ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יורם עמרם נגד אסתר פלס :

בפני כבוד ה שופט אמיר טובי

המבקש

יורם עמרם
ע"י ב"כ עוה"ד מוחד ותד

נגד

המשיבים

  1. אסתר פלס
  2. סמי פלס

ובעניין:

כונס הנכסים
עו"ד עזורי שרוני

החלטה

ביום 27.10.2014 ניתן בתיק דנא פסק דין המצהיר כי זיכרון הדברים שנחתם בין הצדדים ביום 4.12.12 הינו הסכם מכר מקרקעין מחייב לכל דבר וענין. בגדר פסק הדין ניתן צו האוכף על הצדדים מילוי חיוביהם בהתאם לזיכרון הדברים. בין היתר נקבע כי על המשיבים לפעול לרישום זכויותיהם לגבי המקרקעין נשוא ההסכם (להלן: "המקרקעין") תוך 90 ימים וכי לאחר מכן יהא המבקש זכאי לרשום את זכויות החכירה על שמו או על שם שולחו בהתאם לכתב הנאמנות. זאת, בכפוף לתשלום מלוא התמורה המוסכמת לידי המשיבים וכן חתימה על הסכם חכירה עם מנהל מקרקעי ישראל וסילוק התשלומים המתחייבים בגין כך.

בהמשך לפסק הדין, הוגשה בקשה למינוי ב"כ המבקש ככונס נכסים לגבי זכויותיהם של המשיבים במקרקעין וליתן בידו את כל הסמכויות לבצע כל פעולה כבעל זכות במקרקעין, לאכיפת זיכרון הדברים בהתאם לפסק הדין. לאחר שנתבקשה תגובת ב"כ המשיבים, הודיעו הצדדים כי הגיעו להסדר לפיו ימונה ב"כ המבקש עוה"ד מוחמד ותד ו כן עוה"ד עזורי שרוני מטעם המשיבים ככונסי נכסים לגבי זכויותיהם של המשיבים במקרקעין. ביום 11.5.2017 ניתן תוקף של החלטה להודעת הצדדים.

ביום 4.7.2019 הגיש ב"כ המבקש בקשה להורות על שחרורו של עוה"ד שרוני מתפקידו ככונס, וזאת עקב היבחרו לראשות המועצה המקומית אליכין והפסקת עיסוקו בעריכת דין, נוכח תפקידו החדש. בנסיבות, עתר ב"כ המבקש לשחרר את עוה"ד שרוני מתפקידו ולקבוע כי הסמכויות שהוענקו לשני הכונסים יוותרו בידי ב"כ המבקש - עו"ד מוחמד ותד לבדו וזה יפעל ככונס יחיד.

זו הבקשה המונחת עתה בפניי.

בתגובתו מיום 2.8.2019 אישר עו"ד שרוני כי עקב היבחרו לראשות המועצה המקומית אליכין הוא העביר אל כלל התיקים בהם טיפל, לידי עו"ד לוי יוגב, עמו חלק משרד בהיותו עו"ד. בגדר תגובתו, בקש עו"ד שרוני להורות על מינויו של עו"ד יוגב ככונס נכסים במקומו.

בתשובתו מיום 2.9.2019 התנגד ב"כ המבקש לבקשת עו"ד שרוני ולו בשל כך שלא צורפה לה הסכמתו של עו"ד יוגב לקבל על עצמו את התפקיד של כונס נכסים. עוד נאמר, כי טרם הגשת הבקשה לגבי מינויו של עו"ד יוגב ככונס, הועלתה הצעה ממין זה וב"כ המבקש פנה מספר פעמים למשרדו של עו"ד יוגב ואף השאיר לו הודעות אך לא זכה לשיתוף פעולה מצדו. נאמר כי בנסיבות מינויו של עו"ד יוגב יגרום לסרבול ההליך. לשיטת ב"כ המבקש יש להורות על שחרורו של עו"ד שרוני מתפקידו ככונס ולקבוע כי עו"ד מוחמד ותד ימלא תפקידו זה לבדו ככונס יחיד.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי יש להיעתר לבקשה, ולהורות על שחרורו של עו"ד שרוני מתפקידו ככונס ולהותיר את עו"ד מוחמד ותד ככונס יחיד. ראשית, יצוין כי להודעת עו"ד שרוני לא צורף כל אישור מאת עו"ד יוגב המאשר כי הוא נכון ליטול על עצמו את תפקיד הכונס יחד עם עו"ד ותד. שנית, וזה העיקר, נוכח העובדה שמאז ניתן פסק הדין חלפו כחמש שנים מבלי שעלה בידי הצדדים לסיים את העברת הזכויות ע"ש המבקש, דומה כי יש לאפשר לב"כ המבקש יתר חופש פעולה כדי לבצע את המטלות והפעולות אותן יש לבצע על מנת להשלים את העברת הזכויות ברישום ע"ש המבקש . דווקא צירופו של כונס חדש, גם לו ניתנה הסכמתו לכך, יש בו לטעמי כדי לסרבל את ההליך ועשוי לפגוע ביעילותו.

לפיכך, אני מורה על שחרורו של עו"ד שרוני מתפקידו ככונס נכסים בתיק זה ומורה כי עו"ד מוחמד ותד יוותר כונס יחיד כשבידיו לבדו מלוא הסמכויות שנקבעו בהחלטתי מיום 11.5.2017.

ניתנה היום, ב' אלול תשע"ט, 02 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יורם עמרם
נתבע: אסתר פלס
שופט :
עורכי דין: