ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אביבה לסט נגד אברהם לסט :

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

התובעת:
אביבה לסט
ע"י ב"כ עוה"ד נחום פלג

נגד

הנתבע:
אברהם לסט
ע"י ב"כ עוה"ד אביר בראל ואח'

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 30.04.19 ומיום 24.06.19, ובהמשך לדיון מיום 12.09.19, אני ממנה בזה את המודד ושמאי המקרקעין, מר זהר עירון, מרח' טורטוב 9, תל-אביב, ת.ד. 24288, טל': 03-XXXX212, כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן: "המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו לאמור בכתבי הטענות בכל הנוגע לתחום מומחיותו, ויבצע הערכה שמאית הן ע"פ שווי השימוש במבנה תעשייה ( גובה דמי השימוש כמגרש בנוי) והן ע"פ שווי הקרקע כשטח ריק ( גובה דמי השימוש כמגרש פנוי).

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.

כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי- בעניין זה יובהר, כי על המומחה לוודא כי אין כל ניגוד עניינים, מסיבה כזו או אחרת, המונע ממנו לקבל את המינוי בתיק זה. ככל שהמומחה סבור, כי הוא יכול לקבל על עצמו את המינוי, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש- במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי- עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן, יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים והמומחים מטעמם.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 5 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה.

קדם משפט, לאחר קבלת חו"ד מומחה ביהמ"ש, נקבע ליום 02.01.2020 בשעה 09:00.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשע"ט, 16 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אביבה לסט
נתבע: אברהם לסט
שופט :
עורכי דין: