ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין NICOLAE DIACONESCU נגד יוסף הדרי :

בפני: כבוד השופט אסף הראל

התובע:
NICOLAE DIACONESCU

-
הנתבע:
יוסף הדרי

החלטה

בקשת התובע מיום 13.8.19 למתן צו המופנה כלפי חברת סלקום וחברת פרטנר, על מנת שיפיקו דו"ח המפרט שיחות נכנסות ויוצאות של הנתבע אל מספר הטלפון הנייד שהיה בשימושו של התובע , וממנו. לאחר עיון בבקשה ובתשובת הנתבע אשר משאיר את הענין לשיקול דעת בית הדין, אני קובע כך:

1. דין הבקשה להתקבל. בין התובע לבין הנתבע קיימת מחלוקת, בין היתר, בנוגע לשאלה האם שררו ביניהם יחסי עובד-מעסיק וכן בנוגע להיקף ההעסקה הנטענת ותקופתה . התובע טוען כי נתונים באשר לשיחות הטלפון הנכנסות והיוצאות מהנתבע, יאפשרו לו להוכיח את הסוגיות שבמחלוקת.

2. אקבע כי נתונים בנוגע לשיחות מהנתבע לתובע, ומהתובע לנתבע, הם נתונים רלוונטיים לשאלות האמורות שבמחלקות. זאת מאחר והם יכולים להעיד על מידת הקשר בין הצדדים ותכיפותו. לא מצאתי כי קיים טעם כלשהו שיש בו לשלול מתן צו כמבוקש. באשר לשאלה האם התובע עשה שימוש במספר המנוי הנטען על ידו (054-XXXX922), הרי התובע צרף תצהיר לתמיכה בטענה כי עשה שימוש במספר מנוי זה במשך תקופה ארוכה, ודי בכך (בר"ע (ארצי) 29882-07-17 חנדל – איפא שקולניק פלסט בע"מ , פס' 10 (31.8.2017)). זאת ועוד, בת זוגו - אשר מספר המנוי רשום על שמה – תומכת בבקשה. די בתצהיר התובע כדי לתמוך בטענתו כי הנתבע עשה שימוש במספר המנוי הנזכר בבקשה (052-XXXX198). טעות הסופר שנפלה בבקשה, שם צויין כי זהו מספר המנוי של התובע, אין בה להביא לדחית הבקשה. יצויין כי אזכור מספר הטלפון של הנייד של הנתבע נעשה לאור סעיף 3 להחלטה מיום 15.7.19.

3. באשר לאינטרס הפרטיות, הרי אין בו להביא לדחית הבקשה. באשר לתובע, הרי זה מבקש פרטים על שיחות שיצאו ונכנסו למספר המנוי שהיה בשימושו. גם אם יש פגיעה בפרטיות התובע, התובע הוא שמבקש לפגוע בה לצורך גילוי האמת. באשר לנתבע, לא מצאתי כי בנתונים המבוקשים – היינו נתונים לגבי שיחות שיצאו ממספר המנוי של הנתבע אל התובע ומהתובע אל הנתבע – יש פגיעה לא מידתית באינטרס הפרטיות של הנתבע. הנתבע אינו מכחיש כי שרר קשר בינו לבין התובע, אלא שקיימת מחלוקת על טיבו של הקשר והיקפו. הנתונים המבוקשים בבקשה יכולים לשפוך אור על סוגיה זו. אין בנתונים המבוקשים כדי לפגוע בגרעין הקשה יותר של זכות הפרטיות, כגון תוכן השיחות עצמן.

4. משכך, ניתן בזאת צו כמפורט להלן:
א) צו כלפי סלקום ישראל בע"מ (להלן – סלקום), המורה לה לתת בידי התובע (או באי כוחו) פירוט לתקופה 1.10.16-30.8.18 של כל השיחות אשר יצאו ממספר מנוי 054-XXXX922 אל מספר מנוי 052-XXXX198, וכן של כל השיחות אשר יצאו ממספר מנוי 052-XXXX198 אל מספר מנוי 054-XXXX922. ככל שהפקת הדו"ח כרוכה בעלות, ישא בה התובע. סלקום תפיק את הדו"ח תוך 30 ימים מעת שתומצא לה החלטה זו.

ב) צו כלפי פרטנר תקשורת בע"מ (להלן – פרטנר), המורה לה לתת בידי התובע (או באי כוחו) פירוט לתקופה 1.1.12-31.10.16 של כל השיחות אשר יצאו ממספר מנוי 054-XXXX922 אל מספר מנוי 052-XXXX198, וכן של כל השיחות אשר יצאו ממספר מנוי 052-XXXX198 אל מספר מנוי 054-XXXX922. ככל שהפקת הדו"ח כרוכה בעלות, ישא בה התובע. פרטנר תפיק את הדו"ח תוך 30 ימים מעת שתומצא לה החלטה זו.

4. התובע ימציא החלטה זו לסלקום ולפרטנר לא יאוחר מיום 15.9.19.לאחר קבלת הדו"חות מחברות סלקום ופרנטר, ימציא התובע לאלתר עותק מהם לנתבע. למען הסר ספק, הגשת תצהירי עדות ראשית תיעשה רק לאחר השלמת הליך הגילוי והעיון במסמכים ולאחר קבלת הדו"חות מסלקום ומפרטנר.

ניתנה היום, ב' אלול תשע"ט, (02 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: NICOLAE DIACONESCU
נתבע: יוסף הדרי
שופט :
עורכי דין: