ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמואל גרגיר נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופטת סאוסן אלקאסם
התובע:
שמואל גרגיר

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

הנתבע יגיש כתב הגנה עד יום 31.10.19.

2. התובע יגיש עד יום 1.12.19 את העדויות הראשיות מטעמו, שלו ושל כל עדיו, בתצהירים, ויצרף לתצהירים את כל המסמכים שהוא מבקש לעשות בהם שימוש במסגרת פרשת ראיותיו.
כל מסמך שיצורף לתצהירים ייחשב כראיה שהוגשה כדין, אלא אם כן הצד שכנגד יביע במפורש את התנגדותו לכך בטרם סיום שלב הראיות.
העתק מהתצהירים ומהמסמכים יועברו ישירות לב"כ הנתבע.

ככל שבדעת הנתבע להגיש תצהירים, ובאותה המתכונת הדיונית שהותוותה לתובע, הוא יעשה זאת עד ליום 30.12.19 לכל המאוחר.
הנתבע יהיה פטור מהגשת תצהירים, במידה שהגנתו מבוססת על הודעות שגבה הנתבע באמצעות חוקרים מטעמו. גובי ההודעות לא יתייצבו לדיון ההוכחות שייקבע בתיק, אלא אם התובע יבקש את הזמנתם לדיון, בבקשה שתוגש עד 25 ימים טרם מועד הדיון. במידה שלא יוגשו תצהירים מטעם הנתבע, עליו להגיש לתיק בית הדין ולב"כ התובע את ההודעות שהוא גבה, וזאת עד ליום 10.12.19 לכל המאוחר.

לגבי מוסרי תעודות עובד ציבור, הגורמים שחתומים עליהן יהיו פטורים מהתייצבות גם כן, אלא אם התובע ביקש את זימונם.

לא יוגשו תצהירי התובע במועד, ישקול בית הדין מחיקת התובענה על הסף לפי תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, בלי אזהרה נוספת.

על המצהירים להתייצב לחקירה שכנגד על תצהיריהם בבית הדין במועד שנקבע להוכחות (או במועדים שייקבעו בעתיד להוכחות), אלא אם כן הודיע צד למשנהו שהוא מוותר על חקירת אותו עד.

סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד מהצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד לבית הדין, תוך המועד שנקבע להגשת תצהיריו, הודעה על כוונה להזמין אותו עד שיעיד בפני בית הדין במעמד הישיבה אשר תיקבע לשמיעת הוכחות הצדדים, כאשר העתק מההודעה יישלח ישירות לצד השני.
בהודעה האמורה יפורטו הסיבות שבגינן מבוקש להעיד כל אחד מהעדים שלא בתצהיר, וגם יפורטו העניינים לגביהם יידרש כל עד להתייחס בעדותו. מבלי לפגוע באמור לעיל, בקשה להזמנת עד תוגש לפחות 45 יום לפני המועד שנקבע להוכחות.

התיק נקבע לדיון הוכחות וסיכומים בעל פה ביום 15.1.20 בשעה 9:00.

מזכירות – לעיוני ביום 2.12.19 לבדיקת הגשת תצהירי התובע.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשע"ט, (16 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שמואל גרגיר
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: