ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הכשרה חברה לביטוח בע"מ נגד אסי תמיר :

התובעת:
הכשרה חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אופיר עטיה

נ ג ד

הנתבעים:
1.אסי תמיר
2.מנורה חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד איתמר אילין

החלטה

דיון יתקיים ביום 03.02.20 בשעה 12:30.
על הצדדים להיערך לשמיעת הראיות מיד עם תחילת הדיון ולהסדיר תשלום האגרה מראש.

בקשות מקדמיות יש לעורר אך עובר לדיון ובהתאם לתקנות.

במטרה לייעל את ההליך, ממליץ בית המשפט כי הצדדים ישקלו הסכמה להכרעת בית המשפט על דרך הפשרה לפי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט (נוסח חדש) התשמ"ד-1984.

ככל שלא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני המצדיק להורות אחרת, יפעלו הם כדלקמן:
על בעלי הדין עצמם להתייצב בדיון שנקבע.
אם בעל הדין הוא מבטח, רשאי להתייצב בא כוחו לבדו ובלבד שבידיו סמכות לגבש הסכמות או אפשרות מעשית ליצור קשר מידי עם נציג המבטח לשם כך.

נוכח הוראות 214ט(א1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 לא תוגשנה עדויות העדים בתצהירים ולמועד האמור יגיעו הצדדים בלווית עדויותיהם ועדיהם (למעט מומחים) שישמעו בע"פ ובהקשר זה ולתועלת העניין מורה אני:
תמונות שמבוקשת הצגתן יש לוודא כי יסרקו בצבע לתיק עובר ליום הדיון או יוגשו במהלכו כשהן מודפסות.
כל מסמך אחר שמבוקשת הגשתו, לרבות הודעה על תאונה, הודאת בעל דין או תיק חקירה משטרתי יומצא לתיק ולצד שכנגד תוך 30 ימים מהיום, לכל המאוחר, שאם לא כן – הרי שככלל לא תותר הגשתו.
מחובת ב"כ הצדדים לברר מראש, לרבות עם העדים, אם מסמכים ישנם.
הצדדים יוודאו כי תוצג בדיון תמונה של המקום בו ארעה התאונה.

ככל שיש ברצונו של בעל דין לחקור מומחה נגדי, שחוות דעתו הוגשה במצורף לכתבי הטענות כאמור בהוראת תקנה 214ג לתקנות הנ"ל, או שיש ברצונו להעיד מטעמו מעבר לעד אחר, יודיע כן, בתוך 30 ימים מהיום.

בעלי הדין מתבקשים לזמן עדיהם, לרבות מומחים, אם נתבקשה חקירתם, באמצעות מזכירות בית המשפט ולוודא קבלת ההזמנות ע"י העדים. אם מסתמן קושי בהמצאה, על בעלי הדין לבצע מסירה אישית זמן סביר עובר למועד הדיון.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשע"ט, 16 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
נתבע: אסי תמיר
שופט :
עורכי דין: