ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איתי פולק נגד שר הבריאות :

בפני כבוד ה שופט אלי אברבנאל

העותר

איתי פולק
ע"י ב"כ עו"ד רועי רון

נגד

המשיבים

1.שר הבריאות
2.השר לביטחון הפנים
3.משטרת ישראל
4.מנכ"ל משרד הבריאות
5.מנהל היחידה לקנאביס רפואי ( היק"ר)
ע"י פרקליטות מחוז י-ם (אזרחי), עו"ד שני רוזנבליט-שמעונוביץ'

פסק דין

1. עניינה של העתירה בהחלטת משיב 4 לדחות בקשה למתן רישיון לעותר לעבודה בתחום הקנביס הרפואי, זאת בשל המלצה שלילית שהועברה ממשטרת ישראל.

רקע

2. ביום 10.4.2018 פנה מר זאב ארליך, יזם המחזיק בהיתר ראשוני לחוות גידול וריבוי קנביס, בבקשה לאשר לעותר לעסוק בייצור קנביס. בעקבות המלצת משיבה 3 לדחות את הבקשה מהטעם ש"לנדון תיקים בגין עבירות סמים משנת 2017", הודע לפונה ביום 17.5.2018 כי העותר "קיבל חוו"ד שלילית ועל כן לא יוכל לעסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי".

בעקבות זאת ביום 27.1.2019 הגיש העותר השגה על ההחלטה האמורה. ביום 2.4.2019 נדחתה ההשגה.

בקשה נוספת שהוגשה לאשר לעותר לעבוד בתחום הקנביס הרפואי נדחתה ביום 12.6.2019.

3. משכך ביום 26.6.2019 הגיש העותר עתירה זו, שבה הוא מבקש לבטל את ההחלטות האמורות; להורות למשיבים להתיר לו לעבוד בתחום הקנביס הרפואי; וכן להורות למשיבים למסור לידיו את מלוא המידע ששימש אותם בקבלת החלטתם.

4. בדיון שהתקיים בעתירה הציגו המשיבים את החומר ששימש לקבלת ההחלטה – חומר גלוי מתיקי חקירה משטרתיים שעותקו נמסר לעיון העותר; וכן ארבע ידיעות מודיעיניות שהמשיבות לא מסרו לעיונו של העותר, שהוצגו לעיוני במעמד ב"כ המשיבים בלבד.

טיעוני הצדדים

5. ב"כ העותר טוען כי לעותר ניסיון עשיר בגידול קנביס בהולנד ובארה"ב. לטענתו המשיבים פגעו בזכויות יסוד של העותר – כבוד האדם וחופש העיסוק, זאת "ללא הליך נאות, ללא הליך הוגן, ללא זכות הטיעון וללא זכות השימוע". לטענתו קבלת החלטה שאינה מוגבלת בזמן, שעל פיה מנוע העותר מלעסוק במקצועו, בלי להעביר לידיו את המידע שעל בסיסו נשללה זכות זו, פגומה ודינה להתבטל.

ב"כ העותר מוסיף וטוען כי העותר מכחיש כי היה מעורב בפעילות בלתי חוקית בנוגע לקנביס. לטענתו המשיבים מתנהלים "באופן חסר תום לב ופסול כאשר מצד אחד טוענים שיש בידם מידע מודיעיני חסוי המצביע על עבירות חמורות לכאורה... ומן הצד האחר הם אינם נוהגים על פי הדרך המקובלת שהינה הגשת כתב אישום, שכאמור בחשדות כל כך חמורים על פני כל כך הרבה שנים, מן הראוי שהחשוד ימצא את עצמו מאחורי סורג ובריח".

עוד טוען העותר כי תקן האבטחה החל על חוות לגידול קנביס הוחמר לאחרונה, ודי בו כדי להבטיח כי קנביס לא "יזלוג" באופן בלתי מורשה מהחווה. לחלופין מציע ב"כ העותר כי מרשו יגיע מידי יום לחווה למספר שעות מועט, כי כניסתו תוגבל לחממות הגידול בלבד בליווי צמוד של מאבטח של חוות הגידול, כי שהייתו בחווה תהיה מתועדת על ידי מצלמות הווידאו שבחווה וכי ביציאתו מהחווה יעבור בדיקה.

6. המשיבים מתנגדים לעתירה וטוענים כי החלטתם מבוססת וסבירה וכי אין עילה להתערבות בה.

דיון והכרעה

7. על פי פקודת הסמים המסוכנים גידול קנביס, עיבודו, מכירתו, החזקתו והשימוש בו, וכן כל עיסוק אחר בו אסורים, והם עולים כדי עבירה פלילית, זולת אם מנכ"ל משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו התיר זאת ברישיון על פי סעיפים 6 או 7 לפקודה.

שיקול הדעת במתן רישיון כאמור הותווה בפקודת הסמים המסוכנים ובתקנות שהותקנו על פיה כלהלן:

סעיף 25ב(א) לפקודה קובע: "רישיון לעיסוק בקנבוס יינתן לפי שיקול דעתו של המנהל, ויותנה בתנאי אבטחה ומיגון לשם שמירה על שלום הציבור וביטחונו".

תקנה 6(א) לתקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979, קובעת: "המנהל רשאי, לפי שיקול דעתו, לתת רישיון כאמור בתקנה 5, עם או בלי הגבלות או תנאים, או לסרב לתיתו".

סעיף 25ג לפקודה קובע:

"(א) המנהל יפנה למשטרת ישראל לעניין המלצתה לרישיון לעיסוק בקנביס; לא יינתן רישיון לעיסוק בקנביס אלא לאחר שהקצין המוסמך מסר למנהל המלצה כאמור בסעיף קטן (ב)...

(ב) המלצת הקצין המוסמך כאמור בסעיף קטן (א) תהיה לעניין אי מניעה לתת רישיון למבקש מטעמים של שלום הציבור וביטחונו, לרבות בשל עברו הפלילי או בשל טעמים הנוגעים למהימנותו, ואם מבקש הרישיון הוא תאגיד – גם לאחר בחינת בעלי העניין בתאגיד...".

8. מתן רישיון לשימוש בקנביס רפואי לנזקקים לכך בהיקף רחב מבעבר, ובמקביל לכך מתן רישיון ייצור וניפוק קנביס לגורמים פרטיים רבים מחייבים התמודדות עם החשש מ"זליגתו" של הסם לשימוש שאינו רפואי. בשל כך נדרשים המשיבים לזהירות רבה במתן רישיונות לעיסוק בתחום.

חוזר המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, שכותרתו "גידול בתנאים נאותים של קנבוס רפואי – הנחיות, דרישות איכות ואמות מידה נדרשות", משקף את התיקון האמור לפקודת הסמים בקובעו כי העוסקים בקנבוס, נדרשים לקבל רישיון מהמשיבים, וכי "הרישיונות יינתנו ע"י היק"ר, בין השאר לאחר בחינת המלצות משטרת ישראל בכל הנוגע לדרישות זהות אשר תהיה רשאית לבחון לגבי כל מבקש רישיון... קיומו של מידע הפוסל את אפשרות מתן הרישיון ובכלל זה מידע על הרשעות בפלילים" (סעיף 4.4).

9. כאמור בדיון בעתירה הוגש לעיוני חומר ששימש לקבלת ההחלטה – חלקו תיקי חקירה גלויים שנמסרו לעיון העותר, וחלקו חומר שלא נמסר לעיון העותר. יוער כי חלקו של החומר החסוי נוגע לתיקי החקירה הגלויים.

משתי ידיעות מודיעיניות שלא הובילו לחקירה גלויה, עולה כי העותר עוסק באופן משמעותי בפעילות בלתי חוקית בתחום הקנביס. הידיעות נמסרו ממקורות איכותיים בשנת 2015 ובחודש אוגוסט 2018.

מהחומר עולה עוד כי ביום 26.5.2009 בעקבות ידיעה מודיעינית נוספת שנמסרה למשטרה, נערך חיפוש בדירה שבהחזקתו של אחר ברמת השרון, שבה נמצאו 24 ק"ג קנביס ואמצעים לגידולו. בעקבות זאת העותר נחקר והכחיש קשר לסם ולאמצעי הגידול האמורים. העותר הודה בחקירתו כי מעת לעת הוא משתמש בקנביס וכי לאחרונה השתמש בקנביס בצוותא עם האחר. לדבריו לאחרונה נתן לאחר ייעוץ באשר להדברת גידולים בגינה שלו, אך לא ידע שיש בביתו של האחר חממת גידול קנביס. מידע מודיעיני איכותי שנמסר ממקור אנושי המכיר את הפרטים מכלי ראשון, הוא שקשר בין הדירה שבה מעבדת הסמים האמורה לבין העותר. בשל חוסר ראיות נסגר התיק (תיק פל"א 200296/09).

בנוסף על כך עולה מהחומר האמור כי ביום 13.4.2015 בוצע חיפוש בדירה שהעותר שכר והשכיר לאחר בשכירות משנה. בחיפוש נמצאה בדירה מעבדה לגידול קנביס וכן 15 ק"ג קנביס. מידע מודיעיני שאיכותו בינונית הוא שהוביל את המשטרה אל הדירה האמורה. בחקירתו הודה השוכר בהיכרות רבת שנים עם העותר, אך טען כי לעותר אין חלק במעבדה ובסם האמורים. בתיק תצלום של מריחואנה נוזלית שהעותר שלח לשוכר. משכירת הדירה לעותר מסרה בחקירה כי העותר טען בפניה כי בבעלותו חברת סטרט-אפ סודית, וביקש ממנה לא להגיע בשל כך לדירה. שוכר הדירה הועמד לדין והורשע. בעניינו של העותר נסגר התיק מחוסר ראיות (תיק פל"א 158099/15).

10. מהמקובץ עולה כי בידי המשיבים ראיות מנהליות בעלות משקל של ממש, ולפיהן בעשור האחרון עוסק העותר בפעילות בלתי חוקית, מתמשכת ומשמעותית בתחום הקנביס. מדובר בתשתית ראייתית שבה משולבות ראיות גלויות בידיעות מודיעיניות שלא נחשפו לעיני העותר. הידיעות המודיעיניות נמסרו מפיהם של מקורות מגוונים. כאמור שלוש הידיעות הקושרות את העותר באופן מפורש לעיסוק בלתי חוקי בקנביס נמסרו מפיהם של מקורות המוגדרים על ידי המשטרה איכותיים.

ראיות מנהליות אלה מצדיקות את דחיית בקשתו של העותר לקבלת היתר לעבודה בתחום הקנביס. על פי ראיות אלה העותר מתמיד לפעול באופן בלתי חוקי בתחום הקנביס. עניינו המוגבר בקנביס ונטייתו לעבור על החוק בשל כך, דבר הפוגע כשלעצמו באמינותו, מצדיקים לדחות את בקשתו.

11. אין ממש בטענת ב"כ העותר, ולפיה לצורך דחיית הבקשה נדרשת הרשעתו של העותר בפלילים. אמנם משנסגר תיק חקירה ופרטיו נמחקו מהמרשם הפלילי, אין לקבל החלטה מנהלית על יסוד המרשם כשלעצמו. ואולם אין בכך למנוע שימוש בראיות שנאספו בתיק כראיות מנהליות, לצורך החלטה בעניין מנהלי. כך גם בעניינן של ראיות מנהליות שבגינן לא נפתח תיק חקירה.

באשר לשימוש בראיות חסויות – מובן כי קבלת החלטה בעניינו של אדם הנשענת על ראיות שלא נמסרו לעיונו, עלולה לפגוע בזכות הטיעון שלו, ומשכך במצב דברים כאמור נדרשת הרשות לזהירות יתרה בבחינת הראיות החסויות והסקת מסקנות על פיהן. עם זאת בקבלת החלטה מהסוג שלפנינו "הרשות רשאית לבחון מגוון רחב של ראיות, ובהן מידע מודיעיני, חומר חקירה בתיקים פתוחים וסגורים וכל מידע רלוונטי נוסף" (עע"מ 3326/18 פלוני נ' מנהל רישוי כלי ירייה מחוז דרום (26.2.19); רע"ב 4393/11 מוסלי נ' מדינת ישראל (8.11.20177)).

בעניינו של העותר הראיות המנהליות נבחנו ונמצאו אמינות. כמו כן מתקבלת עמדת המשטרה, ולפיה חשיפתן של ראיות אלה עלולה לפגוע באינטרס ציבורי חשוב ומשכך אין לחשוף את תוכנן בפני העותר, מעבר לפרטים שנמסרו לו.

12. החלטת המשיבים סבירה, היא התקבלה על פי שיקולים ענייניים ולאחר קיום הליך ראוי. משכך אין עילה להתערבות בה, ואף אין עילה לקבלת הצעתו החלופית של ב"כ העותר האמורה לעיל.

סוף דבר

13. העתירה נדחית.

העותר יישא בהוצאות המשיבה. בסך 3000 ₪. בקביעת גובה ההוצאות ניתן משקל לכך שהחלטת המשיבים התקבלה בין היתר על יסוד מידע שלא נחשף בפני העותר, וכן למחדל המשיבים בדיון מיום 4.9.2019 שבגינו נדרש לקיים דיון שני בעתירה.

14. אוגדן ובו חומר חסוי, שנמסר על ידי המשיבים לעיון במעמד צד אחד בלבד, וכן פרוטוקול דיון במעמד צד אחד מיום 15.9.2019 יישמרו בכספת בית המשפט עד למתן פסק דין סופי בעתירה.

המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ט"ז אלול תשע"ט, 16 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איתי פולק
נתבע: שר הבריאות
שופט :
עורכי דין: