ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אור - ויט קומפיוטרס בע"מ נגד תמר ש.י. יבוא ושיווק בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת ישראלה קראי-גירון

המבקשת:
אור - ויט קומפיוטרס בע"מ

נגד

בבית המשפט קמא הגישה המבקשת כאן תביעה כנגד המשיבה להשבת כספים אשר שולמו מכח חוזה שנחתם בין הצדדים, וכן לתשלום פיצויים בגין נזקים שטענה המבקשת כאן כי נגרמו לה בגין ההתקשרות עם המשיבה. ההתקשרות בין הצדדים החלה כאשר המבקשת רכשה בחודש מאי 2015 מהמשיבה, שהיא יבואנית מכונות דפוס, מכונת הטבעה, ולאחר שביקשה להחזירה משום תקלות שהתגלו בהפעלתה, היא קיבלה זיכוי לרכישת מכונה אחרת. ביום 20.6.2016 נחתם בין הצדדים הסכם למכירת מכונה אחרת, היא מכונת הדפסה מסוג 6-M DOCAN (להלן: " ההסכם השני").

החלטה

זוהי בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בחיפה (כבוד השופט אורי גולדקורן) מיום 3.6.2019, לפיה משלא הגישה המבקשת תצהיריה במועד שנקבע על ידי בית המשפט קמא והוארך פעם אחרונה ביום 5.5.2019 יש לראותה כמי שוויתרה על הגשת ראיות.

בבית המשפט קמא הגישה המבקשת כאן תביעה כנגד המשיבה להשבת כספים אשר שולמו מכח חוזה שנחתם בין הצדדים, וכן לתשלום פיצויים בגין נזקים שטענה המבקשת כאן כי נגרמו לה בגין ההתקשרות עם המשיבה. ההתקשרות בין הצדדים החלה כאשר המבקשת רכשה בחודש מאי 2015 מהמשיבה, שהיא יבואנית מכונות דפוס, מכונת הטבעה, ולאחר שביקשה להחזירה משום תקלות שהתגלו בהפעלתה, היא קיבלה זיכוי לרכישת מכונה אחרת. ביום 20.6.2016 נחתם בין הצדדים הסכם למכירת מכונה אחרת, היא מכונת הדפסה מסוג 6-M DOCAN (להלן: " ההסכם השני").

לטענת המבקשת היא החלה לשלם סכומים למשיבה כבר בחודש יוני 2015 עבור מכונת ההטבעה, ולאחר מכן המשיכה לשלם את התמורה שנקבעה בהסכם השני בסך של 140,400 ₪, ובסך הכל התחייבה לשלם למשיבה סך של 146,750 ₪.

לטענת המשיבה התגלו תקלות רבות במכונה שנרכשה בהסכם השני , המשיבה לא קיימה התחייבויותיה לספק הדרכה והטמעה מתאימות למכונה, וכמו כן המכונה נזקקה לטיפולים ותיקונים שונים באופן שגרם למבקשת נזקים רבים. זאת, כמפורט בסעיף 37 לכתב התביעה שהוגש לבית המשפט קמא. עיקר ההפסדים בגינם נתבע פיצוי הוא בגין אובדן הכנסה ואיבוד לקוחות פיצוי בסך 240,000 ₪.

בכתב ההגנה שהוגש לבית המשפט קמא הוכחשו טענות המבקשת כאן וגם נטען כי המבקשת נוהגת בחוסר תום לב מובהק, משום שזו כלל לא שילמה את מלוא הסכום המוסכם בין הצדדים בגין רכישת המכונה. נטען כי המבקשת נותרה חייבת למשיבה סך של 62,500 ₪ בגין אי פרעון שיקים שמסרה כתשלום עבור מחיר המכונה, וסך נוסף של 46,263 ₪ בגין אספקת חומרים נוספים שסיפקה המשיבה למבקשת בקשר עם המכונה . עוד נטען כי למרות שהמבקשת לא שילמה את מלוא מחיר התמורה המוסכם, היא עשתה שימוש בחשבונית המלאה שהוציאה המשיבה למבקשת והזדכתה וקיבלה החזר מס מלא על מלוא מחיר החשבונית.

המבקשת טענה בהמשך ניהול ההליך בית המשפט קמא כי בשל אי ציות המשיבה לצווים שניתנו לעניין גילוי מסמכים ותשובות לשאלון, לא היה ביכולתה להגיש תצהירי עדות ראשית . בשל כך הגישה המבקשת ביום 5.5.2019 בקשה לבית המשפט קמא למתן ארכה להגשת תצהירי עדות ראשית מטעמה. על בקשה זו נתן בית משפט קמא החלטה ביום 7.5.2019 אשר הורתה לצדדים לפעול בהתאם לתקנות, בקשה לעיון מחדש בהחלטות שנתן בית המשפט בבקשות שהגישה המבקשת נדחתה בהחלטה ביום 3.6.2019 ובו ביום גם נדחתה בקשה נוספת למתן ארכה נוספת להגשת תצהירי עדות ראשית בשל אי השלמת הליכי גילוי מסמכים על ידי המשיבה ובית המשפט קמא גם קבע באותה החלטה כי יש לראות את המבקשת כמי שוויתרה על הצורך בהגשת ראיות.

ביום 15.7.2019 התנהל דיון במעמד הצדדים בבית המשפט קמא ובמהלכו הוברר כי ביום 14.7.2019 הגישה המשיבה תצהירי עדות ראשית מטעמה, למרות שהמבקשת לא עשתה כן. עוד הובהר מטעם בא כח המבקשת כי זו לא תגיש תצהירי עדות ראשית עד שלא יסתיימו ההליכים המקדמיים, והם יקבלו לידיהם מסמכים רלוונטיים חשובים לתביעה. עוד הוברר כי על החלטות בית משפט קמא, האחרונה שבהן 3.6.2019 הוגשה הבקשה כאן.

ביום 25.6.2019 ניתנה החלטה בבקשה כאן המבקשת תגובה לבקשה לאחר קבלת התשובה לאור טיב העניין ומאחר וסברתי כי ניתן יהיה לקדם את כלל ההליכים באופן שיושג פתרון כולל קבעתי דיון במעמד הצדדים בבקשה. במהלך הדיון הלא פורמלי שהתקיים במעמד הצדדים הצהיר ב"כ המשיבה כי פרט לשמו של הטכנאי שהוא עצמו ביקש לזמנו כעד ללא תצהיר, אין למרשתו מידע נוסף בנוגע לזהות הטכנאים אשר סיפקו שירותים למכונה שנרכשה על ידי המבקשת. ההצהרה ניתנה במענה להודעת ב"כ המבקשת כי זהו המידע העיקרי שהיה דרוש לגלותו במסגרת ההליכים המקדמיים.

כמו כן הוברר כי בא כח המבקשת איננו מכחיש את טענות המשיבה כי המבקשת לא שילמה את מלוא התמורה המוסכמת עבור רכישת המכונה, וכי למרות זאת היא הגישה את הקבלה שקיבלה בגין רכישת המכונה בה צוין המחיר המלא של רכישת המכונה, שכאמור לא שולם, לרשויות המס וזכתה בגין כך לזיכוי.

מאחר והדיון הלא פורמלי לא הסתיים בהצלחה, הצדדים לא השכילו למצוא פתרון אשר היה מסיים את כל הסכסוך ביניהם, הוסכם כי בית משפט זה יתן את החלטתו על סמך טענות הצדדים.

בתגובה שהגישה המשיבה לבקשה נטען כי המשיבה כן השלימה גילוי מסמכים כנדרש ואילו המבקשת עצמה לא ביצעה גילוי מסמכים, כן נטען כי המשיבה כן העבירה תשובות לשאלון עוד ביום 12.3.2019. משכך נטען כי לא היתה סיבה סבירה למבקשת שלא להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה במועד, ומשכך דין הבקשה להידחות. נטען כי המבקשת עושה שימוש שלא בתום לב בהליכי משפט וזכויות דיוניות, וכי כל מטרתה לעכב את סיום ההליך בבית המשפט קמא ולבצע מסע דיג משום קשייה להוכיח תביעתה משום שמצבה הכלכלי קשה, ממילא לא תהיה למשיבה יכולת להיפרע ממנה בהוצאותיו בגין ניהול הליך מיותר.

לאחר שעיינתי בכל החומר הרלוונטי אני סבורה כי אכן יש לגנות את אופן התנהלות המבקשת בבית המשפט קמא, וכי זו אכן בחרה על דעת עצמה ובניגוד להחלטות שניתנו שלא להגיש תצהירי עדות ראשית. אני סבורה גם כי בדיקת החומר מלמדת שבטענה לפיה לא היה ביכולת המבקשת להגיש כלל תצהיר עדות ראשית משום שלא הומצאו לה כל המסמכים הרלוונטיים ולא נענו כל השאלות המופיעות בשאלון, אין ממש. מדובר בתביעה להשבת כספים ולתשלום פיצוי בגין אירועים שהתרחשו אצל המבקשת לאחר רכישת מכונה מהמשיבה. אני סבורה כי יכולה היתה המבקשת להגיש תצהירי עדות ראשית אפילו חלקיים התומכים בטענותיה, ולהוסיף ו לבקש לזמן עדים ללא תצהיר, אפילו בעלי תפקידים אצל המשיבה, כדי לגלות מהם בדרך של חקירה נגדית את המידע הדרוש לה.

משבית המשפט קמא החליט לדחות את הבקשות למתן ארכת מועד להגשת תצהירים ולמחיקת הליכים בגין אי ציות לצווי בית המשפט, לא היה מקום כי המבקשת תיטול את החוק לידיה ותימנע כליל מהגשת תצהירי עדות ראשית.

עם זאת אני סבורה כי הותרת החלטת בית המשפט קמא על כנה תגרום למצב שבו למבקשת לא תהיה אפשרות ממשית לנהל התביעה, ובפועל יינעלו שערי בית המשפט בפניה מבלי שטענותיה יידונו לגופן. אני סבורה כי ניתן היה להגיע לתוצאה המאזנת נכון יותר בין התרעומת בגין אופן התנהלות המבקשת והצורך לא לשלול מהמבקשת כליל את האפשרות להבאת ראיות. אני גם סבורה כי הותרת החלטת בית המשפט קמא במתכונתה תמנע ממנו את היכולת לדון באופן סביר ונכון בכל טענות הצדדים ולהכריע בהן, ובפועל תרבה הליכים ולא תביא למתן הכרעה סופית בתוך הזמן הנכון.

בוודאי נכון הדבר כאשר המשיבה שהיא הנתבעת בהליכים בבית המשפט קמא בחרה כן להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה, גם משהוברר כי המבקשת לא הגישה תצהירי עדות ראשית מטעמה. בעניין זה יש כדי ללמד כי גם המשיבה סברה שיש מקום לדון בטענות הצדדים לגופן, ולא לדחות התביעה מטעמים פרוצדורליים.

כמו כן אני סבורה כי החלטה גורפת הקובעת שאי הגשת תצהירים כמוה כהסכמה שלא להביא ראיות אינה מתאימה בנסיבות העניין, שהרי שמורה למבקשת הזכות לבקש זימון עדים ללא צורך בתצהירים, במיוחד בהתחשב בעובדה שלא נדונה לגופה הטענה כי ההליכים המקדמיים לא בוצעו בהתאם לצווים מפורשים.

בהתחשב בכל האמור לעיל, בהתחשב בעובדה כי התעקשות על התנאת הגשת תצהירי עדות ראשית בקבלת מלוא החומר המבוקש מהמשיבה למרות שיש בבקשות לקבלת חומר זה משום נסיון להשיג ראיות שאין למבקשת לצורך הוכחת תביעתה, ובהתחשב בעובדה כי יש לאפשר לבית המשפט קמא להכריע באופן כולל וסביר בטענות הצדדים, אני סבורה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה. זאת באופן שבו יותר למבקשת להגי ש תצ הירי עדות ראשית בתוך זמן מוגבל, כדי לא לאפשר התארכות ההליכים בבית המשפט קמא, ותוך התנאת הגשת תצהירי עדות ראשית אלו בתשלום הוצאות ופיצוי על נזקים שאפשר וייגרמו למשיבה בגין התארכות ההליכים, וכן בגין הצורך להגיש תצהירי עדות ראשית משלימים מאחר וזו כבר הגישה תצהירי עדות ראשית מטעמה. תוצאה זו הולמת את מורת הרוח של בית משפט זה מהתנהלות המבקשת, ומנגד מאפשרת לבית המשפט קמא מתן הכרעה ונותנת למבקשת את יומה בבית המשפט , באופן שבו היא תוכל לנהל את הגנתה . יחד עם זאת , תוצאה זו מפצה באופן סביר את המשיבה בגין הוצאות שנגרמו לה לאור התנהלות המבקשת.

אציין כי בדקתי את הבקשות לביצוע הליכים מקדמיים ואינני סבורה כי ביצוע חסר של הצווים לביצוע הליכים מקדמיים מנע מהמבקשת להגיש תצהירי עדות ראשית במועד בו נקבע, אם בחרה לעשות כן אין לה אלא להלין על עצמה.

אשר על כן אני נעתרת לבקשה בחלקה, מבטלת את החלטת בית המשפט מיום 3.6.2019, ומתירה למבקשת להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה לא יאוחר מיום 19.9.2019, וזאת בכפוף לתשלום הוצאות למשיבה בסך של 7500 ₪. היה ולא ייעשה כן ולא תינתן החלטה אחרת תשוב על כנה החלטת בית המשפט מיום 3.6.2019. היה ויוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם המבקשת, יוגשו תצהירי השלמה מטעם המשיבה עד יום 26.9.2019.

כמו כן כספים שהצטברו בקופת בית המשפט יועברו לידי המשיבה באמצעות בא כוחה לתשלום ההוצאות על פי החלטה זו, וכתנאי להגשת תצהירים בבית משפט קמא. המשיבה. .

בד בבד תהיה רשאית המבקשת להגיש בקשה לזימון עד ללא תצהיר עד יום 19.9.2019.

החלטה זו מסיימת את ההליכים בתיק זה.

המועדים שנקצבו לעיל להגשת תצהירים ותצהירי השלמה נועדו לאפשר לבית המשפט קמא להמשיך בבירור ההליך, תוך קביעת מועד קרוב ככל האפשר לשמיעת עדויות הצדדים.

ניתנה היום, ה' אלול תשע"ט, 05 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אור - ויט קומפיוטרס בע"מ
נתבע: תמר ש.י. יבוא ושיווק בע"מ
שופט :
עורכי דין: