ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אימאן אגבאריה נגד המוסד לביטוח לאומי :

13 ספטמבר 2019
לפני:

כבוד הנשיא אלכס קוגן

המערערת
אימאן אגבאריה
ע"י ב"כ: עו"ד ליאנה מסעוד
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד רינת מישאל

פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת הוועדה לעררים לעניין אי כושר, מיום 16.12.18 , אשר קבעה שהמערערת לא איבדה 50% מכושרה לתפקד כעקרת בית, מיום 01.09. 18 (להלן: הוועדה).

הרקע העובדתי

2. המערערת ילידת 1983 . ועדה רפואית לעררים שהתכנסה ביום 22.10.18 קבעה למערערת דרגת נכות רפואית יציבה בשיעור 65%, בגין ליקוי ראיה, מיום 01.09.18.

החלטת הוועדה

3. ביום 16.12.18 התכנסה הוועדה, אשר הקשיבה לתלונות המערערת. המערערת ציינה, כי אינה מכינה אוכל, מבצעת מעט עבודות ניקיון, מתקשה לקלח ולהלביש את בנותיה ואינה רואה את המדרגות. לדברי המערערת, היא סובלת מבעיות ראייה מזה 15 שנים. הוועדה ציינה, כי המערערת ילידת 1983, עם ליקוי ראיה בשיעור 65%. הוועדה התרשמה שהמערערת "נכנסת בכוחות עצמה. ישיבה נוחה. מעברים חופשיים. מדווחת על תפקוד מינימלי ביותר. נעזרת בבני המשפחה". הוועדה בחנה את קביעות הוועדה הרפואית לעררים מיום 22.10.18, אשר מצאה "עין אחת אינה רואה ובעין שמאל 6/30 משמע במצב זה יכולה לבצע את מרבית המטלות ללא ראייה מדויקת". הוועדה הגיעה למסקנה שהמערערת "יכולה לבשל, לטפל בכביסה, לטפל בכלים, תתקשה בניקוי הדורש ראייה מאוד מדויקת". הוועדה הייתה ערה לדרגת אי הכושר הקודמת והדגישה כי חלה הטבה בליקוי הראייה ממנו המערערת סובלת. לנוכח כל האמור, קבעה הוועדה שהמערערת לא איבדה 50% מכושר התפקוד כעקרת בית.

טענות הצדדים

4. לטענת המערערת, נכותה הרפואית מונעת ממנה ביצוע תפקידים ומשימות של משק הבית הדורשים ראייה מדויקת נוכח סכנה עצמית. לדוגמה ציינה המערערת, בישול המצריך שימוש בסכין חד וניקיון מדרגות רטובות. עוד נטען, ששגתה הוועדה שלא הפנתה את המערערת לקבל דו"ח מעבדת ריפוי בעיסוק, ולא עיינה בדו"ח הערכת תלות מיום 28.01.18.

5. לטענת המשיב, החלטת הוועדה מפורטת ומנומקת היטב. לפי הטענה, קביעת הוועדה בדבר כושרה של המערערת לתפקד במשק הבית היא קביעה מקצועית המסורה לשיקול דעתה הבלעדי ואין מקום להתערבות בית הדין.

דיון והכרעה

6. לבית הדין הסמכות לבחון האם נפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה (סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995).

בהלכת אופנר עמד בית הדין הארצי לעבודה על מורכבות מלאכתה של ועדת העררים לאי כושר, וקבע, כי "המשימה של קביעת דרגת אי הכושר הינה מורכבת וסבוכה ולא בכל מקרה שבו נפל פגם כלשהו ולו זניח, בהנמקתה או בניסוח ההנמקה יהיה מקום להתערב בהחלטת הוועדה ולהחזיר את עניינו של המבוטח לדיון נוסף בפניה" (בר"ע 39263-03-15 רוחמה אופנר - המוסד לביטוח לאומי, מיום 6.7.16, פסקה 8 לפסק הדין).

על יסוד האמור נקבע, כי רק במקרים קיצוניים של חוסר סבירות בהחלטה של ועדת עררים לאי כושר, רשאי בית הדין להתערב ולראות בחוסר הסבירות האמור משום טעות משפטית (דב"ע שם/01-X318 עטיה – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע טו 60).

7. לאחר שעיינתי בפרוטוקול הוועדה ובכלל החומר המונח לפני ונתתי דעתי לטענות הצדדים בכתב ובעל פה, הגעתי למסקנה, כי דין הערעור להידחות.

8. עיון בהחלטת הוועדה מעלה, כי הוועדה ציינה בפירוט את תלונות המערערת לפניה, כפי שתוארו על ידה. בהתייחס לליקוי הראייה ממנו המערערת סובלת, סמכה הוועדה החלטתה על קביעות הוועדה הרפואית לעררים מיום 22.10.18, וקבעה שחדות הראייה בעין שמאל היא חלקית בעוד שבעין ימין המערערת אינה רואה כלל. הוועדה הסבירה , כי המערערת מוגבלת לביצוע עבודות משק בית הדורשות ראייה מאוד מדויקת, אך היא מסוגלת לבצע את מרבית עבודות משק בית, לרבות בישול, טיפול בכביסה וטיפול בכלים. נדחית טענת המערערת בנוגע לכך שסיבת המוות של בנה התינוק היא מוגבלותה בעיניים. בחינת תפקודה של עקרת בית אינה כוללת טיפול והשגחה על בני משפחה , אלא ביצוע עבודות משק הבית כגון: בישול, סידור הבית וטיפול בכביסה. בדין טען המשיב כי מדו"ח מד"א שצורף להודעת הערעור עולה שסיבת הפטירה אינה חנק, כפי שטענה המערערת. המערערת אף לא הצביעה על מקור משפטי המחייב את הוועדה להפנותה לבדיקת ריפוי בעיסוק. העובדה שבדו"ח הוועדה מופיעה רובריקה "דו"ח המעבדה לריפוי בעיסוק", אינה מלמדת על חובה שדו" ח כאמור יונח לפני הוועדה ב בואה לקבוע את דרגת אי כושרה של המערערת. אשר לטענה שנפלה טעות בהחלטת הוועדה עת לא בחנה את דו"ח הערכת התלות מיום 28.01.18: המערערת לא הציגה את דו"ח הערכת התלות לעיון הוועדה, ואין לה להלין אלא על עצמה. נוסף על כך, עיון בדו"ח הערכת התלות מעלה שהמערערת נמצאה עצמאית בכל פעולות היום יום, לאמור: עצמאית בניידות בתוך הבית, בהלבשה, ברחצה, באכילה ובהיגיינה אישית. למערערת נקבע ניקוד 0 עבור פעולות ADL. בגין פעולות משק בית IADL קיב לה המערערת ניקוד של 3 נק', לאמור: נמצא שהמערערת זקוקה לסיוע במידה רבה בהכנת מזון, וכן זקוקה לסיוע מועט באחזקת הבית. המשיב טען בהקשר זה כי סך הכל ניקוד של 3 נק' מתוך 18 מהווה 16%, משמע שהמערערת לא תלויה בזולת בשיעור של לפחות 50% בביצוע פעולות משק הבית. טענה זו מקובלת עליי.

9. המערערת טענה בדיון שהיא חולקת על קביעת הוועדה שהיא מסוגלת לבצע עבודות משק בית שאינן דורשות ראייה מדויקת. יובהר תחילה, כי מדובר בטענה המכוונת כנגד קביעה רפואית-מקצועית של הוועדה, והיא אינה טענה המצביעה על פגם משפטי בפעולת הוועדה. למעלה מזאת יצוין כי אין לקבל את הטענה שהמערערת אינה מסוגלת לבצע עבודות בישול מאחר שהבישול מצריך שימוש בכלים חדים כגון חיתוך עם סכין. ישנן פעולות בישול רבות שאינן מסכנות את המערערת והיא יכולה לבצען. המערערת הוסיפה וטענה שהיא אינה נמנעת מלבצע עבודות ניקיון מחשש להחלקה במדרגות רטובות. הוועדה נתנה דעתה לעניין זה וקבעה שקיים קושי בניקיון הדורש ראייה מאוד מדויקת. יחד עם האמור, אין בהגבלה זו כדי לעלות לאי כושר בשיעור של 50% לפחות.

10. לאחר הדיון הגיש המשיב לתיק בית הדין דו"ח כושר לעקרת בית מהמכון להערכה תפקודית ליד ביה"ח לוינשטיין, מיום 08.07.18. מדו"ח כושר לעקרת בית עולה שהעובדת הסוציאלית העריכה שהמערערת "מסוגלת לעבודות משק בית, כגון: תלייה וקיפול כביסה, בישול קל , סידור קל של הבית ועוד". לפי הדו"ח הנ"ל הומלץ לראות את המערערת כמי שלא איבדה 50% ויותר מכושר תפקודה כעקרת בית. יוצא אפוא, שהחלטת הוועדה אף עולה בקנה אחד עם המלצת דו"ח כושר לעקרת בית.

סוף דבר

11. משלא מצאתי בהחלטת הוועדה חוסר סבירות קיצוני העולה לכדי פגם המצדיק את התערבותו של בית הדין, הערעור נדחה.

12. אין צו להוצאות.

13. לצדדים מוקנית, בתוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה, זכות לבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים רשות לערער על פסק הדין.

ניתן היום, י"ג אלול תשע"ט, (13 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: אימאן אגבאריה
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: