ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רינת בריוטי נגד ע"י ב"כ עוה"ד מיכה מנס :

בפני כבוד השופט י. גריל, שופט עמית

המבקשת:

רינת בריוטי
ע"י ב"כ עוה"ד הגר ביין

נגד

המשיבות:
.1 קליניק אונליין אלקליל בע"מ (ניתן פסק דין)
ע"י ב"כ עוה"ד מיכה מנס

.2 רשת לינדו בע"מ
רחוב הירקון 8, רמת גן, מתחם הבורסה

פסק דין

(לגבי המבקשת והמשיבה מס' 2)
א. בפניי בקשה לאישור הסדר פשרה לפי סעיף 18 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו- 2006, לגבי המבקשת והמשיבה מס' 2. (להלן: "המשיבה").

ב. הנסיבות הצריכות לעניין הינן בתמצית אלה :

ביום 10.12.18 הגישה המבקשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה (רשת "לינדו" בע"מ ) המפעילה אתר למסחר מקוון בשם "לינדו".

בקשת האישור הוגשה גם כנגד המשיבה מס' 1 שכנגדה ניתן פסק דין של פשרה ביום 5.5.19.

נטען בבקשת האישור, שהמשיבה הפרה את תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה) התשס"ח – 2008 , מכיוון שלא הציגה כלל באתר "לינדו" את מחירי המוצרים ליחידת מידה, ובכך מנעה מצרכניה את האפשרות לבצע השוואה בין מחירי מוצרים דומים /חליפיים כדי לבחון מהי הרכישה הכדאית והחסכונית ולקבל החלטת קנייה מושכלת.

ג. העילה המרכזית העומדת בבסיס בקשת האישור היא הפרת חובה חקוקה וכן הטעייה וכיוצ"ב, דהיינו, הפרת תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), התשס"ח – 2008 (להלן: "תקנות מחיר ליחידת מידה") ש נכנסו לתוקפן ביום 1.1.09 ולפיהן על עוסק המציג או מוכר טובין מסויימים לצרכן, להציג את מחירם ל"יחידת מידה", כהגדרתה בתקנות, וזאת גם כשהטובין נמכרים "בעסקת מכר מרחוק ", דהיינו, דרך אתר האינטרנט.

ד. הקבוצה המיוצגת בהתאם לבקשת האישור בכל הנוגע למשיבה הוגדרה כך:
"כלל לקוחות משיבה 2 אשר רכשו מוצרים, באמצעות אתר הסחר המקוון שלה: "לינדו" בכתובת: https://www.lindo.co.il/he ו/או www.lindo.co.il https://, שלגביהם לא קוימה החובה להציג את המחיר ליחידת מידה בצמוד למחיר המוצרים, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), התשס"ח – 2008, וכתוצאה מכך נגרם להם נזק ממוני ו/או נזק בלתי ממוני, החל משבע שנים עובר למועד הגשת התובענה ועד למועד בו תאושר התובענה בפסק דין חלוט ".

ה. העתירה בבקשת האישור הייתה, שבית משפט זה ייתן סעד הצהרתי הקובע שהמשיבה הפרה את הוראות הדין ובפרט את תקנות המחיר ליחידת מידה, ויורה למשיבה לתקן את הרישום באתר "לינדו" לפי דרישות תקנות המחיר ליחידת מידה ויורה על פיצוי חברי הקבוצה המיוצגת.

המבקשת ציינה, שסעיף 6 (א) של תקנות מחיר ליחידת מידה קובע, שחובת הצגת מחיר ליחידת מידה חלה גם על טובין הנמכרים ב"עסקת מכר מרחוק" וכי העסקאות המתבצעות באתר הסחר האלקטרוני של המשיבה הן מסוג "מכר מרחוק", ולכן התקנות חלות עליה.

תכלית התקנות היא להביא לידיעת הצרכנים את המחיר ליחידת מידה כדי שיוכלו להשוות בקלות רבה יותר בין מוצרים של יצרנים שונים וגם בין מוצרים שנבדלים זה מזה במשקלם, או בגודל אריזותיהם, ולבחור באופן מודע יותר מה כדאי להם לרכוש, במיוחד בסביבה מקוונת / באתרי אינטרנט המציעים למכירה מגוון רחב יותר של מוצרים, מאשר חנות פיזית, ומה גם שבעסקת "מכר מרחוק" אין הצרכן יכול לבחון באופן מוחשי את המוצר שהוא רוכש.

ו. לטענת המבקשת, התנהלותה של המשיבה גרמה לה ולחברי הקבוצה נזקים ממוניים וגם שאינם ממוניים, כולל פגיעה באוטונומיה..

בנוסף טענה המבקשת, שאי-הצגת מחיר ליחידת מידה באתר המשיבה עולה גם כדי הטעייתה והטעיית כלל חברי הקבוצה במחדל, לפי סעיף 2 של חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

לטענת המבקשת קיימות שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה.
המבקשת עתרה, כי בית המשפט יפסוק לטובת הקבוצה, בגין כל עילות התביעה שפורטו לעיל, פיצוי כספי, וסעדים הצהרתיים, וכן צווים שונים לפי פרק י' של בקשת האישור, וסכום התובענה הועמד על סך של שמונה מיליון ₪.

ז. בטרם הגיע המועד להגשת תגובתה של המשיבה ניהלו הצדדים משא ומתן והצליחו, מבלי להודות בטענות הצד שכנגד, לגבש ביניהם הסדר פשרה תוך שקלול הסיכויים והסיכונים הכרוכים מבחינת שני הצדדים, בניהול ההליך, כדי לחסוך בזמן שיפוטי ובהוצאות משפט.
טוענים הצדדים ש אישור הסדר הפשרה יביא לידי סיום סופי ומוחלט של ההליכים המשפטיים כלפי המשיבה מבלי שמי מן הצדדים מודה בטענות הצד שכנגד או מוותר על טענותיו. לדעת הצדדים ההסדר הוא ראוי הוגן וסביר.

ח. הצדדים מציינים, כי הסדר הפשרה יהווה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה שהגדרתה היא כדלקמן:

"כלל לקוחות משיבה 2 אשר רכשו מוצרים, באמצעות אתר הסחר המקוון שלה: "לינדו" בכתובת: https://www.lindo.co.il/he ו/או www.lindo.co.il https://, שלגביהם לא קויימה החובה להציג את המחיר ליחידת מידה בצמוד למחיר המוצרים, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), התשס"ח – 2008, וכתוצאה מכך נגרם להם נזק ממוני ו/או נזק בלתי ממוני, החל משבע שנים עובר למועד הגשת התובענה, ועד למועד בו יאושר הסדר הפשרה על ידי בית המשפט הנ כבד, ויינתן לו תוקף של פסק דין".
(להלן: "הקבוצה המיוצגת").

ט. מוסיפים הצדדים, כי במסגרת הסדר הפשרה תיקנה המשיבה את כל המתחייב והדורש תיקון באתרה, כך שכל המוצרים המופיעים באתר ושתקנות מחיר ליחידת מידה חלות עליהם, סומנו כנדרש לפי תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), התשס"ח-2008 , ובמסגרת התיקון התווספו מחירים ליחידת מידה, לצד כל המוצרים הנמכרים באתר המשיבה, שתקנות מחיר ליחידת מידה חלות עליהם (דוגמאות לתיקון, תוך הוספת מחיר ליחיד מידה, צורפו כנספח ד' לבקשה לאישור הסדר הפשרה ).

בנוסף מתחייבת המשיבה לפעול בעתיד לפי הוראות תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), התשס"ח – 2008, בכל הנוגע לפרסום מחירי המוצרים ליחידת מידה הנמכרים באתר המשיבה.

י. עוד מציינים הצדדים, שבמסגרת הליך המשא ומתן שהתקיים ביניהם, הציגה המשיבה לב"כ המבקשת דו"חות מכר של האתר, החל משנת 2016, ומן הדו"חות עולה שמדובר בהיקף מכירות נמוך יחסית.
לצורך פשרה בלבד הסכימו הצדדים, שהמשיבה תפצה את הצרכנים בסכום מוערך וסופי של מאה וחמישים אלף ₪, באופן שהמשיבה תעניק הטבה לציבור בסכום מצטבר כולל וסופי של מאה וחמישים אלף ₪ (בשווי עלות לצרכן ), באופן הבא:
1. המשיבה תעניק שוברי מתנה בסך של 30 ₪ על כל קניה של בושם באתר "לינדו" או בחנויות רשת "לינדו", ללא הגבלת סכום הקניה (להלן: "שובר מתנה"). בנוסף תעניק המשיבה הנחה בגובה של 15% על רכישת מוצרי קוסמטיקה באתר "לינדו" או בחנויות רשת "לינדו" ללא הגבלת סכום הקניה וזאת עד לסכום מצטבר של 150,000 ₪ (להלן: "ההטבות").

2. מבצעי מכירות או הוזלה אחרים שיחולו על הבשמים בעת מימוש שובר המתנה לא ימנעו את השימוש בשובר מתנה אלא יתווספו לו ובלבד שכל לקוח יעשה שימוש בשובר מתנה אחד בלבד.

3. שוברי המתנה יישלחו בדוא"ל אל כל לקוחות המשיבה הרשומים במאגר המידע שלה. בהודעה יצוין, כי שובר המתנה נית ן במסגרת הסדר פשרה וכי מימושו מוגבל בשיטת "כל הקודם זוכה" עד למימוש שתי ההטבות בסכום מצטבר של 150,000 ₪.

4. מוסכם, כי המשיבה תשלח את שוברי המתנה בהודעת דוא"ל לכלל לקוחותיה הרשומים במאגר המידע בתדירות של אחת לחודש עד לתום תקופת ההטבות. למען הסר כל ספק יובהר, כי הודעות הדוא"ל בעניין ההטבות לא ייחשבו כדבר פרסומת כמשמעו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

5. בנוסף יוצגו ההטבות באתר הבית של המשיבה תחת הכותרת "הסדר פשרה".

6. ההטבות, כאמור לעיל, תינתנה ממועד מתן פסק דין זה ועד להשלמת מימוש מכסת ההטבות (בשווי עלות לצרכן בסך מצטבר של 150,000 ₪) ולא יותר מ-180 יום ממו עד מתן פסק דין זה (להלן: "תקופת ההטבות").

7. מובהר, כי מבצע מכירות או הוזלה אחרים שיחולו על המוצרים הרלוונטיים בתקופת ההטבות לא ימנעו את ההטבות אלא יתווספו להן.

8. במידה ולא יושלם מימוש מכסת ההטבות בסך של 150,000 ₪ תוך תקופת ההטבות כאמור, מתחייבת המשיבה לתרום את יתרת הפיצוי (להלן: " התרומה").

9. ככל שהתרומה תהיה תרומה בעין (תרומת מוצרים) היא תיתרם למי מהגופים הבאים (או לשילוב של מי מהם): צבא ההגנה לישראל; ויצ"ו; נעמ"ת; "חיים" למען ילדים חולי סרטן בישראל (עמותה רשומה מס' 580073955). המשיבה מתחייבת, כי אין לה זיקה אישית למי מהגופים המצוינים לעיל, אשר להם מיועדת התרומה.

10. ככל שהתרומה (כולה או חלקה) תהיה תרומה כספית הרי שהסכום הכספי יועבר לקרן ניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתובענות ייצוגיות אשר הוקמה מכוח סעיף 27 לחוק תובענות ייצוגיות.

11. בחלוף 30 ימים מתום תקופת ההטבות, תגיש המשיבה הודעה הכוללת דו"ח לבית המשפט הנכבד (עם העתק לב"כ המבקשת) ו נתמכת בתצהיר מגורם מוסמך של המשיבה, ומטעם רואה חשבון, בדבר השלמת מתן ההטבות ו/או התרומה ובדבר ביצוע והשלמת כל התחייבויותיה לפי הסדר פשרה זה.

י"א. ב"כ הצדדים ממליצים בפני בית המשפט שהמשיבה תשלם למבקשת גמול בסכום של 5,000 ₪ וכמו כן תשלם המשיבה שכ"ט עו"ד לב"כ המבקשת בסכום של 35,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, וזאת בתוך 14 יום ממועד מתן פסק דין זה. שכר הטרחה לב"כ המבקשת ישולם על דרך העברה בנקאית או המחאה לפקודת עוה"ד הגר ביין, והגמול ישולם על דרך העברה בנקאית או המחאה לפקודת המבקשת.

י"ב. הצדדים מציינים את התועלת שהביאה התביעה לחברי הקבוצה המיוצגת, לרבות ההטבות כפי שפורטו לעיל, והתועלת העתידית לקבוצה כמו גם לציבור, כך שהסדר הפשרה יש בו כדי לקדם את אכיפת הדין ולהרתעה מפני הפרתו.

בנוסף, יש להביא בחשבון את הסיכון שנטלו על עצמן המבקשת ובאת כוחה והטרחה שטרחו בעבור הקבוצה המיוצגת, ובנוסף יש להביא בחשבון גם את החיסכון בזמן השיפוטי שהושג נוכח הסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים בטרם התקיים הדיון המקדמי הראשון בתיק.

י"ג. עוד סבורים הצדדים שמוצדק לאשר את הסדר הפשרה ללא צורך במינוי בודק.

י"ד. המבקשת וחברי הקבוצה המיוצגת מוותרים כלפי המשיבה ו/או נושאי המשרה בה ו/או כל תאגיד המחזיק בה ו/או כל תאגיד המוחזק על ידה, לרבות נושאי המשרה בהם ועובדיהם, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה הנובעים ו/או הכרוכים עם איזו מן הטענות ו/או הדרישות כלפי המשיבה הכלולות בתובענה ובבקשת האישור ו/או הנובעים מן המסכת העובדתית או מן הנסיבות מושא התובענה ו/או הבקשה לאישור, כלפי המשיבה.

ט"ו. עוד מציינים הצדדים, כי פסק דין זה המאשר את הסדר הפשרה יהווה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה המיוצגת בקשר עם כל הטענות, העילות והסעדים כלפי המשיבה, הנזכרים בתובענה ובבקשת האישור ו/או הנובעים מהם, וזאת, בין היתר, בנוגע לעילת הפרת תקנות הגנה הצרכן (מחיר ליחידת מידה), המהווה גם הפרת חובה חקוקה, כמשמעה בפקודת הנזיקין, עילת הטעיה לפי סעיף 2 של חוק הגנת הצרכן, הפרת חובת הגילוי בנוגע לעניין מהותי לצרכן, כמשמעותו בסעיף 4 של חוק הגנת הצרכן, וכיוצ"ב עילות אחרות הנובעות במישרין ו/או בעקיפין מבקשת האישור, כלפי המשיבה.

ט"ז. הצדדים מבקשים גם לפטור את המשיבה מתשלום מחצית החלק השני של אגרת המשפט בסך של 5,250 ₪ (בהתחשב בכך שההליך הוגש נגד שתי משיבות (בחלקים שווים) ולכן נדרשת המשיבה לשלם רק את מחצית החלק השני של האגרה (דהיינו, 5,250 ₪)).

כמו-כן הסכימו הצדדים, שהמשיבה תשפה את המבקשת בגין מחצית מסכום האגרה שהמבקשת נשאה בו (2,750 ₪) וזאת בתוך 14 יום ממועד מתן פסק דין זה.

י"ז. לבקשה לאישור הסדר פשרה צורפו תצהיריהן של המבקשת ושל באת כוחה, וכן תצהירו של מנכ"ל המשיבה מר יוסף קגן.

י"ח. בהחלטתי מיום 3.7.2019 הוריתי על פרסום מודעה בשני עיתונים בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה, וכן על משלוח הבקשה (על כל נספחיה, וכן עותק של בקשת האישור) ליועץ המשפטי לממשלה (באמצעות פרקליטות מחוז חיפה – אזרחי), וכן לממונה על הגנת הצרכן.
עוד ציינתי בהחלטתי זו, שאדם שיש לו זכות להתנגד להסדר הפשרה והמעוניין בכך, רשאי יהיה להגיש את התנגדותו המנומקת בתוך 45 יום ממועד פרסום המודעה הראשונה (פגרת הקיץ כלולה במניין הימים).

ביום 9.7.19 פורסמו המודעות בדבר אישור הסדר הפשרה בשני עיתונים יומיים, וכמו כן נמסרה הבקשה לאישור הסדר פשרה הן לב"כ היועץ המשפטי לממשלה, והן לממונה על הגנת הצרכן.

י"ט. ביום 1.9.19 הוגשה עמדת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה, לפיה הגורמים המקצועיים במדינה לא מצאו לנכון להביע עמדה ביחס לבקשה לאישור הסדר פשרה, לחיוב או לשלילה.

כ'. לאחר שנתתי דעתי לבקשה לאישור הסדר פשרה על נימוקיה, ובהיעדר התנגדויות להסדר הפשרה, כמו גם היעדר הודעות פרישה, סבורני, כי יש מקום לאשר את הסדר הפשרה לפי המבוקש וליתן לו תוקף של פסק דין, על כל סעיפיו וחלקיו, וזאת בהיות הסדר הפשרה הדרך היעילה וההוגנת לסיום ההתדיינות בהליך זה.

כ"א. פסק דין זה יהווה מעשה בית דין לגבי הקבוצה המיוצגת, כהגדרתה בסעיף 22 של הבקשה לאישור הסדר הפשרה, ובהתייחס לעילות התביעה ולסעדים שצוינו בסעיף 56 של הבקשה לאישור הסדרה הפשרה.

כ"ב. לא ראיתי צורך במינוי בודק לפי סעיף 19(ב)(1) של חוק תובענות ייצוגיות.

סבורני, שנסיבות העניין אינן מחייבות מינוי בודק, הואיל ובנסיבותיו של תיק זה, מצויים בידי בית המשפט הכלים הדרושים כדי לבדוק את סבירות הסדר הפשרה, מה עוד שהסדר הפשרה נערך במתווה דומה לזה שאושר בהליכים העוסקים בסוגיה דומה (ת"צ (מחוזי חיפה) 16968-01-18 מיטרני-וירט נ' טלפארמה – בית המרקחת הישיר הראשון (1999) בע"מ (25.10.2018); ת"צ (מחוזי חיפה) 10190-01-17 חלוואני נ' עזריאלי אי קומרס בע"מ (2.12.2018); ת"צ (מחוזי חיפה) 1507-01-17 כץ נ' שופמיינד בע"מ (3.12.2018); ות"צ (מחוזי חיפה) 13355-05-18 כהן נ' סבון של פעם (2000) בע"מ (20.1.2019)).

בנוסף, מקובלת עליי טענת באי כוחם של הצדדים להסדר הפשרה, לפיה מינוי בודק יטיל על הצדדים להסדר הפשרה עלויות נוספות, יעכב את ביצועו של הסדר הפשרה, ולא יהא בכך במקרה זה כדי להביא תועלת.

כ"ג. סבורני, שהסדר הפשרה שהושג הוא סביר והוגן, ומאזן כראוי בין האינטרסים, הסיכויים והסיכונים של כל אחד מן הצדדים להסדר הפשרה, ויש בו כדי להביא תועלת לחברי הקבוצה שעליהם יחול הסדר הפשרה.

לכן, כאמור, החלטתי לאשר את הסדר הפשרה על כל סעיפיו וחלקיו.

כ"ד. ההמלצה בדבר תשלום גמול למבקשת ושכר טרחת עורך דין לבאת כוחה סבירה בנסיבות העניין.

לפיכך, אני מחייב את המשיבה מס' 2, בהתאם להמלצתם של הצדדים להסדר הפשרה, לשלם למבקשת גמול בסכום כולל של 5,000 ₪.

כמו-כן , תשלם המשיבה מס' 2 שכר טרחת עורך דין לבאת כוח המבקשת בסכום של 35,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, כנגד חשבונית מס כדין.

הגמול למבקשת ושכר טרחת עורך דין לבאת כוחה, ישולמו על ידי המשיבה מס' 2, באופן עליו הוסכם בסעיפים 37-36 של הבקשה לאישור הסדר פשרה, וזאת לא יאוחר מיום 18.9.19 . ככל שהסכומים הנ"ל לא ישולמו עד למועד האמור, יישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

כ"ה. על המשיבה לשפות את המבקשת בגובה מחצית מסכום האגרה שהמבקשת נשאה בו (2,750 ₪) לא יאוחר מיום 18.9.19.

באשר לתשלום חלקה השני של האגרה, אני נעתר לבקשת הצדדים להסדר הפשרה לפטור את המשיבה מס' 2 מתשלום חלקה בחלק השני של אגרת המשפט, דהיינו, הסך של 5,250 ₪. זאת, הואיל והמבקשת והמשיבה מס' 2 הסכימו על הסדר פשרה עוד בטרם הוגשה תגובת המשיבה מס' 2 לבקשת האישור, ובטרם התקיימה ישיבת קדם משפט בבקשת האישור, דבר שהביא לחיסכון ניכר בזמן שיפוטי.

כ"ו. עוד אני מורה, שלא יאוחר מיום 10.9.19, יפרסמו הצדדים להסדר הפשרה מודעות בדבר מתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה, בשני עיתונים יומיים נפוצים בשפה העברית, כאשר פרסום מודעות אלה יהא באות ם עיתונים, ובאותו אופן בו פורסמו המודעות בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה.

בסמוך לאחר פרסום המודעות בדבר מתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה, ידאגו ב"כ המבקשת והמשיבה מס' 2 להמציא לבית המשפט, באמצעות מערכת "נט המשפט", עותק מן המודעות שפורסמו.

בהוצאות הפרסום תישא המשיבה מס' 2.

כ"ז. לא יאוחר מתאריך 31.3.2020 תמציא המשיבה מס' 2 לבית המשפט (עם העתק ישירות לב"כ המבקשת) תצהיר נציג מוסמך מטעמה ומטעם רואה חשבון (בצירוף דו"ח כאמור בסעיף 33 של הבקשה לאישור הסדר פשרה), בדבר השלמת מתן ההטבה לפי הסדר הפשרה ובדבר השלמת כל התחייבויותיה לפי הסדר הפשרה.

כ"ח. התיק יובא לעיוני ביום 12.9.2019 לצורך עיון בעותק י המודעות, כאמור בפסקה כ"ו דלעיל, וכן ביום 31.3.2020 לצורך עיון בתצהיר הנציג המוסמך מטעם המשיבה מס' 2 ומטעם רואה החשבון, בהתאם לפסקה י'(11) דלעיל.

כ"ט. סוף דבר:

אני מאשר את הסדר הפשרה, בהתאם לבקשה שהוגשה לי לאישור הסדר הפשרה, ונותן להסדר הפשרה תוקף של פסק דין על כל סעיפיו וחלקיו.

המזכירות מתבקשת להמציא את העתקי פסק הדין אל:

1. ב"כ המבקשת, עו"ד הגר ביין, חיפה.

2. ב"כ המשיבה מס' 1, עו"ד מיכה מנס, בני ברק.

3. המשיבה מס' 2, רחוב הירקון 8, רמת גן, מתחם הבורסה.

4. ב"כ היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד הראל אורן, פרקליטות מחוז חיפה – אזרחי.

המזכירות תציין כי בכך התיק נסגר.

התיק יובא לעיוני ביום 12.9.2019, וכן ביום 31.3.2020.

ניתן היום, ב' אלול תשע"ט, 02 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רינת בריוטי
נתבע: ע"י ב"כ עוה"ד מיכה מנס
שופט :
עורכי דין: