ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הונידה דאהר נגד חמד טאפש ברזל וחומרי בניין בע,מ :

לפני כבוד ה שופטת אלואז זערורה-עבדאלחלים

תובעת

הונידה דאהר

נגד

נתבעת
חמד טאפש ברזל וחומרי בניין בע,מ

החלטה

אני ממנה בזאת את המהנדס יוסי לזר מחיפה כמומחה מטעם בית המשפט.
המומחה מטעם בית המשפט יבדוק את הדירה מושא התובענה ויחווה את דעתו בעניין המחלוקות שבין הצדדים כפי שאלה עולות מכתבי הטענות . בין היתר יבחן המומחה את הדברים הבאים:
שטח הדירה.
את העבודות אשר בוצעו בדירה בפועל על ידי הנתבעת, ועלותן. בכלל זה יקבע אם קיימות עבודות אשר נדרשה הנתבעת לבצע על פי ההסכם ולא ביצעה.
המומחה יבהיר אם קיימים בדירה ליקויים כתוצאה מעבודות שביצעה הנתבעת ויתמחר את עלות תיקון הליקויים ואם קיים צורך בפיקוח הנדסי ויציין את עלות הפיקוח .
בנוסף, יעיין המומחה בחוות הדעת שהגישו הצדדים ויחווה את דעתו לגביהן.

הצדדים ימציאו למומחה, תוך 10 ימים מהיום את כל המסמכים הרלוונטיים , לרבות כתבי טענות, מפרטים טכניים, חוות דעת וכל מסמך שיידרש על-ידי המומחה.
בעלי הדין ייפנו למומחה באופן מידיי כדי לתאם עמו ביקור בנכס מושא התביעה, אשר יתקיים בתוך 30 ימים מהיום. בביקור רשאים להיות נוכחים בעלי הדין, פרקליטיהם ו המומחים מטעמם, אולם ריבוי הגורמים המעורבים לא יעכב את הביקור או כל מפגש אחר עם המומחה.
מובהר בזאת, כי אי הופעתו של צד או מי מטעמו במועד שנקבע לא תעכב את הביקור ואת המשך ההליכים בפני המומחה.
שכרו של המומחה יקבע על ידו, והוא ישולם בשלב זה, מחציתו בידי התובעת ומחציתו על ידי הנתבעת. על המומחה לדאוג לגביית שכרו בטרם יחל את עבודתו.
המומחה יודיע לבית המשפט תוך 3 ימים מעת הביקור בנכס, תוך כמה זמן תינתן חוות דעתו, והאם ישנו צורך בבדיקות עזר לשם השלמת חוות דעתו.
אי מילוי אחר הוראה מהוראות החלטה זו כמוהו כאי קיום צו בית-המשפט בקדם המשפט.
למען הסר ספק מובהר בזה שגם תשלום שכרו של המומחה, ותיאום ביקורים עמו ביוזמת בעלי הדין, הם חלק מהוראות החלטה זו, כמו גם הגשתה במועד של כל הודעה הנדרשת לפי החלטה זו.
המזכירות תעביר עותק מהחלטתי זו לצדדים ולמומחה.
תזכורת פנימית למעקב אחר הגשת חוות הדעת ליום 1.12.2019.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשע"ט, 16 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הונידה דאהר
נתבע:
שופט :
עורכי דין: