ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זכריא רדואן נגד אהרוני אוריאל :

בפני כבוד ה שופטת ריבה שרון

תובע

זכריא רדואן
- ע"י ב"כ עוה"ד ואסים עומר ואח'

נגד

נתבעים

  1. אהרוני אוריאל
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

- ע"י ב"כ עוה"ד רונן ברק ואח'

החלטה

התובע – יליד 1/93 והתביעה שלפניי היא לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לו, לטענתו, בגין תאונה מיום 21/10/09 (להלן: "התאונה"). התאונה לא נדונה לפי חוק הפלת"ד הישראלי.
מטעם התובע - הוגשה חוו"ד בתחום האורתופדי, של ד"ר אמיר אורן, מטעם הנתבעת- הוגשה חוו"ד של ד"ר גד ביאליק.
3. נוכח הפער בין חוו"ד מומחי הצדדים- אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את פרופ' אלי שטיינברג (להלן: "המומחה").
המומחה יואיל ליתן חוו"ד בעניינו של התובע, להתייחס לשאלת הקשר הסיבתי בין תלונותיו ומצבו לבין התאונה, אם בכלל, לקיומה של נכות אורתופדית שאינה קשורה בתאונה, אם יש כזו. לצלקות, ככל שניתן. בנוסף- מתבקש המומחה להתייחס גם לחוו"ד של מומחי הצדדים ולקביעותיהם.
4. כתב המינוי יעוכב עד ליום 12/9. עד ליום 11/9 - יוכלו הצדדים להודיע על התנגדות אובייקטיבית וממשית לזהות המומחה, ולנמק. אי הודעה- תחשב הסכמה לה.
5. בשכ"ט המומחה עבור חוו"ד, אותו אני מעמידה על הסך של 6,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק וכן בעלות בדיקות עזר שיבקש המומחה- יישאו הצדדים בשלב זה וכמימון ביניים בחלקים שווים ביניהם.
ביחס לחלקו של התובע – ניתנה הרשאת ב"כ להפקדתו בקופת בימ"ש. ראו החלטה נוספת מהיום.
6. פנייה אל המומחה ומרפאתו תעשה רק לאחר כניסת המינוי לתוקף.
בנוסף, הפניות אל המומחה – תעשינה רק בכתב, עם העתק שיומצא בו זמנית לידי ב"כ הצד שכנגד. תיאומים טלפוניים ואח' מול מרפאת המומחה, ככל שאינם בכתב – יתועדו במזכר שהעתקו ישלח לצד שכנגד.
7. המומחה מתבקש לשלוח את דרישת התשלום שלו בתוך 21 יום ממועד קבלת כתב המינוי, בצירוף אישור בדבר ניהול ספרים ופטור מניכוי מס במקור.
ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי דרישת התשלום של המומחה נתקבלה במשרדם עד ליום 6/11 אם לא הגיעה- יפעלו לבקשה. עם הגעתה – תועבר לפירעון חלקה של הנתבעת 2 באמצעות ב"כ, וחלקו של התובע, באמצעות המזכירות .
דרישת המומחה תועבר למזכירות – עם קבלתה.
8. הצדדים ימציאו לידי המומחה, עד ליום 2/10 - את המסמכים הרלבנטיים והמותרים בהגשה על פי הדין והפסיקה, הנוגעים לעניין שבמחלוקת.
9. הבדיקה לא תתקיים לפני חלוף 30 יום ממועד המצאת פניית בכ"ת אל המומחה לידי ב"כ הנתבעת. המועד יודע לב"כ הנתבעת מיד עם קבלתו, ולפחות 14 יום לפני התאריך שנקבע לביצוע הבדיקה.
באחריות התובע וב"כ לפעול לקבלת אישורי הכניסה מבעוד מועד, ולהימנע מכל עיכובים שבשליטתם.
10. המומחה יואיל להגיש את חוות הדעת לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד הבדיקה וקבלת בדיקות עזר, ככל שתידרשנה לו. שאלות הבהרה תשלחנה אליו בתוך 21 יום מקבלת חוו"ד. תשובות המומחה תינתנה בתוך 21 יום נוספים.
11. מדובר בתיק "ישן", שננקטה בו סחבת, בנסיבות שלא היו בשליטת בימ"ש, ומובהר – כפי שהובהר גם בעבר - שלא תתאפשר כזו. חוסר מעש – עלול להביא למחיקת התביעה, ללא אפשרות לחידוש.
12. אני משריינת מועד לק.מ ליום 12/4/20 בשעה 12:50. לקראת מועד זה – יוגשו תחשיבי נזק ריאליים ומבוססים, ע"י כל צד – בתוך 14 יום ממועד קבלת חוו"ד.
13. ימי פגרות בתי-המשפט יובאו במניין הימים.

המזכירות תשלח נא את כתב המינוי לב"כ הצדדים ותואיל לרשום בפניה ת.פ ליום 12/9. בהעדר ההודעה או החלטה אחרת לעניין זהותו- ישלח גם למומחה ניתנה היום, ב' אלול תשע"ט, 02 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זכריא רדואן
נתבע: אהרוני אוריאל
שופט :
עורכי דין: