ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד מלול נגד הילתי בע"מ :


בפני כבוד הרשם הבכיר נועם רף

מבקש

דוד מלול

נגד

משיבה

הילתי (ישראל) בע"מ

בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, לצוות על מחיקת כתב תביעה נגד הנתבעים, כולם או מקצתם, על יסוד אחד הנימוקים האלה:

החלטה

בפניי בקשת המבקש למחיקת כותרת וסגירת תיק ההוצאה לפועל ולחלופין בקשת רשות להתגונן .

המשיבה הגישה תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל.

המבקשת הגישה התנגדות והמשיבה נתנה את הסכמתה למתן רשות להתגונן, אך הינה מתנגדת לבקשה למחיקת כותרת וסגירת תיק ההוצאה לפועל.

הלכה למעשה הבקשה לסגירת תיק ההוצאה לפועל הינה בקשה לסילוק התביעה על הסף.

לטענת המבקש יש להורות על סילוק התביעה בשל היעדר יריבות. המבקש מעולם לא התקשר עם המשיבה ולא רכש ממנה כל סחורה. אין כל אישור שההזמנה סופקה למבקש והמבקש קיבל זיכוי מחברת האשראי בגין העסקה.

כמו כן, התביעה אינה ראויה להידון כתביעה על סכום קצוב מאחר ולא נשלח מכתב התראה והמסירה לא בוצעה לכתובת המבקש.

לטענת המשיבה המבקש לא עמד בנטל להוכיח בבקשתו שאינו קשור בכל דרך וצורה למשיבה.

תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 קובעת:

בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, לצוות על מחיקת כתב תביעה נגד הנתבעים, כולם או מקצתם, על יסוד אחד הנימוקים האלה:
(1) אין הכתב מראה עילת תביעה;
(2) נראה לבית המשפט או לרשם מתוך הכתב שהתובענה היא טרדנית או קנטרנית;
(3) שוויו של נושא התובענה נישום בחסר והתובע לא תיקן את הכתב תוך הזמן שנקבע לכך;
(4) שולמה אגרה בלתי מספקת והתובע לא שילם את האגרה הנדרשת תוך הזמן שנקבע לכך.

הלכה היא כי סעד של סילוק תביעה על הסף הינו סעד חריף שבית המשפט לא ייעתר לו אלא במקרים קיצוניים, שכן יש להעדיף בירור המחלוקת לגופה. אין ביהמ"ש בוחן מהם סיכויי התובע להצליח בתביעתו, ואפילו סיכויי התביעה קלושים, לא יחסום בית המשפט בפני התובע את הדרך לבירור תביעתו אם קיימת אפשרות כלשהי, גם אם בדרך של תיקון כתב התביעה, שהתובע יצליח בתביעתו.

ברע"א 661/17 אלמשרק נ' אלסנדוק ואח' (פורסם בנבו), נקבע:

"ניכר כי בין הצדדים ניטשת מחלוקת באשר לעובדות המקרה ולנפקותן המשפטית וראוי שהן יתבררו שלא במסגרת בקשה לסילוק על סף (רע"א 6770/01 קי.בי.ע. קבוצת בוני ערים בע"מ נ' מועצה אזורית באר טוביה, [פורסם בנבו] בפסקה 5 (14.10.2001); רע"א 8862/08 צין טורס חדשה נ' אהרוני, פסקאות ד'-ה' (1.12.2008)). סילוק תביעה אך בשל החשש כי ההליך יתברר כמיותר יעשה במקרים קיצוניים בהם הדבר יגרור השקעת משאבים יוצאת דופן ( רע"א 7913/14 תרכובת ברום בע"מ נ' הדס חצב, [פורסם בנבו] פסקה 7 (‏8.2.2015)), ולא הוצגה תשתית עובדתית התומכת בטענה זו."

ומן הכלל אל הפרט, בין הצדדים מחלוקת בעניין עצם ביצוע העסקה ע"י המבקש והיעדר יריבות. טענות אלו מצריכות המשך בירור עובדתי ואין מקום בשלב זה של ההליך לקבוע מסמרות בעניין זה.

לפיכך, הבקשה לסילוק על הסף נדחית בזאת.

בכל הנוגע לבקשה למחיקת כותרת, מאחר והמשיבה נתנה את הסכמתה למתן רשות להתגונן, איני סבור שהטענה להיעדר מסירה ומשלוח מכתב התראה בשלב זה מהווה בעניינו אנו עילה לסילוק התביעה על הסף וסגירתו של תיק ההוצאה לפועל. באפשרות בית המשפט לקחת את הנטען בחשבון בסוגיית הוצאות משפט בהמשך ההליך.

לסיכומם של דברים, ניתנת בזאת למבקש רשות להתגונן.

תצהירו של המבקש שצורף לבקשת הרשות להתגונן ישמש ככתב הגנה.

לאור סכום התביעה ההליך יתנהל בסדר דין מהיר .

המשיבה תשלם את הפרשי האגרה ותתאים את ההליך להליך בסדר דין מהיר, בהתאם להוראות תקנה 214ב1 (ג) ו (ח) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, תוך 30 יום, עם העתק ישירות למבקש.

מבלי שיהא בכך משום הארכת מועד מראש, אבהיר כי אי השלמת האמור תוך 60 יום, יביא למחיקת התביעה מחמת חוסר מעש (או מחמת אי-תשלום אגרה מספקת), בלא צורך בהחלטה נוספת (אלא אם יוארך לכך המועד בהחלטה אחרת).

המבקש יתאים את ההליך להליך בסדר דין, בהתאם להוראות תקנה 214ב1 האמורה, תוך 30 יום מקבלת מסמכי המשיבה, עם העתק ישירות למשיבה.

תצהירי עדות ראשית, חוות דעת מומחים (ככל שיש), וכן כל בקשה להזמנת עד, שאינו מסכים לתת תצהיר, יוגשו על ידי הצדדים במקביל, תוך 30 יום מהגשת מסמכי המבקש. בקשה כאמור תפרט את זהות העד, מעמדו בקשר לסכסוך, תוכנה הצפוי של עדותו, וכן את הניסיונות שנעשו לקבלת תצהיר. בעל דין שאינו מגיש תצהיר, חוות דעת או בקשה כאמור, ייחשב כמסתמך על התצהיר התומך בכתבי הטענות בלבד.

תזכורת פנימית למזכירות ליום 30.11.19 לשם קביעת התיק לישיבה מקדמית בהתאם, לאחר הגשת מסמכי המשיבה ותשלום הפרשי האגרה, ובכפוף להגשה ולתשלום כאמור, או – לפי המקרה – לשם מחיקת התביעה על פי ההתראה דלעיל, ככל שלא יוגשו המסמכים או לא תשולם האגרה.

מאחר ומחד גיסא הבקשה לסילוק על הסף נדחתה ומאידך גיסא ניתנה למבקש רשות להתגונן, איני עושה צו להוצאות.

הדיון שנקבע ליום 24.11.19 מבוטל בזאת.

מבלי לפגוע באמור לעיל ולאור הנטען בתגובת המשיבה, מוצע לצדדים לנסות ולבוא בדין ודברים.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשע"ט, 16 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד מלול
נתבע: הילתי בע"מ
שופט :
עורכי דין: