט.

דיון והכרעה
לאחר ששקלתי טענות הצדדים וערכתי איזון בין הצורך לנהל הליך יעיל וצודק לבין הרצון של הנתבעת לממש את כל עילות התביעה העומדות לרשותה, הגעתי למסקנה כי יש לדחות הבקשה מהטעמים הבאים:
אמרתו של המומחה בחוות דעתו כי טוב היה עושה הקבלן לו היה מזמין יועץ הספק לפני מתן חוות דעתו הינה שולית, מחוץ לגדר הסמכתו במינוי הנוכחי (לשום את הנזקים), ואף בתשובותיו לשאלות הבהרה הנוגעות להערה זו אין כדי לשנות או לחדש לנתבעים דבר.
הנתבעים היו ערים לאפשרות לתבוע שיפוי מטמבור, ככל שייקבע כי עבודתם היתה רשלנית וכי היא נסמכה על ייעוץ שקיבלו. ראיה לכך ניתן למצוא בסעיף 66 לכתב ההגנה, שם נרשם כי הנתבע עותר למתן ארכה להגשת הודעת צד שלישי נגד טמבור ו/או היועץ , אולם בקשה כזו נטענה בעל פה במועד קדם המשפט, רק בחלוף כמעט שנתיים ממועד הגשת כתב ההגנה, שהוא המועד הקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי, להגשת הודעת צד שלישי (תקנה 220 ב').

האחריות לביצוע עבודה באיכות סבירה ובלא רשלנות היא של מבצע העבודה כלפי המזמין. ככל שצד שלישי התרשל בייעוץ שנתן והנתבעים הסתמכו עליו, הרי לכל היותר הוא מהווה מעוול במשותף עם הנתבעים , וככזה רשאים הנתבעים לתבעו, בין בהודעת צד שלישי (עם הגשת כתב הגנה או במועד מאוחר יותר ברשות ביהמ"ש) , ובין בתביעה נפרדת. כידוע עילת התביעה אינה מתיישנת כל עוד לא ניתן פסק דין המחייב את הנתבעים בנזקי התובעת.

הבקשה להארכת מועד להגשת הודעת צד שלישי נדחתה על ידי ביום 17.2.19, ולכן אין מקום לדון בבקשה נוספת.

גם לולא היה מדובר בבקשה חוזרת, לא היה מקום להיעתר לבקשה, משום שלא רק שהיא תסרבל את ההליך, תגרום לביטול מועד ההוכחות, ולמעשה תחזיר התביעה לשלב הראשון שלה (הגשת כתב הגנה על ידי צד שלישי, הליך גילוי ועיון במסמכים ביחס אליו), היענות לבקשה עלולה להביא לביטול מינויו של מומחה בית המשפט, או למינוי מומחה נוסף, שהרי לבעל הדין החדש – הצד השלישי הזכות להגיש חוות דעת נגדית מטעמו ומסמכים נוספים שברשותו ולהציגם בפני מומחה בית המשפט לפני הגשת חוות דעתו. השוו לרע"א 1941/19 אסותא נ' פלוני (25.6.19), שם ביטל בית המשפט העליון את מינוי המומחה הרפואי מטעם בית המשפט שקדם לצירופם של תובעים נוספים.

בנסיבות הנ"ל לא ניתן להגיש הודעת צד שלישי ללא בקשת רשות מבית המשפט. תקנה 136 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כך:
"בעל דין רשאי, תוך חמישה עשר ימים מהיום שהומצאה לו חוות דעתו של מומחה מטעם בית המשפט, לתקן, בלי נטילת רשות מבית המשפט, את כתב טענותיו לאור האמור בחוות הדעת; היה בעל הדין תובע, רשאי הוא לתקן את הסעד שביקש, בין להעלאה ובין להפחתה, בין להרחבה ובין לצמצום."

התקנה נועדה לאפשר תיקון כתבי טענות קיימים ולא הגשת כתבי טענות חדשים כמו הודעת צד שלישי או תביעה שכנגד. הנתבעים לא ביקשו לתקן את כתב הגנתם בהתאם לחוות דעת מומחה בית המשפט, והיות ש הזכות לשלוח הודעת צד שלישי נלווית לזכות להגיש כתב הגנה, בלא תיקון כתב הגנה לא ניתן להגיש הודעת צד שלישי ללא קבלת היתר מבית המשפט.
גם לו היה מבוקש לתקן כתב הגנה, הרי שהתיקון אמור להיות בהתאם לאמור בחוות הדעת ולא בניגוד לו (ראו עמדת כבוד השופט עמית בבר"ע (חי) 731/06 חישולי כרמל בע"מ נ' קריאף ( 5.12.2006)). בשום מקום בחוות הדעת של המומחה או בתשובותיו לא נרשם כי הנתבעים אינם אחראים לפגמים שנמצאו בעבודת הציפוי, ובכל מקרה כך טענו ממילא הנתבעים בכתב הגנתם.
ברע"א 10225/16 פלוני נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב ( 9.2.2017) נקבע כי "הזכות לתיקון כתב התביעה ללא צורך בבקשת רשות, איננה גוברת על מגבלות דיוניות אחרות".

השאיפה היא לניהול הליך משפטי באופן יעיל ותכליתי ולאור כך יש לפרש גם את תקנה 136 לתקנות סדר הדין האזרחי. אני ערה לאפשרות שיהא על הנתבעים לנהל שני הליכים נפרדים ותיתכן האפשרות שייקבעו ממצאים שונים ביחס לעבודת הנתבעים, אולם יש לאזן בין חשש זה לבין עיוות הדין שנגרם לתובעת, אם תיענה בקשת הנתבעים, לא רק בעקבות הסחבת שבניהול ההליך, אלא גם בשל מניעת האפשרות לתקן את רצפת המוסך ולשוות למוסך מראה משופר, כל עוד ישנה אפשרות שצד שלישי ידרוש בדיקת הרצפה על ידי מומחה מטעמו, ותידרש אולי בדיקה נוספת על ידי מומחה חדש מטעם בית המשפט.

לסיכום
נוכח כל האמור לעיל אני דוחה הבקשה להתיר לנתבעים להגיש הודעת צד שלישי.
אני מחייבת את הנתבעים בהוצאות התובעים בסך 2,000 ₪. הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.
ביחס להמשך בירור ההליך שלפניי, אני מורה כדלקמן:
לפנים משורת הדין ובטרם הוגשה בקשה בנדון , מאריכה לנתבעים פעם נוספת את המועד להגשת תצהירי עדות ראשית, עד ליום 5.11.19 (במקום 30.9.19) . מועד ההוכחות נותר בעינו – 8.12.19 שעה 10:30.
אציין כי איש מבעלי הדין לא הודיע על כוונתו לחקור את מומחה בית המשפט ולא הפקיד סך 2,000 ₪ בקופת בית משפט, כאמור בהחלטתי מיום 17.2.19 שניתנה במעמד הצדדים. גם כאן, לפנים משורת הדין ובטרם תוגש בקשה בנדון , מאריכה המועד להפקדה ולהודעה כאמור - עד ליום 27.10.19 (במקום 1.9.19).

ניתנה היום, י"ז אלול תשע"ט, 17 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: השרון מוסך רכב מגן בע"מ
נתבע: אלכסנדר וסולי
שופט :
עורכי דין: