ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרדכי הרשקוביץ נגד שלומית אשורי :

בפני כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

מבקש

מרדכי הרשקוביץ

נגד

משיבים

  1. שלומית אשורי
  2. יצחק אשורי

החלטה

1. לפניי בקשת המערער (להלן: " המבקש"), לאפשר לו להזמין, על חשבונו, חברת הקלטות מורשית, באמצעות מזכירות בית המשפט, כדי להקליט את הדיון בערעור שהוגש על ידו בתיק זה.

המבקש מבהיר כי אין בכוונתו להפוך את הערעור להצגה, או להרחיב את היריעה מעבר לנ דרש בערעור וכי כל שיאמר, "ייאמר מתוך כבוד לבית המשפט, על אף שחלקם יהיה נוקב מאד".

עוד הדגיש המבקש, כי חשוב לו שכל מילה שתיאמר בדין תירשם, על מנת שהוא יוכל לעשות שימוש בפרוטוקול בהמשך דרכו "הן בתיק זה והן בתיקים שייגזרו מתיק זה".

2. המשיבים מתנגדים לבקשה וטוענים כי הדיון בפני בית משפט קמא הוקלט ותומלל, לבקשת כבוד השופט קמא ואף על כך מלין המבקש, על אף שלא ביקש תיקון כלשהו של הפרוטוקול, שם.

לטענתם, קיים חשש שמא המבקש, אשר מודה כי בכוונתו להשתמש בהקלטה, יעשה בה שימוש לרעה ואף קיים חשש שמא הוא יאריך בדברים, ירחיב טענותיו ויבצע "מקצה שיפורים" לטענותיו בפני בית משפט קמא.

עוד טוענים הם, כי לפעמים נאמרים בדיון דברים אישיים וכי קיים חשש שמא הם יחששו לומר בדיון דברים, אשר עלולים לשמש להם לרועץ, כך שהדיון עלול להיפגע.

לטעמם, די בהקלדת הדיון על ידי קלדנית בית המשפט ומעקב בית המשפט אחר ההקלדה. ככל שתותר ההקלטה, מבקשים הם כי תמליל ההקלטה יומצא לתיק בית המשפט וכי בנוסף לכך, יוקלד הדיון על ידי קלדנית בית המשפט.

3. בתשובתו לתגובת המשיבים טוען המבקש, שוב, כי אין בכוונתו לפגוע בכבודם של המשיבים, אלא לטעון, עניינית, נגד פסק דינו של בית משפט השלום ונגד חוו"ד המומחה שהוגשה, שם. עוד טוען הוא, כי זכותו להשתמש בפרוטוקול הדיון, שאיננו חסוי וכי אם טיעוניו יהיו בלתי רלבנטיים, חזקה על בית המשפט יקטע אותו, ככל שימצא לנכון. המבקש אינו מתנגד שההקלטה תועבר גם למשיבים ולתיק בית המשפט.

4. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, אני נעתרת לבקשה.

סעיף 68ב' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984 (להלן: "החוק") קובע, כי בית המשפט יעתר לבקשת צד להקליט את הדיון, אלא אם מצא שאין לעשות כן מטעמים מיוחדים, ובמקביל קובע הוא מה ייעשה בהקלטה ומה יהיה פרוטוקול הדיון.

זו לשון הסעיף:

"

68ב. (א) ביקש בעל דין שדיון יוקלט על חשבונו, יאפשר זאת בית המשפט, אלא אם כן מצא שאין לעשות כן מטעמים מיוחדים, ובלבד שהדיון מתועד בדרך אמינה ומדויקת אחרת; החלטה שלא להיענות לבקשת בעל דין כאמור תהיה מנומקת בכתב.
(ב) הורה בית המשפט על הקלטת הדיון לבקשת בעל דין, תישמר ההקלטה בידי בית המשפט, וכל בעל דין יהיה רשאי להאזין לה.
(ג) הקלטה של הדיון לפי סעיף זה לא תיחשב פרוטוקול הדיון".

5. הנה כי כן - הכלל הוא היענות לבקשה כגון זו המונחת בפניי והחריג - מטעמים מיוחדים, הוא לדחותה. במקרה דנן, בשים לב לטיעוני הצדדים וכן לכלל הוראותיו של סעיף 68ב' לחוק, לא מצאתי, כי קיימים טעמים מיוחדים, המצדיקים דחיית הבקשה.

לעניין חששם של המשיבים מדברים שייאמרו על ידי המבקש במהלך הדיון, או משימוש שייעשה על ידי המבקש בנאמר, אומר כי, אכן, אין לבית המשפט אפשרות לשלוט בכל הנאמר בדיון, בטרם נאמר, אולם חזקה על המבקש שיעמוד במילתו ולא יאמר דברים שאין ראוי לאומרם וחזקה עליו שלא יעשה בנאמר שימוש לא ראוי ואם, חלילה, יעשה כן - ניתן יהיה לקבל החלטות מתאימות. מכל מקום - אין בחשש זה כדי לגבור על הכלל של פומביות הדיון (אשר יש להתאימו גם לטכנולוגיה של היום) ואין בו כדי להוות טעם מיוחד לדחיית הבקשה.

6. עוד אציין, כי סעיף 68ב' קבע, בהוראותיו, בלמים ואיזונים לעניין הקלטת דיון, המתבקש על ידי אחד הצדדים, ולעניין שימוש שייעשה בקלטת ו זאת, באמצעות שלוש הגבלות; האחת - ייערך תיעוד של הדיון "בדרך אמינה ומדוייקת אחרת"; השנייה - ההקלטה לא תיחשב כפרוטוקול הדיון; השלישית - ההקלטה תישמר בידי בית המשפט וכל בעל דין יהיה רשאי להאזין לה.

לפיכך, אני דוחה את בקשתו של המבקש להורות כי ההקלטה תימסר לידיו וכן את בקשתו כי היא תיחשב פרוטוקול הדיון, באשר שתי בקשות אלה מנוגדות לנאמר, במפורש בסעיפים 68ב(ב) ו- (ג) לחוק.

7. סופו של דבר - אני מורה כדלקמן:

א. המבקש רשאי להזמין הקלטה של הדיון בערעור, על חשבונ ו ובתיאום עם מזכירות בית המשפט.

ב. ההקלטה לא תיחשב פרוטוקול הדיון.

ג. ההקלטה לא תימסר לידי מי מהצדדים, אלא תישמר במזכירות בית המשפט וכל צד יוכל להאזין לה, אצל המזכירות ובתיאום עמה.

ההקלטה תתומלל ע"י חברת התמלול. התמליל יימסר לידי כל אחד מהצדדים וכן ייסרק לתיק בית המשפט.

ד. הדיון יוקלד על ידי קלדנית בית המשפט והקלדה זו תיחשב פרוטוקול הדיון.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשע"ט, 16 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרדכי הרשקוביץ
נתבע: שלומית אשורי
שופט :
עורכי דין: