ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תימור חסן נגד אלבר ציי רכב בע"מ :

בפני כבוד ה שופט העמית יובל שדמי

התובעים:
1.תימור חסן
2.גמיל חסן

נגד

הנתבעת:
אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ

פסק דין

התובעים והנתבעת התקשרו בעסקה של "ליסינג תפעולי".

במסגרת העסקה חויבו התובעים לבטח את הרכב נשוא העסקה כאשר הפוליסה משועבדת לטובת הנתבעת, והפרמיה השנתית ששילמו התובעים בעבור הביטוח הייתה בסך 5,077 ₪.

התובעים השיבו את הרכב לנתבעת בתום 127 יום, ודרשו מהנתבעת לבטל את השעבוד על הפוליסה על מנת שיוכלו לבטל אותה ולהימנע מתשלום עבור הפוליסה מעבר לתקופת העסקה בין הצדדים.

הנתבעת סירבה להסיר את השעבוד על הפוליסה בשל דרישות כספיות שהיו לה ביחס לתובעים, ומשום כך נאלצו התובעים לשלם עבור הפוליסה לאורך תקופת השנה כולה.

התובעים מוסיפים, שהפרמיה עבור 238 יום ששילמו בגין התקופה שבה הרכב לא היה ברשותם, הינה על סך 3,312 ₪ , והם מבקשים שהנתבעת תשיב להם סכום זה.

הנתבעת טוענת שהתובעים החזירו את ה רכב באיחור ועל כן חויבו על ידי הנתבעת בגין החריגה.
הנתבעת מוסיפה שהתובעים הפרו את החוזה בין הצדדים בפרטים נוספים, ומשום כך דרשה מהתובעים לפצותה, ובהמשך נקטה כלפיהם בהליכי גבייה.

הליך הגביה הסתיים בפשרה שבה שילמו לה התובעים כאן, סכום כסף.

הנתבעת מוסיפה עוד, שהפוליסה שועבדה לטובתה עד תום העסקה, ורק לאחר שמסתיים החשבון בין הצדדים נמסר ללקוח "טופס הסרת שיעבוד מפוליסת הביטוח".

דין התביעה להתקבל.

תכלית השעבוד המוטל על הפוליסה הינה, כי במידה ומתקיים "אירוע ביטוחי" ברכב נשוא העסקה, כי אז תזכה הנתבעת בעלת הרכב לקבל פיצוי בגין האירוע, היא ולא התובעים כאן.
זאת התכלית המשתלבת בשעבוד הרכב עצמו לנתבעת.

מרגע שהוחזר הרכב לרשות ואחריות הנתבעת, אין עוד תכלית לשעבוד הפוליסה.

הנתבעת סירבה לשחרר את השעבוד, אך ורק על מנת ללחוץ על התובעים לשלם לה סכומים שהיו שנויים במחלוקת בין הצדדים ואין לה ם כל קשר לפוליסה המשועבדת.

סירוב הנתבעת ל"שחרר" את השעבוד, אילץ את התובעים להמשיך ולשלם עבור הפוליסה בלא כל זיקה לסכומים אותם דרשה הנתבעת מהתובעים.

להשקפתי ועל פי פרשנותי, אין החוזה בין הצדדים מקנה לנתבעת זכות להתעקש על השעבוד כל עוד חייבים לה לשיטתה התובעים סכומי כסף, אך אפילו תאמר ש על פי החוזה קיימת זכות שכזו לנתבעת, דרישת התובעת לקיום הזכות אינה מתיישבת עם חובת הצדדים לעמוד על קיומה של הזכות בתום לב.

בנסיבות העניין יש לחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות לדוגמא.

אשר על כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים בתוך 30 יום סך של 3,312 ₪ בתוספת הוצאות בסך 3,000 ₪.

המזכירות תעביר העתק מפסק דין זה לידי הצדדים, אשר רשאים לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי בנצרת בתוך 15 יום ממועד המצאת פסק הדין לידיהם.

ניתן היום, ט"ז אלול תשע"ט, 16 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: תימור חסן
נתבע: אלבר ציי רכב בע"מ
שופט :
עורכי דין: