ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בדוי ארסלאן נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד ה שופט אלעד טל

תובעים

  1. בדוי ארסלאן
  2. עוביידה ארסלאן
  3. מוחמד ארסלאן

נגד

נתבעים

  1. מגדל חברה לביטוח בע"מ
  2. סמיר סעד

החלטה

לפני בקשה להורות על ביטול החלטתי מיום 2.7.19.

1. בהחלטת לעיל, הוריתי לב"כ הנתבעת 1 (להלן: " הנתבעת"), להעביר לב"כ התובע את פרטי העדים שביקש, ככל שהנתבעת אינה מתכוונת לזמנם לעדות.

2. הנתבעת הגישה בקשה לביטול החלטתי. לטענתה, אינה חייבת למסור לתובעים את הפרטים המבוקשים שכן ככל שהשתמשה בשירותי שמאי ו/או מומחה מטעמה עובר להגשת התביעה, הרי שהמידע אודות עצם השימוש בנותני שירותים אלו וזהותם וכן המידע שהתקבל מהם, ששימש גם לצורך משא ומתן בין הצדדים חסויים, מאחר ונעשו במסגרת ההכנה להליך המשפטי. לא זו אף זו, המועד בו התיר ביהמ"ש לזמן עדים לצורך הגשת מסמכים שצורפו לתצהירים חלף ביום 12.6.19 (החלטת ביהמ"ש מיום 16.10.17) ולכן אין להתיר לתובעים לערוך מקצה שיפורים לראיותי הם באמצעות עדים נוספים.

3. התובעים מתנגדים לבקשה. לטענתם, אין המדובר בהליכים לקראת משפט, שכן הכוונה היתה לסיים את המחלוקת בפיצוי כספי של התובעים. בנוסף, הסרת החיסיון נדרשת לצורך ניהול ההליך ב"קלפים גלויים". בהתייחס לעצם הבקשה לביטול ההחלטה, ביהמ"ש אינו משמש כערכאת ערעור על החלטותיו, והיה על הנתבעת להגיש בר"ע ככל שהיא סבורה שההחלטה שגויה.

4. בתגובתה, שבה וטענה הנתבעת כי המדובר במידע שנעשה כהכנה להליך והמדובר במידע חסוי ולא קביל, שכן נערך לצורך מו"מ לפשרה בין הצדדים. הנתבעת הפנתה לתקנה 201 לתקסד"א לפיה היתה רשאית לפנות בבקשה לביטול ההחלטה.

דיון והכרעה:
5. הדין מכיר בחיסיון על מסמכים שהוכנו לקראת משפט (אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 265-264 (2015) ). החיסיון חל לא רק על מסמכים אלא גם על ראיות נוספות, למשל התייעצות שעורך בעל דין, או עורך דין עם אדם אחר, כגון ראיון עם עדים פוטנציאליים או מומחים. על פי העיקרון האמור, מסמך שהוכן לקראת משפט נהנה מחיסיון מפני גילויו ולפיכך נדחית זכותו של בעל הדין שכנגד לגילוי תוכנו של המסמך ולעיון בו ( ע"א 407/73 גואנשיר נ' חברת החשמל, פ"ד כט(1) 169 (1974); ע"א 327/86 זינגר נ' ביינון, פ"ד כב(2) 602).

6. החיסיון האמור נועד להגן על זכותו של בעל דין להכין את קווי עמדתו ולהיערך למשפט ללא הפרעה (רע"א 2235/04 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' שירי, פ"ד סא(2) 634 (2006)). זכותו זו של בעל דין נגזרת מהזכות לאוטונומיה ומהצורך להגן על האוטונומיה הנתונה לו לפעול באופן חופשי כדי להיערך כראוי לקראת המשפט (רע"א 5806/06 עיזבון המנוח נימרובסקי מיכאל ז"ל נ' שימקו (פורסם ב נבו). בכל דיון סביב חיסיון קיים מתח בין ערך חשיפת האמת לבין ההגנה על ערך או זכות נוגדים. על כן ככלל, ערך חשיפת האמת ניגף מפני ההגנה על האוטונומיה הנתונה לפרט להיערך כראוי ולהציג את עמדתו במחלוקת מבלי שייאלץ לחשוף את החומרים שהושגו על ידו במסגרת ההכנה לצורך המשפט. החיסיון האמור יושם לא רק במקרה שהמשפט היה תלוי ועומד, אלא מקום שבעת הכנת המסמך, היה סיכוי של ממש שאכן תוגש תובענה בעתיד (רע"א 1412/94 הסתדרות מדיצנית הדסה נ' גלעד, פ"ד מט(2) 516 (1995) (להלן: "עניין הדסה")).

7. השאלה אם מסמך נכנס בגדר החיסיון אם לאו מחייבת בדיקת המטרה שלשמה נערך המסמך. לא די בכך כי אחת המטרות המשניות שעמדו ביסוד הכנת המסמך היא הצפי של ההליך המשפטי, אלא תנאי להחלתו היא כי המטרה העיקרית או הדומיננטית בהכנתו, היתה הכנה לקראת המשפט (עניין הדסה; יצחק עמית "קבילות, סודיות, חיסיון ואינטרסים מוגנים במשפט האזרחי – חיסיון להשלטת סדר" ספר אורי קיטאי 247, 270-267 (2007 )). בהתאם לכלל זה, החיסיון לא חל על מסמכים שהיו נערכים ממילא וללא תלות בצפי לקיומו של משפט ואשר בעיקרם נועד ולמטרות אחרות (רע"א 8221/05 המגן חברה לביטוח נ' שירותי בריאות כללית (פורסם בנבו 15.11.05)). כך למשל נקבע כי מסמך אשר אדם מכין כחלק משגרת עיסוקו ותפקידו, אינו נכנס לגדר החיסיון ( רע"א 6546/94 בנק איגוד נ' אזולאי, פ"ד מט(4) 54 (1995); עמית, עמ' 269).

8. מהאמור, כחלק מהיערכותו של בעל דין, יש להכיר באפשרות כי יפנה למומחה מטעמו לשם התייעצות בנושא מקצועי שעומד במחלוקת. התייעצות עם מומחה נופלת לגדר החיסיון, אם מטרתה הדומיננטית של הפנייה למומחה היא הכנה לקראת המשפט ודומה שכך הוא המקרה ש לפני. תחולת החיסיון צריכה להיבחן על האמור במסמך והמטרה הדומיננטית העומדת בבסיס עריכתו.
בענייננו המסמכים שה וכנו על ידי מומח י הנתבע ת 1 נופל ים בבירור תחת חיסיון מסמכים שהוכנו לקראת המשפט. אין חולק כי המומח ים ער כו את בדיקותי הם בנושא שהוא לב לבה של המחלוקת שהתובעים העמידו בכתבי הטענות; הבדיקות נערכו לפני שהחל המו"מ בין הצדדים ולא הייתה סיבה לערוך את הבדיקות מלבד לעניין המשפט; וניכר כי הן חלק בלתי נפרד מהיערכותה של הנתבע ת 1 לקראת המשפט.

9. עם זאת, לא מצאתי כי החיסיון חל על פרטי המומחים המבוקשים, ולכן אני מורה לנתבעת 1 להעביר לידי התובעים את פרטי המומחים כמבוקש, כאשר אין במסירת הפרטים כדי לאפשר את זימונם כעדים.

10. לאור האמור- הבקשה נדחית.

המזכירות תמציא העתק מההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, ב' אלול תשע"ט, 02 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בדוי ארסלאן
נתבע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: