ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע.י.ר. קרן נגד אמירה גולדשמידט :

בפני כבוד ה שופטת מרב בן-ארי

מערערת:

ע.י.ר. קרן- השפע נדל"ן בע"מ

נגד

משיבה:
אמירה גולדשמידט

החלטה

  1. לפני בקשה לפטור את המערערת מהפקדת עירבון. זאת, במסגרת ערעור אשר הוגש על ידה על פסק דין משלים של המפקחת על רישום מקרקעין (פתח תקווה) בתיק 314/16 מיום 7.5.19 (להלן: "פסק הדין").
  2. אציין כי בתיק זה המערערת עתרה לעכב את ביצוע פסק הדין. בהחלטה מיום 21.7.19 בית המשפט הורה על עיכוב ביצוע כפוף להפקדת התחייבות עצמית והפקדת עירבון בסך של 30,000 ₪ להבטחת נזקים שעלולים להיגרם למשיבה כתוצאה מעיכוב ביצוע פסק הדין.
  3. ביום 29.7.19 בית המשפט הורה על הפקדת עירבון בסך של 20,000 ₪ וביום 1.8.19 הובהר למערערת בעקבות בקשה שהגישה, שההחלטה מיום 21.7.19 עניינה עירבון להבטחת הוצאות המשיבה והנזקים שייגרמו, אם יגרמו כתוצאה מעיכוב ביצוע וההחלטה מיום 27.9.19 עניינה עירבון להבטחת הוצאות המשיבה בהליך הערעור. הובהר למערערת שלא מדובר ב סכומים חופפים.
  4. למרות האמור, המערערת הגישה בקשה לפטור מהפקדת עירבון מן הטעם שהיא הפקידה ערבון בסך של 30,000 ₪ והתחייבות עצמית כך שאין לחייבה בהפקדת סכום נוסף. לטענתה בנסיבות העניין אין כל הצדקה להפקדת סכום נוסף מעבר לסכום שהופקד על ידה.
  5. המשיבה התנגדה לבקשה.

6. יוער שבהחלטה מיום 8.9.19 המערערת הופנתה בשנית לכך שהעירבון נועד להבטחת הוצאות ההליך ולכך שאין רלבנטיות להפקדת העירבון עבור עיכוב ביצוע.

דיון והכרעה:
7. במסגרת תקנה 427 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984, נקבע כי על בעל דין, המבקש כי בית המשפט ידון בערעורו, להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הצד שכנגד.

8. משכך, "דרך המלך" אותה קבע המחוקק הינה זו אשר במסגרתה מהווה הפקדה כאמור תנאי לניהולו של ההליך.

9. הפקדת העירבון נועדה להגן על בעל הדין שכנגד, כדי שלא יוותר בסופו של יום ללא יכולת להיפרע בגין הוצאותיו. מאידך, ובהינתן היות הגישה לערכאות זכות מעין חוקתית, יש צורך להבטיח כי עוניו של בעל דין לא יהווה טעם יחיד לסגירת דלתות בית המשפט בפניו.

10. בהינתן האמור לעיל, נדרש בית המשפט מעת לעת לאזן בין אינטרסים נוגדים.

11. במסגרת בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר, פ"ד מד (2) 383 (1990), קבע כבוד בית המשפט העליון כי פטור מהפקדת ערבון יינתן רק אם מתקיימים שני תנאים מצטברים גם יחד, כמפורט להלן, שאם לא כן תידחה הבקשה:

  1. מצב כלכלי קשה של המערער אשר אינו מאפשר הפקדת העירבון.
  2. סיכוי של ממש לזכות בהליך

(לעניין זה ראה גם בש"א 1528/06 ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי (17.10.2007)).

12. נקודת המוצא הינה כי על מבקש הפטור מהפקדת ערבון להניח בפני בית המשפט תשתית עובדתית ראייתית, אשר יש בה כדי הצגת תמונה עובדתית מלאה, כמו גם זו אשר מכוחה אין אלא להסיק כטענת המבקש, כי אין הממון מצוי בידיו. (בעניין זה רע"א 5885/07 ערטול נ' חממה מאיר סחר (1996) בע"מ (24.9.2007)).

13. תשתית זו כולל הכנסות ורכוש של המבקש עצמו ושל בני משפחתו. עוד על המבקש להראות, כי פעל בשקידה סבירה לצורך גיוס כספי העירבון מקרובי משפחתו וכי ניסיונותיו אלו לא העלו פרי.

14. בענייננו, המערערת לא הניח ה תשתית עובדתית כלשהי המצדיקה מתן פטור מהפקדת ערבון, ובתוך כך לא טענה ולא פירטה דבר ביחס למצבה הכלכלי, לא פירט ה מהם הכנסותיה, הוצאותיה, לא צירפה אסמכתאות ולא פירטה אילו מאמצים ערכה לגיוס סכום העירבון הנדרש מקרוביה או ממוסדות פיננסיים. כל שטענה הוא שהיא הפקידה עירבון בבקשה לעיכוב ביצוע אולם כאמור, אין כל קשר בין הדברים.

אשר על כן, אין מקום לפטור המערערת מהפקדת עירבון.

15. נוכח האמור לעיל, מתייתר הצורך לדיון בסיכויי הערעור.

16. לשם שלמות התמונה, אציין באשר לסיכויי הערעור כי סיכויים אלו נבחנים לעת הזו על ידי בהיבט לכאורי בלבד, ואין בהם כדי קביעת מסמרות. נהיר כי ההכרעה בערעור היא לעולם לשיקול דעתו של המותב אשר יישמע את הערעור לגופו.

17. בזהירות המתבקשת אציין כי על פניו ומבלי לקבוע מסמרות, נראה כי פסק הדין מנומק ומפורט ולא מצאתי הצדקה בנימוקי הערעור כדי להתעלם מהתנאי הנוגע למצב הכלכלי אשר כאמור אף לא נטען או הוכח לפני . לזאת יש להוסיף כי הליך זה הוא הליך ערעורי, שההוצאות בו עשויות להיות גבוהות יותר.

18. משנתתי דעתי לכל אלו אני מורה כי הבקשה לפטור מהפקדת ערבון נדחית וסכום העירבון נותר על כנו. המערערת תגיש הודעה מלווה באסמכתא בגין הפקדת העירבון עד ליום 28.10.19 שאם לא כן יירשם ההליך לדחייה.

19. משימה למתן החלטה ליום 29.10.19.

ניתנה בסמכותי כרשמת.

ניתנה היום, ט"ו אלול תשע"ט, 15 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע.י.ר. קרן
נתבע: אמירה גולדשמידט
שופט :
עורכי דין: