ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קובי בולקה נגד כונס הנכסים הרשמי :


לפני כבוד השופטת מרב בן ארי

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

המבקש/ החייב:

קובי בולקה

נגד

המשיב:

  1. כונס הנכסים הרשמי
  2. עו"ד אופיר פדר (נאמן)

החלטה

1. בקשת החייב לביטול תכנית פירעון.

רקע

2. מדובר בתיק שהוגשו בו עשרות בקשות, ולהלן יובאו עיקרי הדברים.

3. צו כינוס לנכסי החייב ניתן ביום 27.3.12 והושת עליו צו חיוב בתשלומים בסך של 500 ₪.

4. ביום 11.10.12 התקיים דיון ראשון בתיק. נוכח מחדלי החייב, ובכללם, העובדה שנמצא כי אינו ממצה כושר השתכרות, העובדה שלא הגיש דוחו"ת, וחוב שהחייב צבר לקופה, החייב לא הוכרז כפושט רגל.

5. לאחר שהוסרו מחדלים, החייב הוכרז כפושט רגל, זאת ביום 4.8.13. כמו כן, צו התשלומים הועלה לסך של 900 ₪.

6. ביום 29.7.15 הנאמן הגיש בקשה לביטול ההליך. זאת, מאחר שהחייב צבר חוב (בסך של 25,400 ₪!), וכמו כן, לא הגיש דוחו"ת (דו"ח אחרון הוגש בחודש 6/13).

7. בהחלטה שניתנה ביום 29.8.15, נתן בית המשפט לחייב הזדמנות להישאר בהליך, כפוף להגשת דוחו"ת החל מחודש 1/15, תשלום סכום מסוים על חשבון החוב, והמצאת תיעוד רפואי מלא.

8. בשנת 2017 הוגשו בקשות רבות על ידי החייב, בעיקרן – למתן הפטר. במקביל, הוגשו בקשות רבות על ידי הנאמן עקב חוסר שיתוף פעולה של החייב בבירור זכויות בעיזבון (ראו למשל החלטה מיום 11.9.17).

9. במקביל, ביום 17.12.19, הגיש הנאמן תסקיר ותגובה, במסגרתם עתר לביטול ההליך נוכח מחדלי החייב. בין היתר, הנאמן ציין שהחייב אינו מגיש דוחו"ת (דוחו"ת אחרונים הוגשו לחודש 8/15), החייב לא המציא מסמכים רפואיים אודות מצבו הרפואי הנטען וכמו כן, לחייב חוב לקופה בסך של 49,000 ₪. על פי דיווח הנאמן, מאז תחילת ההליך החייב שילם 6 תשלומים בסך של 500 ₪ ועוד תשלום חד פעמי בסך של 2,500 ₪, כאשר הוגשה הבקשה לביטול ההליך בשנת 2015, וכדי להימנע מביטולו. הנאמן העלה השגות נוספות באשר להתנהלות החייב בהליך.

10. יצוין כי בין לבין, וגם לאחר מכן, התקיימו פגישות רבות עם החייב, גם מול הנאמן וגם במשרדי כנ"ר.

11. בדיון שהתקיים ביום 26.12.17 (כבוד השופט מ. תמיר). כל צד חזר על טענותיו. החייב טען למצב רפואי מורכב, אך לא היה בפיו הסבר, כיצד הוא יכול ללמוד משפטים, אך אינו יכול להגיש דוחו"ת. כנ"ר עמד על ביטול ההליך. בסופו של דבר, החייב הודיע שהוא מוכן להציע הצעה לתקן את המחדלים, לצורך קבלת הפטר. בית המשפט דחה לעיון ולמתן החלטה.

12. ביום 3.12.18, לאחר שהתקיימה פגישה נוספת, הודיעו הנאמן וכנ"ר כי הוסכם מול החייב שיקבל צו הפטר, כפוף לסעיף 69 לפקודה, כנגד תשלום סך של 50,000 ₪ בתוך חצי שנה.

הודעה זו הועברה לתגובת החייב, שהפנה למצבו הבריאותי הקשה, וציין, כי יוכל להתייחס להסכמה זו אם יימצא פתרון הכולל את חוב המזונות בתוך ההפטר, שאם לא כן, אין לחייב טעם במתן ההפטר.

13. ביום 5.3.18 התקיים דיון נוסף (בפני כבוד השופט מ. תמיר). מפאת חשיבות הדברים שהוחלפו באותו דיון, נפרט את עיקרם.

הנאמן ציין את ההסכמה, וכן את בקשת החייב לכלול את חוב המזונות, אך ציין כי לאור התנהלות החייב אין לקבל בקשה זו.

כנ"ר ציין שהחייב הודיע כי אם לא יינתן לו הפטר מחוב המזונות, הוא אינו מוכן לשלם את תכנית הפירעון. כנ"ר ציין שהוסבר לחייב שקיימת בעיה בנושא כושר השתכרות, בנושא התנהלותו הכושלת בהליך, וכי ההסכמה הושגה לפנים משורת הדין. אשר לחוב המזונות, כנ"ר ביקש מבית המשפט להבהיר לחייב, את דרך הפעולה ביחס לקבלת הפטר מחוב מזונות.

החייב טען שהוא לא הגיע עם "משנה סדורה" משום שסבר שהדיון יידחה עקב אי זימון נושים (בהערת אגב יצוין שכנ"ר זימן נושים ולכן לא היה צורך בדחיית הדיון). החייב חזר על עמדתו, לפיה כדי שיוכל לצאת לדרך חדשה, נדרש לכלול בהפטר את חוב המזונות.

בסופו של דבר, החייב הסכים לעמדת כנ"ר לפיה, תכנית הפירעון תעמוד כפי שהיא, כאשר הוא יוכל להגיש בקשה למתן הפטר מחוב המזונות:

"ב"כ הכנ"ר:
אני מסכימה, תשלם את ה-50,000ש"ח יקבל הפטר לא יעמוד לרועץ דבר, יגיש בקשה מתאימה הפטר מחוב מזונות יצרף את ביטוח לאומי ונדון בבקשה.

החייב:
אני מסכים איתה לגבי 50,000 ₪ הסכמנו לגבי הנושא הזה אך אני אומר ש-50,000 ₪ אמורים לרפא את כל התקופה. אני מסכים להצעת הכנ"ר קרי לשלם 50,000 ₪ תוך 6 חודשים מיום 5.11.18 כתנאי לקבלת הפטר מכל חוב בר תביעה בכפוף לסייג 69 לפקודת פשיטת הרגל כשאין בכך כדי למנוע הגשת בקשה להחרגה חובות שבדין קדימה לרבות חוב מזונות, תורך צירוף כל הצדדים הנכונים לבקשה. כמו כן אשקול הגשת בקשה לעיכוב הליכים באותו מעמד ובהתאם."

(פרוטוקול, עמ' 12 ש' 24 ואילך, הדגשה לא במקור)

14. מצבת החובות בעניינו של החייב, כעולה מהתסקיר שהוגש בחודש 12/17, היא בסך של 7.6 מיליון ₪ (כ- 6 מיליון ₪ לבנק איגוד). מצבת החובות כוללת חוב מזונות למוסד לביטוח לאומי בסך של כ- 330,000 ₪.

הבקשה הנוכחית:

15. יום אחד בלבד לאחר הדיון, הגיש החייב "בקשה דחופה לקיום דיון חוזר בהפטר". החייב טען שהגיע לדיון במצב בריאותי לא טוב, תשוש ומבולבל. החייב טען כי היה מבולבל ונבוך, ולא הרגיש בנוח לפרט את טענותיו. החייב טען כי יוכל לעשות מאמץ לשלם את תכנית הפירעון, אך ורק אם חוב המזונות ייכלל בהפטר, וחזר על טענותיו לפיהן, הפטר שלא יכלול את חוב המזונות, לא ישרת את תכלית ההליך. החייב ציין שחוב המזונות עומד על סך של 1.5 מיליון ₪, וציין את מצבו הרפואי. החייב טען שהפנה בדיון למספר רב של פסקי דין בהם כן ניתן לחייבים במצבו הפטר מחוב המזונות. החייב טען שהדיון נוהל באופן פסול, תוך הטעיה שלו, ומבלי שבית המשפט דן בסוגיות שביקש לברר. החייב הוסיף וציין כי אין לו מקורות לתשלום סך של 50,000 ₪, לבטח לא בפרק הזמן שנקבע, וכל עוד חוב המזונות אינו נכלל בסכום הנ"ל (מבחינת ההפטר). החייב הוסיף וטען לניגוד אינטרסים של הנאמן, בהיותו נושה של החייב במספר תיקים.

הבקשה לא נתמכה בתצהיר.

16. הנאמן וכנ"ר התנגדו לבקשה. בתגובות מטעמם צוין, שהחייב לא טען דבר באשר לכך שהוא חולה בעת הדיון. עוד ציינו, כי נושא הכללת חוב המזונות הועלה על ידי החייב, נדון בדיון, והובהר לחייב, כי עליו לעמוד בתכנית, מצד אחד, ולהגיש בקשה להפטר מחוב המזונות, מצד שני. בתגובה נפרדת ונוספת, כנ"ר ציין שהחייב לא עמד בדרישות המינימליות של ההליך, והפנה לעשרות בקשות של הנאמן, ביחס לחוסר שיתוף פעולה של החייב. כנ"ר חזר על התהיות ביחס לכושר השתכרותו של החייב, ועל כך שתכנית הפירעון מגלמת סכום מופחת של צו התשלומים, ביחס למשך הזמן ש החייב בהליך.

17. בתגובתו, החייב שב וטען לכך שאין טעם במתן הפטר, ללא הפטר מחוב מזונות, הלין על התמשכות ההליך בעניינו, הרחיב ארוכות מדוע יש מקום להפטר מחוב המזונות והוסיף וטען כי יש מקום למתן הפטר מחוב המזונות גם מבחינה משפטית.

דיון והכרעה

18. החייב הגיש בקשה לביטול תכנית הפירעון, אך הקדיש חלק ניכר מטיעוניו לנושא ההפטר מחוב המזונות. למעשה, בקשת החייב לביטול תכנית הפירעון נובעת מכך שההפטר אינו כולל את חוב המזונות. באופן שבו החייב עירב מין במה שאינו מינו, קיים קושי לדון בבקשה כפי שהוגשה.

19. למרות האמור, ננסה להפריד בין מספר דברים:

א. פרוטוקול הדיון מעלה באופן מפורש את העובדה, שתכנית הפירעון הובנה היטב על ידי החייב, לרבות העובדה שאין הפטר מחוב המזונות, אף שלחייב יש אפשרות להגיש בקשה מתאימה להפטר.

ב. אם החייב סבור שיש מקום למתן הפטר מחוב מזונות, הרי, ללא כל קשר לתכנית הפירעון, יואיל להגיש בקשה מסודרת ומעודכנת, שתועבר לתגובה.

ג. אם החייב מלין על תכנית הפירעון עצמה, הרי בהינתן כלל התגובות, אין לבית המשפט התנגדות, שתכנית זו תיבחן. ברור, שבמצב דברים זה, ולנוכח התנהלות החייב כפי שפירטתי לעיל, ההליך יימשך, תוך שהחייב יידרש לעמוד בחובת הגשת דוחו"ת ומסמכים, ואז תגובש תכנית פירעון, שיכול שתהיה גבוהה או נמוכה יותר, או זהה לתכנית הנוכחית.

מה שברור הוא, שגם במצב זה, כל תכנית פירעון שתיקבע, לא תכלול הפטר מחוב המזונות, ועדיין, החייב יידרש להגיש בקשה נפרדת למתן הפטר מחוב המזונות.

זאת ועוד, במקרה של ביטול תכנית הפירעון, ואם החייב לא יעמוד בחובות ההליך, יכול שההליך יבוטל, על המשתמע מכך, ואזכיר, שכבר עמדה על הפרק בקשה לביטול ההליך, כאשר תכנית הפירעון שהתגבשה הובילה לכך שאותה בקשה לא נדונה (זאת לאחר שהיו מספר בקשות כאלו במשך חיי ההליך, דבר המעיד על התנהלות החייב).

אציין, כי במשך זמן ניכר החייב לא עמד בחובות ההליך, וזמן ניכר נוסף ביקש החייב עצמו, לנסות להגיע להסדר מול כנ"ר והנאמן. לכן, אין כל מקום לתלונות החייב באשר להתמשכות ההליך.

20. לכן, לאחר שהובהרו הדברים, מורה לחייב לפעול כך:

א. לגבי חוב המזונות:

אם החייב עותר לפטור מחוב מזונות, יגיש בקשה נפרדת בנושא זה, עד לא יאוחר מיום 10.10.19, והבקשה תועבר לתגובות. על החייב לכלול כמשיבים בבקשה את הנושים בחוב המזונות.

ב. לגבי תכנית הפירעון:

נוכח הבקשה התלויה ועומדת לביטול תכנית הפירעון, אני מורה לחייב להגיש דוחו"ת דו חודשיים מהיום ואילך. דו"ח ראשון, לחודשים אוגוסט – ספטמבר 2019, יוגש עד ליום 10.10.19.

המנהל המיוחד יבדוק את הדו"ח הראשון, ויגיש בקשה לצו חיוב בתשלומים, עד ליום 31.10. 19, וזו תועבר לתגובת החייב. אותו צו יעמוד בתוקף עד למתן הכרעה בבקשה לביטול תכנית הפירעון.

בחלוף 6 חודשים של התנהלות, לאחר בחינה של דוחו"ת עדכניים וקבלת תסקיר שיפרט את כלל ההתנהלות בהליך, בית המשפט ידון בבקשה לשינוי תכנית הפירעון.

ככל שהחייב אינו עומד על הבקשה לביטול תכנית פירעון, יודיע עד ליום 7.10.19 , והוראות אלו יבוטלו.

מובהר לחייב, עם זאת, שבכל מקרה, הדיון בנושא תכנית הפירעון לא יקבע דבר בנושא חוב המזונות, ובהקשר לכך ככל שהוא עומד על בקשת הפטר, עליו להגיש בקשה כאמור בסעיף (א) לעיל.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשע"ט, 16 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קובי בולקה
נתבע: כונס הנכסים הרשמי
שופט :
עורכי דין: