ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הוט מובייל בע"מ נגד עומרי חג'ג' :

לפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

התובעת

הוט מובייל בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד דנה מליחי-חקמון ואח'

נגד

הנתבע

עומרי חג'ג'

החלטה

לפניי בקשה מטעם התובעת להחייאת התביעה לאחר מחיקתה מחוסר מעש וסגירת תיק ביהמ"ש (להלן: "בקשת ההחייאה").

ראשית ולמען הסדר הטוב אסקור בקצרה הקיים בתיק.

ביום 30.11.16 הוגש מטעם התובעת כתב תביעה "כספית" ע"ס 8,406.10 ₪ בסדר דין מהיר. בכתב התביעה נטען בין היתר כי הנתבע הפסיק לשלם לתובעת עבור שירותים שסיפקה לו בין השנים 2013-2015 ונותר חב לה את הסכום הנתבע.
הערת ביהמ"ש: כתב התביעה על נספחיו מונה למעלה מ-120 עמודים; אעפ"כ לא צורפו לו תצהיר אימות ורשימת גילויי מסמכים, בניגוד לנדרש בדין!
משך כ-5 חודשים לא נעשה דבר בתיק ביהמ"ש.
ביום 09.05.17 הוציאה המזכירות התראה לפני מחיקת התביעה מחוסר מעש.
ביום 11.06.17 הוגשה מטעם התובעת בקשה למתן פס"ד בהיעדר הגנה נגד הנתבע. לבקשה צורפו, בין היתר, אישור מסירה, תצהיר שליח מוסר ודו"ח חוקר המראים כי לכאורה בוצעה מסירת כתב התביעה לנתבע ביום 13.02.17 בהדבקה על דלת הדירה ברחוב גורדון 7/1, טבריה, בביקור שלישי במקום.
ביום 12.06.17 הורה כבוד הרשם יוחנן גבאי בהחלטתו לתובעת להציג תדפיס רשמי ועדכני ממשרד הפנים לגבי כתובת הנתבע.
משך שנתיים לא נעשה דבר בתיק ביהמ"ש.
ביום 12.06.19 הוציאה המזכירות התראה נוספת, שנייה במספר בתיק זה, לפני מחיקת התביעה מחוסר מעש.
ביום 16.06.19 הוגשה מטעם התובעת בקשה להארכת מועד ב-60 יום לפני מחיקת התביעה מחוסר מעש. בבקשה נטען, בין היתר, כי התובעת פועלת בעזרת חוקר לאיתור הנתבע ע"פ תדפיס שהופק ממשרד הפנים בהתאם להחלטת 12.06.17.
בהחלטתי מיום 17.06.19 הוריתי לתובעת לחדש בקשתה בצירוף תצהיר ואסמכתאות על הנטען בבקשה לגבי ניסיונות המצאת כתב התביעה שנעשו לנתבע, שנעדרו מהבקשה.
ביום 17.06.19 חידשה התובעת בקשתה בהתאם להוראותיי וצירפה, בין היתר, את מסמכי המסירה שצורפו לבקשה לפס"ד בהיעדר הגנה הנזכרת לעיל, תדפיס משרד הפנים מיום 20.03.19 בנוגע לכתובת הנתבע, וכן תצהיר מיום 17.06.19 מאת הגב' שני קייסי-כהן, מתמחה במשרד ב"כ התובעת.
בהחלטתי מיום 18.06.19 נעתרתי לבקשת התובעת, הארכתי את המועד לפני מחיקת התביעה מחוסר מעש ב-60 יום והבהרתי לתובעת כי בנסיבות התיק (כפי שתוארו לעיל) לא תינתן הארכה נוספת. כמו כן קבעתי כי ככל שלא יעשה דבר בתיק עד תום המועד המוארך, תימחק התביעה ללא צורך בהחלטה שיפוטית נוספת והתיק ייסגר ע"י המזכירות.
ביום 25.08.19, לאחר שלא נעשה דבר בתיק ובהתאם להוראות החלטתי האחרונה, נמחקה התביעה מחוסר מעש והתיק נסגר.
ביום 16.09.19 הוגשה מטעם התובעת בקשת ההחייאה בה נטען, בין היתר, כי כתב התביעה נמסר לאחותו של הנתבע המתגוררת עמו ביום 03.06.19 ואך בשל טעות מזכירותית לא הוגשה בקשה למתן פס"ד בהיעדר הגנה. לכתב הבקשה צורפו, בין היתר, אישור מסירה ותצהיר שליח רלוונטיים.

הכרעה

הבקשה נדחית.

מן האמור לעיל עולה תמונה של חוסר מעש חוזר ונשנה ומתמשך ומצטבר . בין היתר נהנתה התובעת מ"הפקר" מסוים בשל שגגה שבגינה לא הופעל נוהל מזכירותי של מחיקה מחוסר מעש במשך מס' שנים וכך לא נמחקה התביעה לפני זמן רב. גם לאחר שביקשה וקיבלה 60 ימים נוספים (בתוספת לכשנתיים וחצי שכבר חלפו בלא שנמסרו מסמכי התביעה לנתבע) לא ביצעה התובעת כל פעולה בתיק ובהתאם נמחקה התביעה לבסוף מחוסר מעש.

זאת ועוד, הבקשה הוגשה ללא תצהיר נלווה להוכחת עובדותיה הנטענות, בניגוד לדין, ובדומה להגשת כתב התביעה ובקשות נוספות בתיק זה. והטענה הסתמית ל"טעות מזכירות" אינה יכולה להתקבל כמספיקה וכרצינית בנסיבות.

בנסיבות אלה כאמור הבקשה נדחית והתובעת רשאית כמובן להגיש תביעה חדשה, בכפוף לכל דין.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשע"ט, 16 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הוט מובייל בע"מ
נתבע: עומרי חג'ג'
שופט :
עורכי דין: