ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זאב שמילוביץ נגד מדינת ישראל :


לפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

המבקש/התובע

זאב שמילוביץ
ע"י ב"כ עוה"ד יניב כהן

נגד

המשיבות

  1. מדינת ישראל
  2. היועץ המשפטי לממשלה

החלטה

לפניי בקשה מטעם התובע לפטור מתשלום אגרת בימ"ש בתיק זה (להלן: "בקשת הפטור").

לאחר עיון בבקשה ובכתב התביעה אני מחליט כך:

הבקשה נדחית.

ככלל וע"פ תקנות האגרות, נדרש המבקש להוכיח עמידתו בשני תנאים מצטברים לשם קבלת הפטור: 1. מצב כלכלי (אין ביכולתו של המבקש לעמוד בתשלום האגרה); 2. עילת התביעה (ההליך מגלה עילה).

תקנה 14 לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז – 2007 (להלן – "התקנות") מסדירה את נושא הפטור מתשלומה של אגרה שעל תובע לשלמה עם הגשת תביעתו ואת הדין החל על בקשה לפטור מאגרה; הפסיקה הרחיבה ופירשה בין היתר כי על המבקש "לפרוש בפני בית המשפט תשתית עובדתית מלאה ועדכנית בדבר מצבו הכלכלי", ובכלל זה מסמכים לתמיכה בנטען בבקשה (רע"א 4014/10 מונדז נ' שבתאי בירן, רו"ח (פורסם בנבו, 21.9.10).

מבקשת הפטור נעדר פירוט המבקש בדבר מצבו המשפחתי, מגוריו, נכסים בבעלותו, רכוש בעל ערך אשר לו ולמתגוררים עמו ככל שישנם כאלה, ועוד. כך למשל בכתב התביעה מצוין כי ר ישיון הנהיגה של המבקש ( שחידושו מוגבל על רקע חוב של המבקש במרכז לגביית קנסות) דרוש לו ע"מ להתנייד על בסיס יומיומי, אך המבקש אינו מציין בבקשתו דבר לגבי בעלות על רכב ואינו מצרף אמסכתאות רלוונטיות לכך.

לצד הכנסותיו ונכסיו המבקש גם חייב לפרט את הוצאותיו, אך הוא אינו מציין דבר בהקשר זה, ואינו מצרף אסמכתות.

המבקש מציין רשימת מספרי תיקי הוצל"פ בהם הוא חייב ומצרף תדפיס מאתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, אך אינו מצהיר ואינו מפרט דבר באשר לפעילותו בתיקים אלה, האם הוא משלם דבר מה באיזה מתיקי ההוצל"פ, האם נקבעו לו צוו תשלומים, האם נערכו לו חקירות יכולת, וכו'. בנוסף, בכתב התביעה (סעיף 11) מציין המבקש כי בשנת 2013 נערכה לו חקירת יכולת בלשכת ההוצל"פ בת"א, אך חקירה זו ותוצאותיה אינן נזכר ות כלל בבקשת הפטור ולא מובאת כל אסמכתא לקיומן ואף לא מובהר מה נקבע בה .

בניגוד לנדרש ממנו, המבקש אינו מציין האם ובאיזה אופן, אם בכלל, ניסה לגייס את הכסף הדרוש לתשלום האגרה בקרב משפחתו וידידיו.

סעיף 18 של בקשת הפטור מונה רשי מת מסמכים שלכאורה צורפו לבקשה. השוואה בין המצוין שם למסמכים שצורפו אליה בפועל מעלה כי נעדרים מהבקשה המסמכים הבאים: תלושי שכר; הצהרת הון; צילום רישיון רכב; החלטת בימ"ש מהשנתיים האחרונות בדבר זכאות לפטור מאגרה; הכרזה מהשנתיים האחרונות בדבר היות המבקש חייב מוגבל באמצעים; הכרזה מהשנתיים האחרונות בדבר היות המבקש פושט רגל.

לאור האמור לעיל מצאתי שלא הוכח התנאי בדבר מצבו הכלכלי של המבקש ומשכך מתייתרת בחינת התנאי ההכרחי הנוסף בדבר עילת התביעה (בהיות שני תנאים מצטברים, כאמור לעיל).

בנסיבות אלה, כאמור, בקשת הפטור נדחית.

על המבקש לשלם האגרה כדין עד יום 10.10.19, שאם לא כן תימחק התביעה והתיק ייסגר.

תז"פ 11.10.19

המזכירות מתבקשת לשלוח ההחלטה לכל הצדדים.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשע"ט, 16 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זאב שמילוביץ
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: