ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע.א נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד ה שופטת רוני סלע

תובע
ע.א
ע"י ב"כ עוה"ד אדם אשכנזי ואח'

נגד

נתבעים
1. מדינת ישראל
ע"י ב"כ מפרקליטות מחוז דרום
2. מועצה אזורית לכיש
3. איילון חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד עוז ברקוביץ' ואח'

החלטה

נוכח הפערים העולים מחוות הדעת הרפואיות מטעם הצדדים, מורה על מינויו של ד"ר דרור עובדיה מבית החולים איכילוב, כמומחה מטעם בית משפט, בתחום האורתופדיה.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ע.א ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונות מיום 09.09.17 ומיום 28.09.17 ובמיוחד יקבע:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, הן בבית והן בעבודה עתידית, אם יש לו כאלו.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?
המומחה יתייחס לתקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.
המומחה יקבע האם קיים קשר סיבתי בין התאונות לבין מצב התובע לאחר התאונ ות, תוך התייחסות למצב קודם בתחום הרלוונטי שאינו קשור לתאונות, אם ישנו כזה.

בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם לרבות חוות דעת מומחים בתוך 30 יום מהיום. העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.
המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

שכ"ט המומחה יעמוד על הסך של 5,000 ₪ + מע"מ.
בשלב זה תישא הנתבעת 3 (שהיא אף מבטחת הנתבעת 2) בשכר טרחת המומחה, וזאת כמימון ביניים. ככל שהמומחה יקבע כי לא נותרה לתובע נכות בגין התאונות, יישקל חיוב התובע בהוצאות חווה"ד בסיום ההליך.
הנתבעת 3 תשלם למומחה את שכרו ישירות, בתוך 45 ימים מהיום. הנתבעת 3 תפנה למומחה מיוזמתה, לקבל חשבון לתשלום שכרו וכל המסמכים הדרושים לשם ביצוע התשלום, בתוך המועד האמור, תפרע את שכרו ותציג לבית המשפט אסמכתא על ביצוע התשלום עד לתום המועד הנ"ל.

חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 60 יום מהיום, ורק לאחר שיובטח תשלום שכר טרחתו של המומחה .

בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת. המומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

אם המומחה אינו זמין לבדיקה ולהגשת חוות הדעת במועד, או אם קיימת מניעה אחרת להגשת חוות הדעת, יודיע על כך מיד לבית המשפט.

ככל שקיימת התנגדות מטעם הצדדים למינוי המומחה, בכלל זה בשל קשריו עם מי מהצדדים, ימסרו הודעתם על כך תוך 10 ימים. העדר הודעה כאמור כמוה כהסכמה למינויו של המומחה.

תחשיב נזק מעודכן מטעם התובע יוגש עד 30 יום קודם למועד הדיון.
תחשיב נזק מעודכן מטעם הנתבעות יוגש עד 14 יום קודם למועד הדיון.

במידה ולא הוגשה חוות הדעת עד 60 יום טרם הדיון הקבוע בתיק, יודיעו ב"כ הצדדים מדוע טרם הוגשה חוות הדעת וכן יפרטו מהן הנסיבות שגרמו לעיכוב בהגשתה. על ב"כ הצדדים להקפיד ולהגיש הודעת העדכון במועד שנקבע.

המזכירות תמציא ההחלטה לב"כ הצדדים ולמומחה, ותקבע תז"פ ליום 15.11.19 לקבלת חוו"ד המומחה.

ניתנה היום, ט"ו אלול תשע"ט, 15 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע.א
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: